Gündem

Ev alacaklar için son dakika: 2020 tapu harç bedeli ne kadar oldu? Harç oranı, bedeli ve cebinizden çıkacak toplam tutar değişti!

Her yıl değişen tapu masrafı 2020 yılında indirim süresi uzatılmadığı sürece tapu harcı oranı binde 15 iken binde 20’ye çıkartılacak. Bu sebeple indirim süresinin uzatılmasına dikkat edilmesinde fayda var.

Aynı zamanda tapu masrafı emlak vergisi değerinden az olmamak üzere hesaplanmaktadır. Örneğin; 

400.000 TL değerindeki bir ev için; 

 • Tapu harç oranı binde 20, 
 • Tapu harç bedeli 8.000 TL, 
 • Toplam ödenecek harç 16.000 TL olacaktır. 

Tapu İşlemleri Sırasında Satıcıdan İstenen Belgeler 

Satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için tapuda beyan edilen satış bedelinin %4’ü tapu masrafı olarak adlandırılmaktadır. Tapu harcı; satıcıdan ve alıcıdan eşit olarak temin edilmektedir. Tapu işlemlerinde alıcının ve satıcının tüm evrakları eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekmektedir.

Tapu işlemleri sırasında satıcıdan istenen belgeler ise şöyledir:

 • Söz konusu gayrimenkulun tapusunun aslı ya da fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı, pasaport ya da sürücü belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi,
 • Vergi borcu yoktur belgesi (belediyeden alınmış),
 • Tapu işlemlerini eğer emlakçı yapacak ise; vekaletname (emlakçı adına).

Tapu işlemleri sırasında alıcıdan istenen belgeler ise şunlardır:

 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı, pasaport ya da sürücü belgesinin aslı ve 1 adet fotokopisi.

Tapu İşlemlerinde Tüzel Kişilerden İstenilen Evraklar 

Tapu işlemleri sırasında şirket ortakları ya da sahiplerinin gayrimenkul alımlarında istenilen tüm belgeleri bulundurma zorunluluğu vardır.

Tüzel kişilerden istenilen evraklar şunlardır:

 • Mersis numarası
 • Ticaret sicil numarası,
 • Şirket yetkilisinin imza sirküleri,
 • Şirket adına satışta bulunacak kişi vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletnamenin aslı,
 • Söz konusu gayrimenkulün ilgili belediyelerden alınmış vergi borcu yoktur belgesi,
 • Söz konusu gayrimenkulün belediyeden alınmış tapu masrafı rayiç değer belgesi. 

Tapu Alınırken Yapılması Gerekenler 

Tüm tapu masrafı ve kağıt işlemleri yapıldıktan sonra tapu alınırken bazı evrakların bulundurulması gerekmektedir.

Tapu alınırken bulundurulması gereken belgeler şunlardır:

 • Söz konusu gayrimenkul için alıcı ve satıcıların kimlik belgeleri,
 • Okuma yazma bilmeyen alıcı ve satıcılar için akrabası olmayan iki şahit,
 • Ödenen harç dekontları,
 • Alıcı ve satıcıların imzasının bulunduğu satış evrakları,
 • Kredi kullanıldı ise kredi açılış evrakları. 

GazeteBanka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.