Bankacılık

ING Bank Güncel Konut Kredisi Kampanyası 2019

ING Bank güncel konut kredilerinde müşterilerine çok uygun faiz koşulları sunuyor. ING Bank konut kredisi kapsamında, kredi geri ödeme faizleri % 1.59’a kadar düşebiliyor.

Mortgage planı kapsamında düzenlenen ödeme koşulları hakkında bilgi almak için ING Bank resmi web sitesi sayfası üzerindeki form doldurulur. Böylece tercih edilen banka şubesinden randevu almak için başvuru yapılmış olur. Bu randevuda ING Bank mortgage uzmanları ile görüşülerek, özel koşullar hakkında detaylı bilgi alınabilir.

ING Bank Mortgage Hakkında Bilgiler

ING Bank mortgage ya da bir başka deyişle mortgage uzun vadeli ipotekli konut kredisi, Dünya çapında uygulanan ve konut edinmek amacıyla kullanılan destek finansmanı yöntemidir. Bu yöntem uyarınca bankalar ve çeşitli finans kuruluşları çalışırlar.

Mortgage sisteminde alınması planlanan mülk, kredi geri ödeme süresi boyunca ipotek edilir. Mortgage sisteminin en cazip tarafı 30 yıla kadar uzayabilen vadelerde kredi geri ödemelerini kabul etmesidir.

ING Bank Konut Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

ING Bank konut kredisi başvurusunda gerekli evraklar şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Başvuru sahibinin en son 3 ay içinde alınmış ikametgah belgesi ya da kredi başvurusu yapan kişi adına düzenlenmiş ve ödenmiş son 3 aya ait telefon, su, doğalgaz veya su faturası,
 • Satın alınması planlanan konuta ait tapu fotokopisi,
 • Başvuru sahibi maaşlı çalışan ise maaş bordrosu ya da maaş yazısı ile birlikte çalışılan firmaya ait imza sirküleri,
 • Başvuru sahibi emekli ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenmiş emekli kimlik evrakı ve emekli maaşının yattığını gösteren banka hesap cüzdanı fotokopisi,
 • Başvuru sahibi serbest meslek yaparak geçimini sağlıyorsa, şirketinin en son yılına ait vergi levhası, son yıla ait hesap durumunu gösteren ve vergi dairesi tarafından onaylanmış belge,
 • Başvuru sahibi herhangi bir firmanın ortağı ise son yıla ait vergi levhası, noter onaylı imza sirküleri, son 3 yılı gösteren onaylı gelir tablosu ile bilanço ve son ay mizanı, Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Başvuru sahibi geçimini çiftçilik yaparak sağlıyorsa çiftçilik belgesi ve arazi tapusu,
 • Başvuru sahibine ait kira gelirleri varsa, kira alınan mülke ait tapu ve kira kontratı ING Bank’a ibraz edilmelidir.

100.000 TL İçin Konut Kredisi Maliyet Bilgisi

 100.000 TL İçin konut kredisi maliyet bilgisi kapsamındaki veriler şunlardır:

 • 000 TL için 120 ay vade ile kredi çekildiğinde aylık ödenmesi gereken taksit tutarı 21.871,96 TL’dir.
 • Bu kampanyada aylık faiz oranı % 1.59 ‘dan başlıyor.
 • Bu kampanyada yıllık akdi faiz oranı %19,08
 • Kredi tahsis ücreti banka tarafından 500 TL olarak belirlenmiştir.
 • Bu koşullarda aylık toplam maliyet oranı %1.6264, yıllık maliyet oranı ise % 21.3603’dür.

Yukarıda belirtilen toplam maliyeti bildiren rakam kredi tahsis ücreti, ipotek tesis bedeli ve ekspertiz bedeli ilave edilerek hesaplanmıştır. Bu rakamda sigorta ücretleri hesaba katılmamıştır.

100.000 TL Konut Kredisi Geri Ödeme Koşulları

100.000 TL Konut kredisi geri ödeme koşulları ING Bank tarafından farklı vadeler için farklı faz oranları ile belirlenmiştir. Bu ödeme koşulları şunlardır:

 • 000 TL kredi çekilip 36 ay vade ile ödendiği takdirde aylık kredi geri ödemesi 3774 TL olup, toplam geri ödeme 136.860 TL’ dır. 36 ay vade için  uygulanan faiz oranı %1.76’dır.
 • 000 TL kredi çekilip 48 ay vade ile ödendiği takdirde aylık kredi geri ödemesi 3058 TL olup, toplam geri ödeme 147.790 TL’ dır. 48 ay vade için uygulanan faiz oranı %1.69’dur.
 • 000 TL kredi çekilip 60 ay vade ile ödendiği takdirde aylık kredi geri ödemesi 2632 TL olup, toplam geri ödeme 158.904 TL’ dır. 60 ay vade için uygulanan faiz oranı %1.64’dür
 • 000 TL kredi çekilip 120 ay vade ile ödendiği takdirde aylık kredi geri ödemesi 1833 TL olup, toplam geri ödeme 220.952 TL’dir. 120 ay vade için uygulanan faiz oranı %1.54’dür.

3 Ayda Bir Geri Ödemeli Mortgage Kampanyası

3 Ayda bir ödemeli mortgage kampanyası ING Bank’ın esnek geri ödeme planlarından biridir. Fakat bu kampanyadan herkes faydalanamaz. Bu kampanya emekli maaşını 3 ayda bir ING Bank şubelerinden alan müşterilerin yararlanabileceği bir haktır. Maaşını ING Banka devredecek olan emekli maaş müşterileri de bu avantajlı ödemeden yararlanabilir.

ING Bank Konut Kredisi Geri Ödeme Seçenekleri

ING Bank konut kredisi geri ödeme seçenekleri tek bir plan ile sınırlı değildir. ING Bank konut kredisi geri ödemesi için seçenekleri şunlardır:

 • Kredi ödemesi yapacak kişi sabit gelirli ise her ay eşit taksit ödemeli seçenek,
 • Kredi ödemesi yapacak kişinin gelirindeki para akışı sabit olmayıp, inişli çıkışlı ise eşit anapara ödemeli seçenek,
 • Kredi ödemesi yapacak kişinin gelirinde ileriye dönük azalma ya da artış olması bekleniyorsa ara ödemeli kredi seçeneği değerlendirilebilir.

ING Bank Konut Kredisine Başvurmak İçin Gerekli Şartlar

ING Bank konut kredisine başvurmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • Başvuru sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
 • Başvuru sahibinin geçmişteki sicilinde kredi ödemeleri nedeniyle problem yaşamamış olması gereklidir.
 • Başvuru sahibi geçinmek için sağladığı geliri resmi olarak belgeleyebilmelidir.
 • Başvuru sahibi evli ise eşinin de bu kredinin çekilmesine razı olduğunu bildiren yazılı belgeyi bankaya teslim etmelidir.
 • Alınması planlanan konutun tapu kayırlarında ‘’mesken’’ olarak görünmesi,
 • Kredi almak için başvuruda bulunulan konutun yapı kullanma izni yani iskanının alınmış olması şartları aranır.

Adım Adım ING Bank Konut Kredisine Başvuru Yapılması

ING Bank konut kredisi almak için başvuru adımları şunlardır:

 • Başvuru sahibi ihtiyacı olan kredi miktarını belirler.
 • Başvuru sahibi kendi bütçesine uygun olan geri ödeme planını seçer.
 • Banka tarafından verilen başvuru formunda istenen bilgiler tam ve doğru olarak doldurulur.
 • Bankanın konut kredisi kullandırmak için istemiş olduğu belgeler hazırlanıp, teslim edilir.
 • Banka tarafından görevlendirilen uzmana ait ekspertiz bedelinin ödemesi yapılır.
 • Ekspertiz raporunun çıkması beklenir.
 • Banka tarafından hazırlanan ipotek evrakları tapu dairesine ulaştırılır.
 • Tapu devir işlemleri yapılır.
 • Tapu devri yapıldığına dair evraklar bankaya iletilir.
 • Konut kredisinin tahsisi için banka tarafından hazırlanan sözleşme imzalanır.

Mortgage Kredisi Alınması İçin Tapunun Sağlaması Gereken Şartlar

Mortgage kredisi için başvuru yapıldığında en çok tercih edilen durum alınması planlanan konuta ait kat mülkiyeti tapusu olmasıdır. Eğer konuta ait tapu kat mülkiyeti değil ise, konutun kat irtifakı tapusu olması ve inşaatın en az % 75 oranında tamamlanmış olması koşulu aranır. Banka % 75 oranında tamamlanmamış konutlara kredi vermeyi fazla tercih etmemektedir.

ING Bank konut kredisi başvurusu için internet üzerinden randevu alınsa da başvurunun yapılması için herhangi bir ING Bank şubesine gidilerek müşteri temsilcisi ile görüştükten sonra konut kredisi başvurusu yapılmalıdır.

ING Bank konut kredisi mortgage sistemi le çalıştığı için oldukça avantajlı bir sistemdir. Ayrıca ING Bank’ın müşterilerine uyguladığı düzenli ödemelerde kredi faiz indirimi vb. özel koşullar da göz önüne alındığında ING Bank’tan konut kredisi imkanlarını değerlendirmekte yarar vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.