Bankacılık

Devlet Destekli Kredi Nasıl Alınır?

Devlet destekleme kredisi almak için başvuru yapılacak kurumlar aşağıda belirtilmiştir:

 • KOSGEB
 • TKDK
 • Halkbank
 • Vakıfbank
 • Ziraat Bankası
 • TÜBİTAK
 • Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Belirtilen kurumlar tarafından verilen faizsiz destek kredilerini almak için, kredilerin verilme amacına uyum sağlamak ve tüm şartları yerine getirmek gerekmektedir.

Devlet Destekli Kredi Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Devlet destekli kredi başvuru koşulları şu şekilde sıralanmıştır:

 • Destek talep eden kişilerin 18 yaşını tamamlaması ve destekler için belirlenen üst yaş sınırını geçmemesi gerekmektedir.
 • Devlet destekli faizsiz kredilerden; sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları faydalanabilir.
 • Kurumların verdikleri desteklerin koşullarına uyum sağlanmalıdır.
 • Aynı anda birkaç kurumdan birden destek talep edilemez.
 • Girişimcilik desteği talep eden kişiler, KOSGEB ve TKDK tarafından belirlenen eğitimleri başarıyla geçmelidir.
 • Kurumların talep ettiği belgeler eksiksiz şekilde tamamlanmak zorundadır.
 • İşletmeler için KOSGEB kredisi talep edildiği zaman, işletmelerin Kobi niteliğinde olması gerekmektedir.
 • KOSGEB ve İŞKUR tarafından verilen faizsiz kredilerden faydalanmak için, girişimcilik kurslarının tamamlanması ve girişimcilik sertifikası alınması gerekir.
 • Destek talep edilen kurum ya da kuruluştan, daha önce destek alınmaması gerekir.
 • İşletmeler için satın alınan makinaların ve işletmelerin temel giderlerinin tamamı faturalandırılmalıdır. Devlet destekli krediler; yapılan harcamalara göre belirlenmektedir. Faturasız harcamalar kredi limitlerine dâhil edilemezler.
 • İşletmelerin yakın akrabalardan devralınmaması gerekir. Destek başvurusu yapılan yıl içerisinde, aynı sektörden bir işletmeye sahip olan kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir.
 • İşletmeler için hazırlanan ve kurumlara sunulan iş planları; tamamen özgün fikirlerle hazırlanmak zorundadır. Başka planlardan esinlenerek hazırlana, kopya ifadeler içeren ya da arka arkaya 3 defa reddedilen iş planlarıyla yapılan başvurular geri çevrilecektir.

Devlet Destekli Kredi Başvurusunda Hangi Belgeler İstenir?

Devlet destekli kredi başvuru evrakları aşağıda detaylıca sıralanmıştır:

 • Kimlik belgesi fotokopisi
 • İşletmeler için destek talep edileceği zaman, işletme ortaklarının tamamının kimlik belgesi fotokopileri
 • İkametgâh belgesi
 • İşletmelere ait adres kayıt belgeleri
 • İşletmelerin güncel vergi levhası
 • 3 yıllık gelir tablosu ve bilanço örneği
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İşletmeler için hazırlanan detaylı iş projesi ve sunum örneği
 • Girişimcilik sertifikası
 • İşyeri oda kayıt belgesi
 • Kobi belgesi
 • Hayvansal işletmelerde yer alan hayvanların karneleri ve pasaport örnekleri
 • İşletmelerin yer aldığı alanların kira kontratı ya da tapu belgesi

Devlet Destekli Kredi Çeşitleri Ve Kredilerin Özellikleri

Devlet destekli kredi türleri ve bu kredilerin ödenek oluşturduğu kategoriler şöyle sıralanmıştır:

 • İşyeri açma kredisi adı altında, bankalar tarafından devlet destekli kredi verilmektedir. Kredilerin bazıları için sıfır faiz uygulaması yapılırken; bazı krediler için düşük faizler talep edilebilir.
 • KOSGEB devlet destekli kredi kapsamında; işyeri açmak için gerekli teçhizatların tamamı için ödenek çıkarılmaktadır. İşletmelerin teknoloji ve donanım büyüklüğünde göre, verilen kredinin limitlerinde de artış görülmektedir.
 • Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından verilen krediler, ihtiyaç kredisi ya da KOBİ kredisi olarak hazırlanmıştır.
 • TKDK tarafından verilen krediler, sadece işletmelerin hammadde ve hayvan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılabilir.
 • TÜBİTAK projeleri için, gençlere yönelik devlet destekli hibe ve kredi hazırlanmıştır.

Devlet Destekli Kredilerin Limitleri Ve Kapsamları

Devlet destekli kredi ödenekleri ve kredilerin maksimum limitleri şunlardır:

 • KOSGEB devlet destekli kredilerin limitleri, işletmelerin büyüklüğüne göre değişmektedir:
 • Küçük ve mikro büyüklükteki teknolojik donanımla hazırlanan işletmeler için; 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ödeneği oluşturulmuştur. Kredi haricinde, 50 bin TL’ye kadar hibe desteği verilmektedir.
 • Orta büyüklükte teknolojiye sahip işletmelere, 200 bin TL değerinden faizsiz kredi verilmektedir.
 • Büyük ölçekli işletmeler için 300 bin TL ve üzerinde kredi imkânı oluşturulmuştur.
 • TKDK destekleri kapsamında; 5 bin TL’den 3 milyon TL’ye kadar tarım desteği ödeneği oluşturulabilir.
 • İş hayatına ayılmak isteyen girişimci kadınlar için; 250 bin TL’ye kadar hibe ve faizsiz kredi desteği sağlanacaktır.
 • Genç çiftçileri destekleme amacıyla, 30 bin TL değerinde hibe kredisi desteği planlanmıştır.

KOSGEB Devlet Destekli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu ve destekten faydalanmak için yapılması gereken adımlar şöyle sıralanmaktadır:

 • KOSGEB desteği almak isteyen girişimcilerin; girişimcilik destek programlarına katılması ve programları başarıyla tamamlaması gerekir.
 • turkiye.gov.tr adresi kullanılarak, e-devlet giriş ekranına erişilmelidir. Sistem üzerinden; TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi kullanılarak sisteme giriş yapılması gerekir.
 • Sistemde yer alan e-hizmetler bölümü kullanılarak, KOSGEB uygulamalı girişimcilik destek programı için başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Program süresi toplamda 32 saat olarak belirlenmiştir ve 5 iş günü içerisinde tüm eğitimler tamamlanır.
 • Program sonunda girişimcilik sertifikası almak isteyen girişimcilerin, 32 saatlik eğitimlerin %80’ine katılım sağlaması gerekecektir.
 • Girişimcilik sertifikası alındıktan hemen sonra, işletmelerin kurulum aşaması tamamlanmalı ve işletmeler faaliyete geçmelidir. Girişimcilik sertifikası almadan kurulan işletmeler, KOSGEB destek kredilerinden faydalanamazlar.
 • İşletmeler kurulduktan sonra, KOBİ özelliğine sahip olması ve sektöre ait ticaret odalarına kayıt ettirilmesi gerekmektedir.
 • İşletme kurulduktan sonra en geç 1 yıl içerisine, KOSGEB destek kredisi için başvuru yapılmalıdır.
 • İşletmelerin hedeflerini belirleyen detaylı iş planı hazırlanmalıdır.
 • Destek başvurusu için, internet sitesinden başvuru formu doldurulmak zorundadır. kosgeb.gov.tr adresi üzerinden, girişimcilik desteği başvuru formu seçeneği tercih edilmeli ve başvuru formu indirilmelidir. Kâğıda dökülen formda istenen bilgiler eksiksiz olarak tamamlanmak zorundadır.
 • https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Giri%C5%9Fimcilik/28.03_FRM.03.02.01(7)_Yeni_Giris%CC%A7imci_Desteg%CC%86i_Bas%CC%A7vuru_Formu.pdf linki üzerinden, başvuru formu pdf şeklinde indirilebilir.
 • İşletmeler hakkında detaylı iş planı hazırlandıktan sonra, işletmelerin yer aldığı bölgeden sorumlu KOSGEB Müdürlüğü’ne gidilerek, destek başvurusu yapılmalıdır.
 • Başvuru formu ve diğer belgeler görevlilere teslim edilerek, iş planının sunumu yapılır.

KOSGEB görevlileri iş planı ve diğer evrakları incelemeye aldıktan sonra, destek başvurusunun onaylanıp onaylanmayacağı belirlenecektir. Kredi almaya hak kazanan girişimcilerin, ne kadarlık bütçeyle kredi alacağı da KOSGEB şube görevlileri tarafından belirlenir. Destek kredisi başvurusu onaylanan girişimciler; Halkbank, Vakıfbank ya da Ziraat Bank şubelerine giderek kredileri kullanıma açtırabilirler.

TKDK Kredi Desteğinin Detayları

TDKD destek kredisi özellikleri ve kredi başvurusu için yapılması gerekenler şöyle sıralanmaktadır:

 • TKDK tarafından belirlenen şehirlerde tarımsal faaliyet yürüten çiftçiler için verilen kredi türüdür.
 • Kredinin bir kısmı hibe olarak verilmektedir.
 • Kırdan kente göçün önlenmesi ve kırsal alandaki çiftçilik faaliyetlerinin ilerlemesi amacıyla hazırlanan kredi türüdür.
 • İşletmelere alınacak hayvanların belirli bir kısmı için ödeme oluşturulur.
 • Tarımsal işletmeleri, rakiplerine karşı ayakta tutmak ve sektörde başarı kazanmalarını sağlamak amaçlanmıştır.
 • İşletmelerin yerli üretime katkıda bulunmaları sağlanmaktadır.

TKDK desteklerinden faydalanmak isteyen çiftçiler; www.tkdk.gov.tr adresinde yayınlanan ilanları takip ederek, başvuru detaylarını incelemelidirler. TKDK tarafından desteklenen işletmelerde;

 • Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
 • Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği
 • Etlik Sığır Yetiştiriciliği
 • Damızlık Sığır Yetiştiriciliği
 • Süt Ve Süt Ürünlerinin Üretimi
 • Etlik Piliç Yetiştiriciliği
 • Yumurtalık Piliç Yetiştiriciliği
 • Damızlık Piliç Yetiştiriciliği
 • Arıcılık Ve Arı Kovanı Faaliyetleri
 • Balıkçılık
 • Kafes Hayvanları Üretimi

Gibi faaliyetlerin yanında; örtü altı yetiştiriciliği, süs bitkisi yetiştiriciliği, egzotik bitki üretimi, kokulu bitki üretimi, vergi getirisi yüksek bitki yetiştiriciliği gibi faaliyetler yapılmaktadır. TKDK desteklerinden faydalanmak isteyen girişimciler, belirlenen illerin dışlında ikamet edemezler ve tesisleri başka alanlara taşıyamazlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.