Bankacılık

Hisseli Tapuya Kredi Veren Bankalar 2019

Hisseli tapuyla kredi alma seçeneği, her bankanın kabul edeceği kredi türlerinden değildir. Ancak bazı bankalar, hisseli tapuyla yani bir konut için birden fazla kişinin hak sahibi olmasıyla oluşan tapular için kredi imkanı sunabilmektedir. Eski zamanlarda bir konutun alınmasında birden çok ortak bulunacaksa bu ortakların hepsinin aile bireylerinden meydana gelmesi, bankaların koymuş olduğu şartlardan bir tanesiydi. Ancak bugüne gelindiğinde, hisseli tapuyla konut almak isteyen kişilerin aile bireylerinden meydana gelmesi gibi bir şart bulunmamakta, yabancı kişilerin ortak olarak sahip olduğu gayrimenkuller içinde kredi verilebilmektedir. Hisseli tapu üzerine kredi almak için yapılması gereken çeşitli adımlar bulunmakla birlikte, bu noktalara dikkat edilmesi durumunda kredi alma olasılığı artmaktadır. Ancak hisseli tapuya kredi verilmesi için son kararın banka tarafından verildiği ve tüm inisiyatifin bankalara ait olduğu unutulmamalıdır.

Hisseli Tapuya Konut Kredisi Verilir Mi?

Hisseli tapuya konut kredisinin verilmesi için tapunun tüm ortaklarının yapması gereken iki ayrı durum bulunmaktadır. Özellikle tapuda hakkı bulunan kişilerin aile bireylerinden oluşmayıp, farklı kişilerden meydana gelmesi durumunda kredinin çıkma olasılığı azalacağından ötürü, bankalar verecekleri kredinin güven altında olmasını arzu ederler. Hisseli tapu için verilmekte olan kredilerde, kredi süreci boyunca mevcut tapu ipotek altına alınacağından, kredinin çıkma olasılığında düşüş gözlemlenmektedir. Bu sebeple hisseli tapuya kredi alınması için yapılması gereken bazı durumlar bulunmaktadır ve şu şekilde belirlenmektedir:

 • Hissedarların
  Krediye Kefil Olması
  : Özellikle farklı soyadına ait hissedarların bulunduğu
  tapular için yapılan kredi başvurularının onaylanması, aile bireylerine ait
  olan ortak tapuya alınmakta olan kredilere oranla daha zor olmaktadır. Bu
  durumu kontrol altına alıp, kredi başvurusunun onaylanması için yapılacak en
  doğru davranış, tapuda ismi geçen bir kişinin krediyi alması ve geriye kalan
  tüm hissedarların kefil sayılmasıdır. Bu şekilde, kredi ödenemese dahi ipotek
  altında olan mülkün satışı kolaylaşır ve banka her hissedardan vekalet almak
  durumunda kalmaz. Hissedarlardan bir tanesinin krediyi çekip, diğerlerinin de
  kefil gösterilmesinin ardından yapılacak olan kredi başvurularının, bankalar tarafından
  kabul görme olasılığı artmaktadır.
 • Mevcut
  Tapuyu Tek Tapu Haline Getirmek:
  Hisseli tapular için kredi alımının zor
  olması sebebiyle; mevcut mülkün tapusunu parsellere ayırmak ve herkesin bir
  parsel sahibi olmasını sağlamak, kredi başvurusunun kabul görme olasılığını
  arttırmaktadır. Parsel sahiplerinden bir tanesinin imzasının yeterli olacağı
  kredide, diğer parsel sahipleri de kefil gösterilmekte böylece hiçbir
  adaletsizlik yaşanmamaktadır. Ancak mülkün parsellere ayrılması sonucunda,
  mevcut tapunun ekspertiz değeri düşmekte ve alınabilecek kredinin üst limiti
  aşağı inmektedir. Yani parselli mülkler için daha az miktarda kredi
  çekilmektedir.

Ziraat Bankası Hisseli Tapuya Kredi

Ziraat Bankası hisseli tapuya kredi veren en önemli bankalardan bir tanesidir. Devlet destekli olduğu için kredi imkanları daha rahat olan Ziraat Bankası’ndan kredi almayı talep eden hissedarların; kredi notlarının yüksek ve sicillerinin temiz olması gerekmektedir. Ayrıca kişilerin almakta olacakları kredi limiti de hissedarların sahip olduğu kredi notunun yüksekliğine göre değişiklik göstermektedir. Yani kredi notu düşük olan kişilerin alabileceği kredi miktarı da düşüş gösterecektir. Ziraat Bankası’ndan hisseli tapu için kredi talep eden kişilerin, mevcut tapuyu tek hale getirmeleri yani sahip oldukları mülkü parsellere ayırmaları gerekmektedir. Ziraat Bankası’ndan alınacak olan kredinin detayları şu şekilde belirtilmiştir:

 • Bankadan talep edilen hisseli tapu kredisinin
  üst limiti kişiler tarafından değil, bankanın görevlendirmiş olduğu ekspertiz
  raporu sonucunda, banka tarafından belirlenmektedir.
 • Ziraat Bankası’ndan alınacak olan hisseli tapu
  kredisinin en yüksek vadesi, 36 ay olarak belirlenmiştir.
 • Kredinin vade süreci boyunca, taksitler bitene
  kadar söz konusu mülk ipotek altına alınacaktır.
 • İpotek olarak gösterilmiş olan konut için ekspertiz
  raporunun %80’i, dükkan için ekspertiz oranının %75’i, imarlı arsa içinde
  ekspertiz raporunun %50’si oranında kredi alma imkanı bulunmaktadır.
 • Kredinin vadesi süresince mevcut konut üzerine
  deprem ve konut sigortası yaptırılırken, krediyi çekmiş olan kişiler için de
  zorunlu hayat sigortası yaptırılmaktadır.

Vakıfbank Hisseli Tapuya Kredi

Vakıfbank hisseli tapuyla kredi vermemekte olup, hisseli tapunun tek bir tapu haline dönüştürülmesi durumunda kredi başvurusunu onaylayabilmektedir. Vakıfbank politikaları gereği hisseli tapular için kredi başvuruları onaylanmazken, mevcut konut ya da arazinin parseller haline ayrılması ve tek bir parsel sahibi üzerine kredi başvurusunun yapılması durumunda, kredi talebi kabul edilmektedir. Parsel sahiplerinden bir tanesinin krediyi kendi üzerine alınması talep edilirken, diğer ortakların da kefil olarak imza atmaları gerekecektir. Böylece kredinin ödenememesi durumunda, diğer hissedarlardan da alınmış olan vekâletler sayesinde mevcut mülkün satışının yapılması kolaylaşmakta ve verilen kredi banka tarafından tahsis edilebilmektedir.  Vakıfbank’tan yapılacak kredi başvurusu esnasında zorunlu olmamakla beraber, banka mevcut konutun ya da başka bir mülkün ipoteğini talep edebilmektedir. Bu durum herkes için uygulanmakta olan bir politika olmasa da özellikle kredi notu düşük olan kişilerden talep edilebilen bir durumdur. Vakıfbank’ın vermekte olduğu kredinin detayları, şu şekilde belirtilmektedir:

 • Verilmekte olan hisseli tapulu kredi
  karşılığında, arsa ipoteği talep edilebilir.
 • Bireysel krediler kapsamında yer almaktadır.
 • Verilmekte olan krediler, gelir düzeyi iyi ve
  kredi notu yüksek olan kişilere verilmektedir.
 • Krediyi almış olan kişi için Vakıfbank
  tarafından hayat sigortası yapılmaktadır.
 • Vakıfbank’tan alınacak kredi, mevcut
  gayrimenkulün ekspertiz değerinin %75’i kadar olmalıdır.

HSBC Bank Hisseli Tapuya Kredi

HSBC hisseli tapuyla kredi veren özel bankalardan bir tanesidir ve vermekte olduğu krediyi, “Finansman Kredisi” olarak sunmaktadır. HSBC’den finansman kredisi almak isteyen mülk sahiplerinin, bu kredi karşılığında mevcut tapuyu ipotek ettirmeleri gerekmektedir. Hisseli tapuda konut tapusu için ortaklık söz konusu olduğundan, ipotek için her hissedardan onay alınması gerekmektedir. Hisseli tapuyla kredi alınmak istenen mevcut gayrimenkulün ekspertiz değerinin %65’i oranında kredi alma imkanı sunan HSBC Bank, bu kredilerin vadesini 48 aya kadar çekebilmektedir. Detaylı bilgiye ulaşmak için HSBC Bank şubeleri ziyaret edilmelidir.

Denizbank Hisseli Tapuya Kredi

Denizbank hisseli tapu kredisi vermekte olan özel bankalardan bir tanesi olup, bu kredi için gayrimenkul ipoteği talep etmektedir. Denizbank’tan talep edilen hisseli tapu kredisinin en yüksek limiti, alınmak istenen mevcut gayrimenkulün ekspertiz değerinin %80’i oranında olmaktadır. Hisseli tapuyla kredi alınması esnasında, bir hak sahibinin krediyi çekmesinin yanında diğer ortakların da kefil olması istenmekte ve kredinin çıkması için bu şarta uyulmak zorundadır. Denizbank’tan talep edilen hisseli tapu kredilerinin vade süresi 36 aya kadar çıkabilmekteyken, verilen kredinin faiz oranı %2,99 olarak belirlenmektedir.

TEB Bankası Hisseli Tapuya Kredi

TEB hisseli tapuyla kredi vermek için mevcut konutun ipotek ettirilmesini talep etmektedir. Tapunun ipotek ettirilmesiyle verilmekte olan hisseli tapu kredisi, TEB tarafından, bireysel finansman kredisi kapsamında sayılmaktadır. Hisseli tapuya kredi verilebilmesi için, mevcut tapunun bölünmesi yani parsellere ayrılması şart koşulmaktadır. TEB tarafından verilecek olan hisseli tapu kredisinin üst limiti, mevcut gayrimenkulü ekspertiz değerinin %60’ı oranında olmaktadır. Başvuru koşulları için şubelerinden detaylı bilgi alma imkanı veren TEB; vermiş olduğu kredi için 36 aylık vade seçeneği sunmaktadır. TEB’den alınmak istenen hisseli tapu kredisi için gerekli olan evraklar, şu şekilde belirtilmiştir:

 • Hissedarların ve krediyi alacak kişinin nüfus
  cüzdanı
 • Gelir belgesi
 • Maaş bordrosu
 • İpotek altına girecek olan gayrimenkule ait
  tapunun fotokopisi  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.