Gündem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5 Bin TL Maaşla Memur Alımı Yapıyor!

En az 5 bin TL maaşla memur alımı yapan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8. derecede Müfettiş Yardımcılığı kadrosuna 5 memur istihdam edecek. Yazılı ve sözlü sınav ile gerçekleştirilecek kamu personeli alımına ilişkin özel ve genel şartlar şunlardan oluşmaktadır:

Enerji Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları

•    2018 ve 2019 KPSS P48 puan türünden en az 80 ve üzeri puan alan adaylar arasında en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 içinde yer almak,

•    Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesindeki niteliklere haiz olmak,

•    1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak,

•    Erkek adayların askerlikle ilişkisinin olmaması ya da muvazzaf askerliğini yapmış olmaları,

•    Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile muadili yerli ve yabancı fakülteden mezun olmak,

•    Daha önce yapılmış olan Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla girmiş bulunmamak

Başvurular 11 Kasım 2019 tarihinde başlayıp 22 Kasım’a kadar devam edecektir. Adaylar aşağıdaki belgeler ile başvurularını MTA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı adresine şahsen yapacaklardır.

Müfettiş Yardımcısı Başvuru Belgeleri Nelerdir?

•    Nüfus cüzdanı fotokopisi

•    Yüksek Öğretim bitirme belgesi veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,

•    Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı, 

•    Askerlik durum beyanı,

•    3 adet vesikalık fotoğraf,

•    Adli Sicil beyanı,

•    Sağlık durum beyanı,

•    Özgeçmiş formu

•    KPSS sonuç belgesinin aslı veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği, yer alacaktır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.