Gündem

Adalet Bakanlığı’ndan 4-8 Bin TL Maaş Yeni Personel Alımı İlanı! Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Adalet Bakanlığı’ndan çeşitli kadrolara istihdam edilmek üzere yeni personel alımı yapılacağı açıklandı. Yüksek maaşla yapılan personel alımında başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? İstihdam edilecek personelde hangi şartlar aranıyor? Adalet Bakanlığı bünyesinde memur olarak işe başlamak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler haberimizde yer alıyor…

Temmuz ayı itibarıyla personel alımını hızlandıran Adalet Bakanlığı, bakanlığın çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere yeni personel alınacağını açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen kamuoyuna duyurulan ilanda Çözümleyici ve Mütercim kadrosuna istihdam edilmek üzere 27 kişilik kontenjan ayırıldığı belirtildi. Söz konusu kadrolara, Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere yapılacak olan personel alımında başvuru şartları da kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Çözümleyici ve Mütercim Kadrosuna Yeni Personel Alımı

Adalet Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda iki gruba ayrılan çözümleyici kadrosu için sözlüye çağırılacak aday sayısı da belirlendi. Buna göre Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek olan personel için iki grupta toplam 170 aday sözlü mülakata çağırılacak. Söz konusu kadroya başvuruda bulunmak isteyen adaylarda aranan şartlar neler?

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Genel Şartları

Bakanlıktan yapılan açıklamada
söz konusu çözümleyici kadrosu için adaylarda aranan gelen şartlar şu şekilde
duyuruldu:

 • 657 sayılı
  devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
 • En az lisans
  (üniversite) mezunu olmak
 • Adayın gireceği
  güvenlik soruşturması ve arşiv taramasından olumlu sonuç almak
 • 2018 KPSS P3
  puan türünde en az 60 puan almış olmak
 • Yabancı Dil
  Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) İngilizce dilinde en az (D) düzeyinde
  puan almış olmak. (Yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan
  üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olan adaylar ve yurt içinde lisans
  eğitimini tamamlayıp ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce
  dilinde yüksek lisans veya doktara yapanların İngilizce dil seviyeleri (D)
  olarak kabul edilmektedir.)
 • Java
  programlama dili ve diğer programlama dillerinden en az iki tanesinin bildiğini
  belgelemek (Sertifikanın yanında mezuniyet transkript belgesi de kabul
  edilmektedir.)
 • En az 1 yıl Bilgi
  İşlem Merkezlerinde “programcı” unvanıyla çalışmış olmak.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Özel Şartları

 • Fakültelerin
  dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım, elektrik, elektronik, elektrik ve
  elektronik, endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği
  Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
  kurumlarından mezun olmak
 • Dört yıllık
  eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen edebiyat, eğitim ve
  eğitim bilimleri fakültelerinin teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile
  istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden mezun olmak

Adalet Bakanlığı Çözümleyici ve Mütercim Kadrolarına Başvuru Ne Zaman?

Resmi Gazete’de Adalet Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu çözümleyici ve mütercim kadrolarına personel alımı işlemleri için başvuruların 5 Temmuz 2019 Cuma günü başlayacağı belirtildi. Söz konusu personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adayların başvuruda talep edilen evraklarını 19 Temmuz 2019 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / Ankara adresine teslim etmesi veya posta ile göndermesi gerekmektedir.

Adaylardan Talep Edilen Evraklar

Adalet Bakanlığı’nın yeni
personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylardan istenen
belgelerin, ilanda bahsedildiği üzere 19 Temmuz 2019 tarihine kadar ilgili
kurumun adresine gönderilmesi gerekmektedir. Adayların eksiksiz bir şekilde
hazırlaması gereken belgeler şunlardır:

 • EK-1 Başvuru
  Formu (Başvuru formunda, adayın başvuru yaptığı pozisyonun açık bir şekilde
  belirtilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde bu zorunluluğu yerine getirmeyen
  adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adayların genel ve özel başvuru
  şartlarını taşıması halinde birden fazla grup seçiminde bulunması mümkün
  olmaktadır. Ancak bu şekilde yapılacak olan başvurularda, başvurulan her grup
  için ayrı evrak düzenlenmesi gerekmektedir.)
 • 2018 KPSS sonuç
  belgesi
 • Öğrenim durumu
  belgesinin aslı veya öğretim kurumu tarafından onaylanmış örneği
 • Adayın bilgi ve
  tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve benzeri onaylı belgeler
 • Fotoğraflı
  özgeçmiş (Özgeçmiş bilgisayar ortamı yerine el yazısı ile hazırlanıp, aday
  tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.)
 • Adayın yabancı
  dil seviyesini gösteren belge
 • Askerlik
  durumunu gösteren belge
 • Ek-2 Güvenlik
  Soruşturması Formu
 • En az 1 yıl
  Bilgi İşlem Merkezinde programcı pozisyonunda çalıştığına dair belge
 • Sağlık açısından
  engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-3)
 • Adayların mesleki
  tecrübesini gösterir SGK dökümü veya hizmet belgesi

Adalet Bakanlığı yeni personel alımında çözümleyici pozisyonuna başvuruda bulunmak isteyen adaylar bu belgeleri en geç 19 Temmuz 2019 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / Ankara adresine teslim etmesi veya posta ile göndermesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.