Gündem

Adalet Bakanlığı 6743 Personel Alımı İlanına Başvurular Resmen Başladı! Başvuru Şartları ve Son Tarihi…

Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 12 bin 713 personel istihdam edileceği kamuoyuna duyurulmuştu. Bu duyurunun ardından harekete geçen Bakanlık, ilk başvuru ilanına başvuruların 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla başladığını resmen açıkladı. Buna göre Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kapsamında personel alım başvuruları başladı. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek olan personelin; 6.126’ı infaz ve koruma memuru, 247’si büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 91’i hemşire, 84’ü teknisyen, 169’u şoför, 24’ü aşçı ve 2’si kaloriferci olarak belirlendi. Toplamda 6743 personel alımının yapılacağı ilanlara başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar…

Adalet Bakanlığı Personel Alımı İlanında Düzeltme

Adalet Bakanlığı’ndan yayınlanan son kamuoyu duyurusunda daha önce belirtilen personel alımında düzeltme yapıldığı açıklandı. Buna göre genel müdürlüğün resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanda 171 Sözleşmeli Pozisyon İçin Psikoloh Sosyal Çalışmacı Öğretmen ve Veteriner Alım İlanı’nın 1. Maddesi “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Ek-1 listede belirtilen yerlere sözleşmeli pozisyonda sözlü sınavla 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim alınacak şekilde düzeltme yapıldı.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Genel Şartları Nelerdir?

Bakanlık bünyesinde Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kapsamında gerçekleştirilecek olan personel
alımında adaylarda aranan başvuru şartları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Türkiye
  Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kamu
  haklarından mahrum olmamak

TCK’nın 53. maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, ihaleye fesat
karıştırma, hileli iflas gibi suçlardan mahkum olmamak

 • Askerlikle
  ilişiği bulunmamak, askerlik yaşına gelmemiş olmak ya da muvazzaf askerlik
  hizmetini yapmış veya ertelemiş olmak
 • Yapılan
  güvenlik soruşturması ve incelemelerinden olumlu sonuç almış olmak
 • Sağlık
  Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü resmi hastanelerden sağlık kurulu raporu
  alarak ilgili kanunda belirtilen sağlık şartları taşıdığını belgelemek
 • Kamu Personeli
  Seçme Sınavı’ndan en az 70 puan almış olmak
 • Adalet
  Bakanlığı’nın yapacağı son sınavın başvuru tarihi olan 16.07.2019 itibarıyla 18
  yaşını doldurmuş olmak
 • KPSS 2018
  yapıldığı tarih itibarıyla infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş
  olmak
 • Hizmet göreceği
  kadroya ve sınıfa göre ilgili özel şartları taşımak

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Özel Şartları Nelerdir?

Sözleşmeli infaz ve koruma
memurluğuna başvuruda bulunacak olan adaylarda aranan şartlar;

 • En az lise veya
  dengi bir okuldan mezun olmak
 • Bakanlığın
  yapacağı sınavın son başvuru tarihi olan 16.07.2019 itibarıyla 18 yaşını
  doldurmuş ve 30 yaşını bitirmemiş olmak. (1 Ocak 1988 tarihinde ve sonrasında
  doğanlar sınava müracaat edebilecek)
 • Erkeklerde 170
  cm, kadınlarda ise 160 cm’den kısa boylu olmamak
 • Vücut boy –
  kilo endeksine göre boy uzunluğunun son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark
  13’ten fazla 17’den az olmamak (Örnek: 170 cm boya sahip bir adayın kilosu
  70+13=83 kg’den fazla, 70-17=53 kg’den az olmaması gerekir)

Sözleşmeli ceza ve infaz
kurumu katipliği (büro personeli) pozisyonuna başvuruda bulunacak olan
adaylarda aranan özel şartlar;

 • Fakülte veya
  dengi yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek
  yüksekokulu, adalet ön lisans bölümü, adalet meslek lisesi veya dengi okulların
  ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu şartları taşıyan
  adaylardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmemektedir.)
 • Yukarıdaki
  bölüm ve okulların dışında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş
  kamu kurum ve kuruluşlarında düzenlenen kurslar sonucunda daktilo veya
  bilgisayar sertifikası almış olmak
 • Uygulama
  sınavından en az 1 hafta önce Adalet Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden
  ilan edilecek yazılı metinler arasından sınav sırasında her bir grup komisyon tarafından
  belirlenen metinlerin dakitlo veya bilgisayar kullanılarak 3 dakikada yanlışsız
  olacak şekilde en az 90 kelime yazmak

Sözleşmeli hemşire
pozisyonuna başvuruda bulunacak olan adaylarda aranan özel şartlar;

 • İlgili kanunda
  yer alan tanımlamaya göre hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu
  programlarından mezun olmak

Sözleşmeli şoför (destek
personeli) pozisyonuna başvuruda bulunacak olan adaylarda aranan özel şartlar;

 • En az lise veya
  dengi okuldan mezun olmak
 • E sınıfı sürücü
  belgesine sahip olmak (Yeni tip D sınıfı sürücü belgesi)

Sözleşmeli teknisyen
pozisyonuna başvuruda bulunacak olan adaylarda aranan özel şartlar;

 • En az meslek
  lisesi veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
 • Başvuracağı
  pozisyon ile ilgili olarak gerekli teknik bilgiye sahip olmak

Sözleşmeli destek personeli
(aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına başvuruda bulunacak olan adaylarda aranan
özel şartlar;

 • En az lise veya
  dengi okuldan mezun olmak
 • Halk Eğitim
  Müdürlükleri’nin düzenlediği kurslardan mezun olmak

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Ne Zaman Sona
Erecek?

1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla resmen başlatılan sözleşmeli personel alımı başvuruları, 16 Temmuz 2019 günü mesai bitimi ile birlikte sona erecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.