Gündem

Bu İşçilere Her Ayın 5’inde Ödeme Yapılıyor! Toplamda 20 Bin TL’ye Kadar Çıkabiliyor

Kendi rızası dışında işten çıkarılan ve iş sözleşmesi haksız sebeple feshedilen kişilere 10 ay boyunca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından işsizlik maaşı ödeniyor. Her ayın 5’inde gerçekleştirilen işsizlik maaşı ödemeleri, toplamda 20 bin TL tutarına kadar varabiliyor. Sigortalı olarak çalışma hayatına devam ederken, kendi rızaları ve kusurları dışında işveren tarafından kanunen geçerli herhangi bir gerekçe olmadan işten çıkartılan kişiler, işsizlik maaşı almaya hak kazanabiliyorlar. Söz konusu işsizlik maaşı almaya hak kazanmak için ayrıca işçinin, işsiz kalmadan önceki 120 gün sigorta priminin ödenmiş olması ve hizmet akdinin bulunması gerekiyor.

Bununla birlikte kişinin hak sahibi olarak Türkiye İş Kurumu’ndan işsizlik maaşı alabilmesi için önceki çalışma süresi kapsamında 3 yıl içinde toplamda en az 600 gün sigorta pirimi ödemiş olma şartı bulunuyor. Bu bağlamda;

 • En az 600 gün
  prim ödemiş olan sigortalıya 6 ay
 • En az 900 gün
  prim ödemiş olan sigortalıya 8 ay
 • En az 1080 gün
  prim ödemiş olan sigortalıya 10 ay

işsizlik maaşı bağlanıyor. Öte yandan kurumdan işsizlik maaşı alabilmek için işten çıkış belgesi verildikten sonraki “30 gün içinde” İŞKUR’a işsizlik maaşı başvurusunda bulunmak şart. Söz konusu sürenin aşılması durumunda başvurular kurum tarafından değerlendirmeye alınmıyor. Söz konusu işsizlik maaşı başvuruları kurumun tüm şubelerinden yapılabildiği gibi internet üzerinden İŞKUR resmi internet sitesi aracılığıyla da yapılabiliyor. İşsizlik maaşları her ayın 5’inde hak sahiplerinin banka hesaplarına ödeniyor.

İşsizlik Maaşı Tutarı Ne Kadar?

İşsizlik maaşının ödeme süresinin yanında alınacak olan maaş tutarının belirlenmesinde de hak sahibinin daha önceden ödemiş olduğu sigorta primleri belirleyici oluyor. Söz konusu işsizlik maaşının hesaplanmasında kişinin almış olduğu son dört aylık brüt maaş dikkate alınıyor. Ancak işsizlik maaşlarında üst limit bulunuyor. Buna göre işsizlik maaşı tutarı, asgari ücretin brüt tutarının %80’inin üzerine çıkamıyor.  Dolayısıyla 2019 yılı itibarıyla söz konusu işsizlik maaşı tutarı 2031 lirayı geçemiyor.

Son dört ayında asgari
ücretle çalışan bir işçi, işsizlik maaşı almaya hak kazandığı durumda, ayda
1016 lira işsizlik maaşı alabiliyor. Bunun yanından brüt ücreti 6000 lira olan
bir kişi ise İŞKUR’dan ayda 2031 lira işsizlik maaşı almaya hak kazanabiliyor.
Öte yandan prime esas kazancı 3500 lira olan sigortalılara ödenecek işsizlik
maaşı ise 1389 lira oluyor. İlgili mevzuatlarda yer alan kesin hükümlere göre
işsizlik maaşına nafaka borçları dışında hiçbir şekilde haciz konulamıyor.

İşsiz kalan sigortalıların
sağlık hizmetleri de devlet tarafından karşılanıyor. Hatta bu haktan işsiz
sigortalının eşi ve çocukları da yararlanabiliyor. Bununla birlikte işsiz
sigortalıya yeni bir iş bulma konusunda ve meslek edindirme hususunda gereken
destek veriliyor.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Kesilir?

Türkiye İş Kurumu
tarafından verilen işsizlik maaşında, hak sahibine iş bulma konusunda da
yardımcı olunuyor. Buna göre İŞKUR’un işsiz sigortalıya teklif ettiği işin hak
sahipleri tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Zira kurumun teklif ettiği bir
işi haklı mazereti olmadan reddedenlerin işsizlik maaşı doğrudan kesiliyor.
Bunun yanında sigortalı kişinin, işsizlik maaşı aldığı süre boyunca kayıt dışı
olarak başka bir işte çalıştığı tespit edilirse söz konusu işsizlik maaşı
kesiliyor. Bir de işsizlik maaşı alırken emekli maaşı almaya başlayanların
maaşları kesiliyor.

Emeklilik Gerekçesiyle İşten Ayrılan Alabilir Mi?

Emeklilik şartı olan 15 yıl 3600 gün şartı veya 25 yıl 4500 gün şartıyla işten haklı sebeple ayrılan sigortalılar işsizlik maaşı almaya hak kazanamıyor. Ancak muvazzaf askerlik sebebiyle işinden ayrılanlara da işsizlik maaşı ödeniyor. Yalnız bu ödeme sigortalının askerde bulunduğu süre içinde değil, askere gitmeden önce veya askere gittikten sonra yapılıyor. Askerden önce işsizlik maaşına başvuruda bulunmuş ise maaş kesiliyor ve kalan ödemeler askerden dönüşte toplu bir şekilde yapılıyor. Öte yandan sigortalı kişi işinden ayrılıp hemen askere gitmişse dönüşünde İŞKUR’a başvuruda bulunarak eski işinde veya yeni işinde çalışana kadar işsizlik maaşı alabiliyor.

Haklı Fesih Durumu

İstifa eden sigortalı işçiye, kendi rızası dahilinde işten ayrıldığı için işsizlik maaşı bağlanmıyor. Ancak bunun dışındaki durumlar “haklı fesih” durumunu doğurduğu için sigortalıya işsizlik maaşı bağlanabiliyor. Bu durumlar;

 • Maaşın
  ödenmemesi
 • Maaşın
  zamanında ödenmemesi
 • Gerçek ücretin
  saklanması
 • İş yerinde mobbing
  (psikolojik baskı)
 • İyi niyet ve
  ahlak kurallarına uyulmaması
 • Sağlık gerekçeleri
 • İşçinin onayı
  olmadan fazla mesai yaptırmak
 • SGK’ya düşük
  ücretten bildirim

sigortalı işçinin işten
haklı sebeple ayrıldığını gösteren durumlara örnek teşkil ediyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.