Gündem

2020 Elektrik Abonelik Ücreti Ne Kadar, Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yapımı yeni tamamlanmış olan inşaatlarda, inşaat sonrası yetkililer tarafından elektrik bağlantısı tüm bina için yapılır. Daha sonrasında konutta ikâmet edecek olan kişiler kendi üzerine olmak üzere elektrik aboneliği alırlar. Elektrik aboneliğinde ise belirli hizmet bedellerinin ödenmesi gerekmektedir. 2020 yılında yapılan zamlar ile birlikte elektrik abonelik ücretleri aşağıdaki gibidir:

 • Mesken için güvence birim bedeli 33 TL/kW, 6 kW için 198 TL, 
 • Ticarethane ve Sanayi için güvence birim bedeli 93,7 TL/kW, 9 kW için 843 TL,
 • Tarımsal sulama, aydınlatma ve diğerleri için güvence birim bedeli 44,5 TL/kW.

MESKEN ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Elektriğin aboneliğini üstelenecek kişinin kimlik kartı,
 • Mülkiyet belirten belge (tapu, kira sözleşmesi vb.),
 • Varsa kullanım yerine ait abone veya tesisat numarası,
 • Kiracılar için mülk sahibinin adı ve soyadı,
 • Mülk sahibi tüzel kişi ise vergi numarası, ad, soyad ve unvan bilgileri,
 • Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi,
 • Banka hesabına ait IBAN numarası.

TİCARETHANE ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Şirket yetkilisinin kimlik kartı,
 • Yetki belgesi, vekaletname ya da imza sirküleri,
 • Vergi numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi,
 • Ticaret sicil numarası,
 • Bağlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı,
 • Kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası (varsa),
 • Mülkiyet belgesi (kira sözleşmesi, tapu kaydı ya da protokol),
 • Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK),
 • Banka hesabına ait IBAN numarası.

ÖNCEKİ ELEKTRİK ABONELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Herhangi bir konuttan taşınırken o konutun ikâmetgah adresindeki elektrik aboneliği kapatılmadan başka bir abonelik alınamaz. Elektrik aboneliğinin kapatılması için ise sözleşmenin sonlandırılması gerekmektedir. İptal işlemi ise elektrik hizmetinin alındığı firma tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır. Elektrik aboneliğinde parekende satış sözleşmesinde taahhüt süresi bulunmaz.

Elektrik aboneliği iptali sözleşmesinde, sözleşmenin bitmesi istenilen tarihin belirtilmesi gerekmektedir. Özel olarak bir tarih belirtilmemiş ise başvurudan sonraki 3 iş günü içerisinde elektrik kesilir. Elektrik aboneliği iptali yapabilmek için herhangi bir dönem borcunun bulunmaması gerekmektedir. Elektrik aboneliği bittiğinde güvence bedeli aboneliğin sahibi kişinin başvuru sırasında belirttiği IBAN adresine gönderilir.

ELEKTRİK ABONELİĞİNDE ÖDENEN ÜCRETLER NELERDİR?

Elektrik aboneliklerinde satış sözleşmesinin tamamlanabilmesi için bazı bedellerin ödenmesi gerekmektedir. Bu bedeller ödenmeden herhangi bir şekilde elektrik açma işlemi yapılmaz. Ödenmesi gereken miktarlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Güvence bedeli: Mesken için 33 TL/kW, ticarethane ve sanayi için 93,7 TL/kW, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğerleri için 44,5 TL/kW’dır.
 • Damga vergisi: Güvence bedelinin binde 9,48’idir.
 • Kesme ve bağlama bedeli: Mesken ve Ticarethane için alçak gerilim 37,3 TL, Ticarethane ve Sanayi için orta gerilim 189,9 TL’dir.
 • Perakende satış sözleşmesi bedeli: Elektrik şirketine göre değişiklik göstermektedir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)

Elektrik sözleşmesinin yapılabilmesi için mülk sahibi ya da kiracı fark etmeksizin zorunlu deprem sigortası yapılması gerekmektedir. Belediye sınırları içerisinde kalan meskenlere (konutlara) yönelik sigorta DASK’tır. Deprem olması durumunda olabilecek maddi zararların teminat altına alınabilmesi amacıyla uygulanmaktadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NASIL YAPTIRILIR?

DASK poliçesi olmayan konutlarda zorunlu deprem sigortası yaptırılmalıdır. Zorunlu deprem sigortasının yaptırılabileceği yerler ise aşağıdaki gibidir:

 • Sigorta şirketlerinin merkezlerinden,
 • Herhangi bir sigorta acentesinden,
 • Herhangi bir anlaşmalı banka şubesinden yaptırılabilir.

POLİÇE VARLIĞI NASIL İSPAT EDİLİR?

Eğer söz konusu konutta DASK poliçesi var ise poliçenin varlığı 2 farklı yol ile ispat edilebilmektedir. Bu yollar ise; DASK internet sitesi üzerindeki uygulama ve poliçe aslıdır. DASK internet sitesi üzerindeki uygulamadan poliçe sorgulama uygulamasından poliçenin varlığı elektrik aboneli alınması sırasında ispat edebilir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.