Bankacılık

2020 QNB Finansbank Tarım İşleme Kredileri Oldukça Cazip Fırsatlarla!

Çiftçilere özel olarak hazırlanan tarım işletme kredileri ile her türlü tarımsal faaliyet için finansman sağlamak mümkün. QNB Finansbank’ın sağlamış olduğu uygun faizli tarımsal işletme kredilerine ilişkin detaylar ise aşağıdaki yazımızda yer alıyor.

TARIM KREDİSİ BAŞVURULARINDA İSTENİLEN ORTAK BELGELER NELERDİR?

QNB Finansbank’ın sağlamış olduğu tarım kredilerinin hepsi için istenilen belgeler birbirinden farklıdır. Ancak aşağıdaki ortak belgeler her tarım kredisi için gereklidir.

 • Çiftçilik belgesi,
 • Kimlik fotokopisi.

Bu belgeler dışında ortak herhangi bir belgenin bulunmadığı tarım kredilerinde başvurular sadece QNB Finansbank şubelerinden yapılabilmektedir. Aynı zamanda faiz detayları ve ödeme planları da şubeler üzerinden müşteriye özel olarak belirlenmektedir. Detaylı bilgi alabilmek için krediye başvurabilmek için QNB Finansbank şubelerine gerekli belgeler ile gitmek gerekmektedir.

BİTKİSEL ÜRETİM KREDİSİ

Tarımsal faaliyetlerin devamlılığı ve büyümesi için geliştirilen bitkisel üretim kredisinin özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • Üretim maliyetlerinin yüzde 75’ini karşılar, bu oran müşteriye göre özelleştirilerek yüzde 85’e çıkarılabilir.
 • 24 ay vade süresi vardır.
 • 1,3,6,12 ayda bir ödemeli olarak kullanılmaktadır.

BESİCİLİK KREDİSİ

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesiminden teminine kadar geçen süreçte ihtiyaç olan nakit desteğine yönelik bir finansmandır. Besicilik kredisinin özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • Üretim maliyetlerinin yüzde 85’lik kısmını karşılar. 
 • 24 aya kadar vadelidir. 
 • Ödemeler 1,3,6,12 ayda bir olarak planlanabilir.

İstenilen belgeler:

 • Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıt belgesi,
 • İşletme tescil belgesi,
 • Hayvan alımı varsa hayvan pasaportları.

KANATLI KÜMES HAYVANCILIĞI KREDİSİ

Beyaz et ve yumurta üretimi gerçekleştiren çiftçilere özel kredidir. Yem, ilaç, hayvan satın alımı, işçilik, paketleme ve diğer giderler için kullandırılmaktadır. Kanatlı kümes hayvancılığı kredisinin özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • Üretim maliyetlerinin yüzde 75’ini karşılar.
 • İki yıla kadar vade süresi vardır.
 • Ödemeler 1,3,6,12 ayda bir olarak planlanabilir.
 • Özel müşteriler için üretim maliyet oranının yüzde 85’i karşılanabilir.

İstenilen belgeler:

 • Gıda üretim sertifikası,
 • İşletme tescil belgesi,
 • Çalışma izni,
 • Sağlık sertifikası.

SÜT HAYVANCILIĞI KREDİSİ

Süt veriminin yükseltilebilmesi, yem, ilaç ve bakım masraflarının karşılanabilmesi için kullandırılan kredidir. Süt hayvancılığı kredisinin özellikleri ise aşağıdaki gibidir:

 • Üretim maliyetinin yüzde 75’i karşılanmaktadır. Özel müşteriler için bu oran yüzde 85’e çıkarılabilir.
 • 24 aya kadar vadelidir.
 • Ödemeler 1,3,6,12 ayda bir olarak planlanabilir.

İstenilen belgeler:

 • Damızlık Birliği/Süt Üreticileri Birliği üyelik belgesi,
 • Hayvan varlığı listesi,
 • İşletme izin belgesi.

MEYVE/BAĞ KREDİSİ

Fide, ilaç, gübre, sulama aletleri ve zirai ekipman gibi meyve ve bağcılıkta gerekli ekipmanların sağlanması amacıyla kullandırılmaktadır. Aynı zamanda zirai araç gereçlerin bakımı, yakıt temini, onarım, mahsül toplanması, paketlenmesi ve satışa sunulması için finansman desteği bu kredi ile sağlanabilmektedir. Meyve/bağ kredisinin özellikleri ise aşağıdaki gibidir:

 • Üretim maliyetinin yüzde 75’ini karşılar. 
 • Özel müşteriler için üretim maliyet oranı yüzde 85’e çıkarılabilir. 
 • 3 yıla kadar vade süresi kullanılabilir.
 • Ödemeler senelik hasat dönemlerine uygun olarak planlanır.

ORGANİK TARIM KREDİSİ

Üretim, bakım, hasat, sertifikasyon, paketleme ve marka alma gibi organik tarıma dair faaliyetlerin desteklenmesi için kullandırılan kredidir. Kredinin özellikleri ise aşağıdaki gibidir:

 • Üretim maliyetlerinin yüzde 75’ini karşılar.
 • Özel müşteriler için üretim maliyet oranı yüzde 85’e çıkarılabilir.
 • 2 yıla kadar taksitlendirme yapılabilir.
 • Ödemeler senelik hasat dönemine göre planlanır.

İstenilen belgeler:

 • Organik tarım sertifikasyon belgesi,
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarla yapılan sözleşme ve onaylı diğer belgeler.

ARICILIK KREDİSİ

Ahşap kovan ve balmumu alımı, koruma ekipmanı alımı, ana arı ya da kolonisi temini, nakliye giderleri gibi ihtiyaçların finanse edilmesi için kullanılmaktadır. Arıcılık kredisinini özellikleri ise aşağıdaki gibidir:

 • Üretim maliyetinin yüzde 75’i karşılanır.
 • Özel müşteriler için maliyet oranı yüzde 85’e çıkarılabilir.
 • 2 yıla kadar taksitlendirme yapılabilir.
 • Ödemeler senelik hasat dönemine göre planlanır.

İstenilen belgeler:

 • Arıcılık kayıt sistemi belgesi ya da Arıcılıar Birliği’nden alınacak arıcı kimlik belgesi,
 • Proforma fatura, satış teklif mektubu, alım satım tutanağı.

SERA KREDİSİ

Sera üreticilerinin; fide, tohum, gübre, ısıtma ve sulama ekipmanı gibi ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. Krediye ait özellikler ise aşağıdaki gibidir:

 • Üretim maliyetlerinin yüzde 75’i karşılanır.
 • Özel müşteriler için maliyet oranı yüzde 85’e çıkarılabilir.
 • 36 aya kadar vadelidir.
 • 1,3,6,12 ayda bir ödemelidir.

İstenilen belgeler:

 • Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi Belgesi.

SU ÜRÜNLERİ KÜLTÜR BALIKÇILIĞI KREDİSİ

Yem, ilaç, su, ısıtma, yavru balık temini ve işçilik gibi temel ihtiyaçların finanse edilmesi için kullandırılmaktadır. Krediye ait özellikler ise aşağıdaki gibidir:

 • Üretim maliyetinin yüzde 75’i karşılanır. Bu oran müşteriye göre yüzde 85’e çıkarılabilir.
 • İki yıla kadar vade süresi bulunmaktadır.
 • 3,6,9,12 ayda bir ödemeli olarak ödeme planlanır.

İstenilen belgeler:

 • Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,
 • Su ürünleri izin belgesi.

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI KREDİSİ

Tekne bakım ve onarım, işçilik ve yakıt masrafları için finansal destek sağlanmaktadır. Avcılığa dair kredinin özellikleri ise aşağıdaki gibidir:

 • Üretim maliyetinin yüzde 75’i karşılanır.
 • Kredi karşılama oranı yüzde 85’e kadar arttırılabilir.
 • 2 yıla kadar vade süresi bulunmaktadır.
 • Ödemeler üreticinin düzenine göre gerçekleştirilir.

İstenilen belgeler:

 • Su Ürünleri Avcılığı ruhsat tezkeresi,
 • Gemiler için denize elverişlilik belgesi,
 • Gemi tasdiknamesi,
 • Tonilato belgesi,
 • İthal edilecek araç-gereçlere ait ihtiyaç belgeleri,
 • Yeni inşa edilecek balıkçı gemileri ruhsat tezkeresi verileceğine dair belge,
 • İnşa edilen gemiye ait “Gemi İnşa Şehadetnamesi”.

GELİRE ENDEKSLİ TARIM KREDİSİ

Ürün hasadını gerçekleştirip, henüz ödemesini alamayan üreticiler için kullandırılmaktadır. Nakit kaygısı duymadan yeni yatırımlar yapılmasına olanak sağlayan bu kredinin özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • Üretim maliyetlerinin yüzde 75’i karşılanır.
 • Üretim maliyet destek oranı yüzde 85’e çıkarılabilir.
 • 8 aya kadar taksitlendirme yapılmaktadır.
 • Ödemeler vadesinde tamamlanmaktadır.
 • Ödemeler, üretici gelirini aldığında gerçekleştirilir.

İstenilen belgeler:

 • Ürün satışının yapıldığı firma ya da şahıstan alınan; üreticinin alacağının miktarını ve tarihini belirten belge,
 • Varsa temlik sözleşmesi,
 • Üreticinin diğer gelir ve giderlerini gösteren belge.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM KREDİSİ

Sözleşme karşılığında başka firma ya da aracı kurumlar ile çalışan üreticilere yönelik olarak hazırlanan bir finansmandır. Gübre, ilaç, yem ve tohum gibi ihtiyaçların finanse edilmesi sağlanmaktadır. Krediye ilişkin özellikler ise aşağıdaki gibidir:

 • Üretim maliyetinin 3/4‘ünü karşılar.
 • Özel müşteriler için bu oran yüzde 85’e çıkarılabilir.
 • 24 aya kadar taksitlendirme yapılmaktadır.
 • Taksitler 1,3,6,12 ayda bir ödenecek vadelere bölünmektedir.

İstenilen belgeler:

 • Firma ile üretici arasında yapılmış üretim sözleşmesi.

ÇİFTÇİ NAKİT KREDİSİ

Vadesiz hesaba bağlı olarak bulunan kredi limiti dahilinde kullanılan bu kredide acil nakit ihtiyaçlar finanse edilmektedir. Hesapta para olmasa da kredi çekme imkanı sağlayan bu kredinin özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • Kredi vadesiz hesapta tanımlı olup ihtiyaç durumunda QNB Finansbank ATM’lerinden 7/24 kullanılabilmektedir.
 • Hasat dönemine uygun belirlenecek dönemlerde faiz tahakkuk eder.
 • Sadece kredi kullanılan gün kadar faiz işler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.