Bankacılık

Hangi Bankalar Ticari Kredi Veriyor? Başvurusu ve Şartları

Bankalar ticari kredi verirken uyguladıkları faizleri güncellediler.  En kolay ticari kredi veren bankalar şunlardır:

 • Vakıfbank,
 • Garanti
  Bankası,
 • Halkbank,
 • Yapı
  Kredi Bankası
 • Akbank
  olarak sıralanabilir.

Ticari Kredi Nedir?

Ticari kredi ticaret yapan işletmelerin işletme sermayesini desteklemek amacıyla verilen kredilerdir. Ticari kredi alındıktan sonra alınan kredi bir başka kolda kullanılamaz. Ticari krediler geri ödemelerinde diğer bütün krediler gibi faiz uygulanan kredilerdir. Ticari kredi, verilmesindeki asıl amaç işletme sahibine maddi destekte bulunmak, borç transferi yapabilmesini sağlamak, borç birleştirme ya da kredi kartı borcu kapatmasını sağlayarak işlerini yürütebilmesinde kolaylık sağlamaktır.  

Ticari Kredi Alma Koşulları

Ticari kredi almak için gereken şartlar şunlardır:

 • Ticari
  kredi kullanabilmek için öncelikle başvuru sahibinin aktif çalışan bir
  işletmesi olmalıdır.
 • Ticari
  kredi vermek için bankalar başvuruda bulunulan işletmeye ait mali verilere,
  işletmeye ait finansman raporuna bakarlar.
 • Başvuru
  sahibinin ya da işletmenin geçmiş dönemlerinde kredi notunu düşüren ödemeleri
  olması, daha önceden bankalarla ihtilafa düşmüş olması bankadan ticari kredi
  alma olasılığını azaltır.

Ticari Kredi Başvurusu

Ticari kredi başvurusu şubeye gidilerek yapılabilir. Fakat işletme sahipleri bu konuda daha çok online başvuruda bulunmayı pratik buluyorlar. Bilhassa büyük işletmeler bu yolu zaman tasarrufu açısından daha çok tercih ediyorlar.

Ticari kredi
başvurusunda izlenen yol şudur; Banka başvuru sahibinin isteğini inceler ve
uygun bulduğu takdirde ne kadar krediyi hangi koşullarda verebileceğini başvuru
sahibine iletir. Ticari işletme yetkilisi bu koşulları uygun bulup kabul ettiği
takdirde bankanın istediği bütün evrakları toplayıp teslim eder. Bunun akabinde
banka kullandıracağı krediyi işletme hesabına aktarır.

Ticari Kredi İçin İstenen Belgeler

Ticari kredi için istenen evraklar genel olarak şunlardır:

 • Ticaret
  odası kaydı,
 • Resmi
  gazete nüshası,
 • İmza
  sirküleri
 • Vergi
  levhasıdır.

Bankalar kendi bankacılık kuralları uyarınca daha farklı belgeler, teminat ve/veya kefil de isteyebilir.

Ticari kredi Türleri

Ticari kredi
türleri iki ana başlık altında incelenir. Bunlardan birinci grupta olanlar
kredinin geri ödenme sıklığına bağlı olarak sınıflandırılan şunlardır:

 • Rotatif Kredi: Rotatif kredilerde işletme hem krediyi ödeyip, hem tekrar kredi alabilir. Buradaki döngü aşağı yukarı kredi kartı harcaması gibi düşünülebilir.
 • Spot Kredi: Spot kredilerde borçluya tanınan ödeme süresi boyunca kredi faizi sabit kalır. Vade bittiğinde, anapara da faizi ile birlikte ödenmiş olur.

İkinci grup
ise kredi vadesine göre sınıflandırılır. Kredi vadesine göre sınıflanan ticari
kredi türleri şunlardır:

 • Kısa
  vadeli (borcun geri ödemesi 12 ay veya daha erkendir)
 • Orta
  vadeli (Borcun geri ödeme süresi 12-60 aydır)
 • Uzun
  vadeli (Borcun geri ödeme süresi 60 aydan fazladır) geri ödeme kredilerdir.

Yapı Kredi Bankası Ticari Kredi

Yapı Kredi bankası çeşitli başlıklar halinde ticari kredi vermektedir. Bu kredi türleri şunlardır:

Nakit Destek Kredisi

Nakit destek
kredisi işletmenin çeşitli gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak başvuru
sahibine tahsis edilen kredilerdir. Bu krediyi kullanmak için banka tarafından
belirlenmiş bir üst limit bulunmuyor. Kredi geri ödeme vadesi ise 36 aydır.
Geri ödeme için esnek bir plan uygulanabiliyor. Başvuru sahibinin tercihine
göre 3 ayda, 6 ayda ya da her ay eşit taksitlerle ödenebiliyor. İlk 6 ay geri
ödeme yapmadan da kullanılabilen bir kredi türüdür.

Makine Donanım Kredisi

Makine
donanım kredisi
işletmenin faaliyet alanında kullanmak istediği birinci ya da ikinci el makine,
cihaz ya da aletlerin alınmasına gerekli mali desteğin sağlanması için verilir.
Geriödeme vadesi en fazla 60 ay ile
sınırlandırılmıştır. Makine donanım kredisi kullanılabilecek maksimum miktarı,
alınması istenen malzemenin KDV’siz faturasının toplam tutarı kadar olabilir.
Kredi geri ödeme koşulları ise banka ve başvuru sahibinin anlaşmasına bağlı
olarak aylık, 3 aylık ya da 6 aylık eşit taksitler halinde ödenebilir.

Ödemesi Kolay Turizm Kredisi

Ödemesi
kolay turizm kredisi, turizm
iş kolunda çalışan işletmelerin olası yatırım ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla işletme sahibine kullandırılır. Bahse konu kredi için belirlenmiş
maksimum bir limit yoktur. Geri ödeme vadesi ise banka tarafından en fazla 36
ay ile sınırlandırılmıştır. Bu sektördeki kazanç miktarı sezona bağlı olarak
değiştiği için geri ödeme vade aralıkları de 8 ayda bire kadar uzatılabiliyor.
Fakat yılda en az 4 kere ödeme yapılması zorunluluğu vardır.

Sezona Hazırlık Kredisi

Sezona hazırlık kredisi, turizm iş kolunda faaliyete bulunan işletmelerin, sezon açılmadan önce yapmak zorunda oldukları hazırlıklar ve tadilat, yenilenme vb. masraflar için kullandırılan kredidir. Geri ödeme vadesi en fazla 36 ay ile sınırlandırılmıştır. Geri ödeme koşulları başvuru sahibinin tercihine göre esnek olabilir. Her ay ya da 3 ayda, 6 ayda bir ödemeli seçenekler de banka tarafından kabul edilmektedir.

Bunlardan başka Yapı Kredi bankasının kullandırdığı ticari krediler arasında bulunan kredi türleri şunlardır:

 • Yatırım
  destek,
 • Fuar
  ve sergi katılım destek,
 • AR-GE
  destek,
 • Ofis
  ekipman,
 • Araç
  ve filo,
 • Fikir
  benim,
 • Taksi
 • Franchising,
 • 2B
  Arazi kredisidir.

Akbank Ticari Krediler

Akbank ticari kredileri direk internet üzerinden kullanılabilir. Akbank’ın ticari krediler başlığı altında topladığı krediler şunlardır:

 • Gönlüne
  göre öde,
 • Olduğunda
  öde,
 • Leasing,
 • KGF
  teminatlı,
 • Yabancı
  para,
 • İskonto/
  İştira,
 • Gayri
  Nakdi krediler
 • KOSGEB
  ‘’0’’ faizli işletme
 • İşlek
  (rotatif)
 • Spot,
 • Tarım,
 • Nakit
  yönetimi
 • Proje
  ve yatırım kredileridir.

İş Bankası Ticari Kredi Türleri

İş bankası ticari krediler adı altında verdiği kredileri KOBİ kredileri, nakdi krediler ve gayrı nakdi krediler olarak ayırıyor. Nakdi kredilerin ayrıldığı başlıklar ise şunlardır:

 • Borçlu
  cari hesaplar,
 • Sabit
  faizli Rotatif (BHC) ,
 • Spot,
 • Erken
  kapama özellikli,
 • İş’te
  Güneş,
 • Lisanssız
  elektrik üretimi,
 • Altın,
 • Ticari
  taşıt ve filo,
 • TL
  Çek iskonto/iştira,
 • TL
  ihracat,
 • İhracat
  döviz,
 • Yatırım,
 • Gün
  içi kasa kolaylığı,
 • Yabancı
  para,
 • Tedarikçi,
 • Yabancı
  para
 • Yurt
  içi döviz,
 • Proje
  finansmanı,
 • Kira
  temlikli,
 • İşyeri
  kira,
 • Forfaiting,
 • Ülke,
 • İskonto
  iştira,
 • Orta
  vadeli ekipman,
 • Makine/Ekipman
  ihracat
 • Kur
  korumalı döviz kredileridir.

Ticari kredi veren bankalar arasında en kapsamı desteği sağlayan
banka İş Bankasıdır.

QNB Finansbank Ticari Kredi Desteği

QNB Finansbank ticari kredileri üç başlık halinde tüketiciye sunuluyor. Bu başlıklar şunlardır:

 • Kısa
  vadeli,
 • Orta
  ve uzun vadeli,
 • Ticari
  ve kurumsal KGF kredileridir.

Garanti BBVA Ticari Kredi

Garanti BBVA tarafından verilen ticari krediler aktif hesap, döviz kredisi, akreditif ve spot krediler başlıkları altında toplanıyor.

Vakıfbank Ticari Krediler

Vakıfbank da ticari kredi veren bankalar arasında bulunuyor. Vakıfbank ticari kredilerini nakit krediler, gayrinakdi krediler ve proje kredileri olarak sınıflandırıyor.

Denizbank Ticari Kredi

Denizbank kredi hizmetleri arasında ticari kredileri de kullanıcılarına sunuyor. Bu kredi grupları şunlardır:

 • TL
  Nakdi,
 • Yabancı
  Para Nakdi
 • Dış
  ticaret finansmanı,
 • Gayrı
  Nakdi kredilerdir.

Ziraat Bankası Ticari Kredi Desteği

Ziraat Bankası ticari kredileri şunlardır:

 • Rotatif,
 • Gün
  içi,
 • İskonto,
 • Nakit
  yönetimi,
 • Spot,
 • Döviz,
 • Ekonomi
  değer kredisidir.

ING Bank Ticari Krediler

ING Bank ticari kredileri taksitli ticari krediler adı altında kullanıcılarına sunuyor. Bu kredilerden KOBİ’ler ve ticari firmalar yararlanabiliyor.

Halkbank Ticari Destekler

Halkbank tarafından verilen ticari/kurumsal krediler nakdi ve gayri nakdi krediler olarak iki bölümde inceleniyor. Nakdi kredi çeşitleri şunlardır:

 • Rotatif,
 • Spot,
 • Ortak
  kazanç,
 • Aylık
  eşit taksitli,
 • Büyüyen
  ihracatçı,
 • İhracat,
 • Döviz,
 • Eximbank
 • Orta
  uzun vadeli kredilerdir.

Şekerbank Ticari Kredileri

Şekerbank ticari kredileri şunlardır:

 • Nakit,
 • Gayrı
  nakit
 • EKOkredi,
 • Proje
  finansmanıdır.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Ticari Destek

Kuveyt Türk Katılım Bankası ticari kredileri 4 ana başlıkta toplanıyor. Bu başlıklar şunlardır:

 • Nakdi
  finansman
 • Gayrınakdi
  finansman,
 • Leasing,
 • Kredi
  Garanti fonudur.

Aktif olarak ticari kredi veren bankalar ve
verdikleri kredi türleri bunlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.