Bankacılık

“Bireysel Kredilerde Artış, Konut Kredilerinde Azalış Devam Ediyor”

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri içeren “Banka Kredileri Eğilim Anketi” sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bu anket verilerine göre bankaların müşterilerine sunduğu bireysel kredilerde yoğun bir artışın gözlemlendiği, ancak konut kredilerinde ise son dönemde görülen azalışın devam ettiği görüldü.

Merkez Bankası tarafından ülkemizde bankacılık sektöründe faaliyetlerine devam eden bankaların 2019 yılının ikinci çeyreğindeki hizmetleri değerlendirildi. Bununla birlikte 2019 yılının üçüncü çeyreğinde de bankaların hizmetlerine ilişkin beklentiler açıklandı. Tüm bu verilerin yer aldığı Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu anketten 2019 yılının ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuldu: Ülkemizde faaliyetlerine devam eden bankaların, işletmeler ve tüm bireysel krediler için uyguladıkları standartları temelde aynı bıraktıkları görüldü. 2019 yılının üçüncü çeyreğine yönelik beklentilerde ise bankalar tarafından işletmelere verilen kredilerde ve tüm müşterilere verilen bireysel kredi türlerinde standartların temelde aynı kalacağı öngörüldü.

Taşıt ve İhtiyaç Kredilerine Artış, Konut Kredilerinde Azalış Sürüyor

Banka Kredileri Eğilim
Anketi’nin sonuçları kredi talebi açısından değerlendirildiğinde, 2019 yılının
ikinci çeyreğinde işletmelerin kredi taleplerinde genel anlamda azalma görüldü.
Bununla birlikte bankalar tarafından verilen uzun vadeli kredilerde, yabancı
para cinsinden açıklan kredilerde ve büyük işletmelerin kredi taleplerinde
büyük çapta bir azalış olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan bireysel kredi türlerinde taşıt başta olmak üzere, ihtiyaç ve diğer bireysel kredi taleplerinde artış başlarken, konut kredi talebindeki azalış süreci devam etti. Bununla birlikte 2019 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin beklentiler, lira cinsinden açılan krediler haricindeki tüm işletme kredi türlerinde ve taşı kredi talebinde azalış görüleceği ve bu sefer konut kredi talebinde artış başlayacağı yönünde şekillendi. Ayrıca diğer bireysel kredi taleplerinde de artışın devam etmesi bekleniyor.

İşletmelere Verilen Kredi Standartları Aynı Kaldı

Merkez Bankası’nın
kamuoyuna duyurduğu Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarında, bankaların
işletmelere verdiği kredilerde uygulanan standartların değişmediği belirtildi.
Bankanın likidite pozisyonunun, banka dışı mali kesimin rekabeti ve piyasa finansmanı
kaynaklı rekabet işletme kredilerine uygulanan standartları gevşetici yönde
etkilediği vurgulandı. Bununla birlikte endüstri ya da firmalara ilişkin
görünüm ile talep edilen kredilere ilişkin risklerin bankaların uyguladıkları
standartları sıkılaştırmasına neden olduğu belirtildi. Önümüzdeki süreçte yani
2019 yılının üçüncü çeyreğine dair bankaların beklentisi ise işletmelere
verilen kredilerde standartların temelde aynı kalacağı öngörüldü.

Öte yandan bireysel kredilerde uygulanan standartların değişim yönlerine bakıldığında, bankaların müşterilerine sunduğu bireysel kredi türlerinde uyguladığı standartları sabit tuttuğu ve değiştirmediği görüldü. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ise bankaların tüm bireysel kredi türlerinde standartları temelde aynı bırakacağı yönünde şekillendi.

Konut Kredisine Talep Düştü Ama Artış Yaşanacak

Bankaların müşterilerine sunduğu bireysel kredilere olan talepler incelendiğinde, konut kredi talebinde geçtiğimiz dönemde beklentiler doğrultusunda azalış olduğu görüldü. Ancak taşıt kredisi talebinde de beklentilerin tersine artış yaşandığı gözlenirken, diğer bireysel kredi taleplerinde de beklentiler doğrultusunda artış yaşandı. Gelecek dönemde, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin beklentilerde, bankaların lira cinsinden verdikleri krediler haricindeki tüm işletme kredi türlerinde ve taşıt kredi talebinde azalış görüleceği öngörüldü. Ancak konut kredisi talebinde son dönemde bankaların peş peşe faiz oranlarında indirime gitmesiyle birlikte artış başlayacağı ve diğer bireysel kredi taleplerinde de artışın devam edeceği bekleniyor.

Kredi Taleplerindeki Artış ve Azalışın Nedenleri

Banka Kredileri Eğilim
Anketi sonuçlarında bankalar tarafından işletmelere verilen kredilerde;

 • Sabit yatırım,
 • Stok artımı ve
  işletme sermayesi,
 • Borçlanmak için
  menkul kıymet ihracı,
 • Hisse senedi ihracı,
 • Banka dışı mali
  kesimden alınan krediler
 • İç finansman

faktörleri bu yöndeki
kredilere talepleri azaltan nedenler olarak tespit edildi. Öte yandan;

 • Borcun yeniden
  yapılandırılması
 • Satıcıların
  peşin alımlarda uyguladığı iskonto ve kolaylıklar
 • Birleşmeler ve
  satın almalar ile yeniden yapılanma
 • Krediler
  üzerindeki vergi ve benzeri yükler
 • Diğer
  bankalardan alınan krediler

ise bankaların işletmelere
verdiği kredi taleplerinde artışın nedenleri olarak belirlendi.

Bunun yanında bireysel kredi türleri arasında yer alan konut kredisi talebindeki düşüşü tetikleyen faktörlere bakıldığında; konut piyasasına ilişkin beklentiler, tüketici güveni, konut alımı dışındaki tüketim harcamaları ve bireysel tasarruflar olarak öne çıktı. Raporda, konut kredisi talebini artırıcı yönde bir etki gösteren faktörün bulunmadığı dikkat çekti.

Taşıt kredilerine olan talebin
azaltıcı etkileri; taşıt piyasasına ilişkin beklentiler, tüketici güveni, taşıt
alımı dışındaki tüketim harcamaları, diğer bankalardan sağlanan krediler ile
diğer finansman kaynakları şeklinde belirlenirken, krediler üzerinde vergi ve
benzeri yükler ile bireysel tasarrufların talepleri artırıcı yönde etkilediği
belirtildi.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Fonlamada Gevşeme Olacak

Yılın ikinci çeyreğine dair değerlendirmelerin bulunduğu raporda, yurt içi fonlama koşullarının sıkılaştığı, yurt dışı fonlama koşullarının ise gevşediği görüldü. Bunun yanında 2019 yılının üçüncü çeyreği için beklentilerini açıklayan Merkez Bankası, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında önemli ölçüde gevşeme olacağını duyurdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.