İşsizlik maaşı şartları - Kimler işsizlik ödeneği alabilir? İşsizlik maaşı başvurusu ve ne kadar?

İşsizlik maaşı şartları nelerdir? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu yaparak siz de ödenekten faydalanabilirsiniz. İşsizlik maaşı ne kadar, nasıl alınır? İşsizlik maaşı şartlarını taşıyan herkes ödenek için başvuruda bulunabilir. İŞKUR işsizlik ödeneği hakkında hazırladığımız yazımızdan konu hakkında tüm detayları öğrenebilirsiniz.

PAYLAŞ
İşsizlik maaşı şartları - Kimler işsizlik ödeneği alabilir? İşsizlik maaşı başvurusu ve ne kadar?
İşsizlik maaşı şartları nelerdir? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu yaparak siz de ödenekten faydalanabilirsiniz. İşsizlik maaşı ne kadar, nasıl alınır? İşsizlik maaşı şartlarını taşıyan herkes ödenek için başvuruda bulunabilir. İŞKUR işsizlik ödeneği hakkında hazırladığımız yazımızdan konu hakkında tüm detayları öğrenebilirsiniz.
Gazete Banka -

İşsizlik maaşı nedir, nasıl alınır? Güncel işsizlik maaşı koşulları nelerdir? 2021 yılı işsizlik maaşı şartları ile alakalı detayları yazımızda hazırladık. İşsizlik maaşı alma şartları hakkında hazırladığımız detayları yazımızdan inceleyebilirsiniz. İşsizlik maaşı hakkında merak ettiğiniz her şey yazımızda! İşsizlik maaşı nasıl alınır, iş akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde ne yapmak gerekir? İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? 2021 işsizlik maaşı hakkında tüm detaylar. 2021 işsizlik maaşı ayrıntıları...

işsizlik maaşı şartları

Güncel işsizlik maaşı şartları nelerdir? 

İşsizlik fonundan yararlanabilmek için belli başlı şartlar gerekmektedir. Bu koşulları taşımayan kişilere işsiz kalsalar dahi herhangi bir ödeme yapılmaz. İşsizlik maaşı şartları arasında şunlar yer almaktadır:

* Çalışanın kendi isteği ile işten ayrılmaması,

* İş akdinin herhangi bir kusur sonucunda sonlandırılmaması,

* İşten çıkarılmadan önce en az 120 gün tam olarak çalışmış olması,

* İş akdinin sona ermesinden önce son 3 yıl içerisinde en az 300 gün adına işsizlik  gün prim ödeyerek yatırılmış olması, (Son 3 yıl içerisinde)

* İş akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR birimlerine ya şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapması gerekmektedir.

İşsizlik maaşı alma koşullarını taşımayan kişilere, çalışırken adına işsizlik gün prim yatırılsa dahi herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu nedenle kişiler kuruma işsizlik maaşı için başvuru yaptıklarında şartları taşıyıp taşımadıklarını mutlaka incelemeliler. Kişinin kendi kusuru dışında işsiz kalması da oldukça önemlidir. Kişinin kendi kusuru dışında işsiz kalması durumunda başvuru yapabilir. Kişi iş almaya hazır durumda ise işsizlik maaşı alabilir.

işsizlik maaşı başvurusu

İşsizlik maaşı alma şartları hangi durumlarda iptal olur?

İşsizlik parası almaya başlayan kişi yeniden çalışmaya başlarsa, emekli olursa, İŞKUR’un meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine haklı nedeni olmadan katılmazsa, İŞKUR’un çağrılarına cevap vermezse ve yine İŞKUR’un kendisine teklif ettiği ve son mesleğine, kazancına uygun olan, ikamet ettiği yerin belediye mücavir alan sınırları içerisinde işi kabul etmezse işsizlik parası kesilir. İşsizlik parası alan kişinin İŞKUR’dan gelen çağrılara uyması, İŞKUR’un kendisine sunduğu hizmetleri takip etmesi şarttır. Aynı şekilde çalışmaya başlayan bir kişinin de mutlaka İŞKUR’u bilgilendirmesi ve işsizlik parasını kestirmesi gerekir.

İŞKUR işsizlik sigortası primi ödemiş kişilere ödeme yapar mı?

Ayrıca; işsizlik sigortası primi ödemiş kişiler hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl;

* içinde en az 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik  gün prim ödemiş olan sigortalı işsizlerin 180 gün,

* 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik  primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

* Son üç yıl içinde sigortalı olarak çalışıp işsizlik  gün prim ödemiş olan sigortalı işsizlerin 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

işsizlik maaşı ne kadar

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

''İşsizlik maaşı nasıl alınır?'' sorusunun en net cevabı şöyledir: Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde kişinin bu konuda tek yetkili kurum olan İŞKUR’a başvuru yapması gerekmektedir.

İşsizlik Ödeneği Nedir?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süredeki ödemedir.

İşsizlik Maaşına Nasıl Başvuru Yapılır?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine işsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin bizzat gitmesi gerekir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek, veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. İşsizlik maaşı alma şartları taşıyan herkes başvuruda bulunabilir. Kişinin işsizlik maaşı almaya hazır durumda olması, iş arayan kaydı olması çok önemlidir. Kişinin hizmet akdinin sona ermesinden önceki sigortalılık süresine bakarak 30 gün içinde başvuru yapmalıdır. İŞKUR işe yerleştirme ve mesleki eğitim çalışmalarından da faydalanabilir.

İşsizlik Maaşı Kazananlar Hangi Haklardan Faydalanır?

* İşsizlik Ödeneği
* Genel Sağlık Sigortası Primleri
* Yeni bir iş bulma
* Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

işsizlik maaşı ne kadar

İşsizlik Maaşı Miktarı Ne Kadar?

''Güncel işsizlik maaşı ne kadar?'' merak ediyorsanız günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik maaşı damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İşsizlik Maaşı Alanlar Sağlık Ödeneğinden Yararlanır Mı? İşsizlik maaşı alma şartları içerisinde mi?

İşsizlik maaşı alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik  Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İşsizlik Maaşı Yeniden Alınabilir Mi? Yeniden İşsizlik Maaşı Alma Şartları Nelerdir?

Ödenekten yararlanırken, işsizlik maaşından yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik maaşı süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılabilir. Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR’a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştirilir.

Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik maaşı ödenir.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Ödeniyor?

Güncel işsizlik maaşı ödenme süresi ne kadar? Sigortalılık sürenize göre 180 ile 300 gün ödenmektedir. Son 30. güne geldiyseniz gün içinde en yakın İŞKUR'a mutlaka başvurunuz. Böylece işsizlik maaşı başvurusu yaparak işsizlik maaşı alabilirsiniz.

Kesinti yapılıyor mu? 2021 işsizlik maaşı kesintileri nelerdir?

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez. İşsizlik maaşı almak için kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. İşsizlik maaşı almak isteyenlerin kendi istek ve kusuru dışında başvuru yapması durumunda maaş alma hakkı vardır. İşsizlik maaşı almak için sigortanın sona ermesinden önceki son 30 gün içinde başvuru yapmak gerekir.

Düşük işsizlik maaşı neden olur?

Düşük işsizlik maaşı olmasının sebebi son sigorta priminizle doğrudan alakalıdır.  İşsiz kaldıktan sonraki 30 gün içinde en yakın İşkur birimine şahsen başvuru yaparak gerekli bilgileri alabilirsiniz. 

''İşsizlik maaşı ne kadar?'' konu hakkında yetkililerden detayları öğrenebilirsiniz. İşsizlik maaşı ne kadar ve siz ne kadar alabilirsiniz bilgi almanız mümkün.

İşsizlik maaşı almak için yapılması gerekenler nelerdir?

Güncel işsizlik maaşı alınan süre içinde;

* ikamet adresinin değişmesi,
* herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
* yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,
* silahaltına alınılması,
* yurtdışına çıkılması,
* bir işte çalışmaya başlanması veya
* mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerinde durum 15 gün içerisinde en yakın İŞKUR şubesine veya Alo170’e bildirilmelidir.

İşsizlik maaşı ne kadar merak edilen İŞKUR'un resmi sayfasından güncel ücretleri merak edilen bilgileri öğrenebilirsiniz.

işsizlik maaşı nasıl alınır

Kimler işsizlik maaşı kapsamındadır?

İşsizlik sigortası kapsamında yer alanları genel olarak hizmet akdine dayalı çalışanlar(5510 sayılı Yasa kapsamındaki 4/1-a sigortalıları olarak da nitelendirebiliriz.) olarak belirtebiliriz . Bu gruptakiler işsizlik maaşı alabilir.

İŞSİZLİK MAAŞINDAN YARARLANABİLMEK İÇİN KAÇ GÜN SİGORTALI OLMAK GEREKİR?

Sigortalının iş sözleşmesinin sona ermesinden son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek kesintisiz çalışılmış olması gerekir. 600 gün süre sigortalı çalışanlar başvuru yapabilir ve belirlenen süre ile işsizlik sigortası alabilir. 

Ayrıca 600 gün süre çalışanlara İŞKUR iş arayanlara danışmanlık işe yerleştirme desteği de sunmaktadır. İşkur tarafından sunulan desteğe şartları taşıyanlar başvuru yapabilirler.

HANGİ HALLERDE 120 GÜNLÜK SÜREDE KESİNTİ OLMUŞ SAYILMAZ?

Belirtmiş olduğumuz üzere işsizlik maaşından yararlanabilmek için önceki son 120 gün çalışmanın kesintisiz geçmiş olması gerekir. Ancak şu durumlarda; hizmet akdi devam etmekle birlikte hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle çalışılmayan dolayısıyla prim ödenmeyen süreler işsizlik sigortasından faydalanmak için aranan 120 günlük süresinin hesabında kesinti olarak sayılmaz.

Burada şu hususu belirtmek gerekir ki ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz çalışma koşulu işsizlik sigortasından yararlanmayı oldukça kısıtlamaktadır. Belirli gün işsizlik sigortası primi ödeyen işçinin bir de belirli süre kesintisiz çalışması şartı kanaatimizce yersizdir. 

Birçok işçi bu koşulu yerine getiremediği için işsizlik maaşından yararlanamamaktadır. İşsizlik sigortası fonunda biriken tutarlar da düşünüldüğünde çalışanların işsizlik maaşından yararlanmasını oldukça kısıtlayan bu şartın kaldırılması yerinde olacaktır. 

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN