Ekonomi

Ekonomi haberleri sayfamızdan son dakika ekonomi haberleri, güncel ekonomi yorumları ve finans hakkında bilgileri takip edebilirsiniz. Borsa son dakika haberleri ve önemli yorumlar.

ekonomi haberleri
ekonomi haberleri

SON DAKİKA EKONOMİ HABERLERİ

Son dakika ekonomi haberleri ile uzmanların açıklamalarını, röportajlarını, sosyal medya demeçlerini, videoları ve resim galerilerini takip edebilirsiniz. Gündeme dair merak ettiğiniz tüm ayrıntılar sizlerle!

EKONOMİ NEDİR?

Ekonomi, mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgilenen bir sosyal bilimdir. Bireylerin, işletmelerin, hükümetlerin ve ulusların kaynakların nasıl tahsis edileceği konusunda nasıl seçimler yaptığını inceler. İktisat, insanların rasyonel davranışlarla hareket ettikleri, en uygun fayda veya fayda seviyesini aradıkları varsayımlarına dayanarak, insanların eylemlerine odaklanır. Ekonominin yapı taşları emek ve ticaret çalışmalarıdır. İnsan emeğinin birçok olası uygulaması ve kaynakları elde etmenin birçok farklı yolu olduğundan, hangi yöntemlerin en iyi sonuçları verdiğini belirlemek ekonominin görevidir.

ekonomi haberleri

SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir başka tanımda ise ekonomi, kıt kaynakların nasıl tahsis edildiğini belirlemeye yardımcı olan, birbiriyle ilişkili geniş üretim, tüketim ve değişim faaliyetleri kümesidir. Mal ve hizmetlerin üretimi, tüketimi ve dağıtımı, ekonomik sistem olarak da adlandırılan ekonomi içinde yaşayan ve faaliyet gösterenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.

BİST 100 HABERLERİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Ekonomi genel olarak ekonominin bir bütün olarak davranışına odaklanan makroekonomi ve bireysel insanlara ve işletmelere odaklanan mikroekonomiye ayrılabilir.

ekonomi haberleri

Ekonomi haberleri ile siz de Türkiye ve Dünya’dan son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz!

Ekonomi Kavramının Ortaya Çıkışı

Kaydedilmiş en eski ekonomi düşünürlerinden biri, kıtlığın üstesinden gelmek için emek, malzeme ve zamanın verimli bir şekilde tahsis edilmesi gerektiğini yazan MÖ 8. yüzyılda Yunan çiftçi/şair Hesiod’du. Ancak modern Batı ekonomisinin kuruluşu çok daha sonra gerçekleşti ve genellikle İskoç filozof Adam Smith’in 1776 tarihli kitabının yayınlanmasıyla ilişkilendirildi.

ekonomi haberleri

BORSA HABERLERİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Ekonominin ilkesi (ve sorunu), insanların sınırsız istekleri olması ve sınırlı araçlarla dolu bir dünyayı işgal etmesidir. Bu nedenle, verimlilik ve üretkenlik kavramları ekonomistler tarafından çok önemlidir. Artan üretkenlik ve kaynakların daha verimli kullanımının daha yüksek bir yaşam standardına yol açabileceğini savunuyorlar.

ekonomi haberleri

Gazetebanka, son dakika ekonomi haberleri ile Türkiye ve Dünya borsalarından önemli gelişmeleri size aktarıyor.

Bu görüşe rağmen, ekonomi, 1849’da İskoç tarihçi Thomas Carlyle tarafından ortaya atılan bir terim olan “kasvetli bilim” olarak aşağılayıcı bir şekilde biliniyor. Bunu, John Stuart Mill gibi çağdaş ekonomistlerin ırk ve sosyal eşitlik konusundaki liberal görüşlerini eleştirmek için kullandı. Bazı yorumcular Carlyle’ın aslında Thomas Robert Malthus’un nüfus artışının her zaman gıda arzını aşacağına dair kasvetli tahminlerini anlattığını öne sürüyorlar.

ekonomi haberleri

ÇEYREK ALTIN HABERLERİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Gündeme dair merak ettiğiniz ekonomi haberleri sizlerle!

Ekonomi Kavramının Tarihçesi

Ekonomi kelimesi Yunancadır ve “hane yönetimi” anlamına gelir. Bir çalışma alanı olarak ekonomi, antik Yunanistan’daki filozoflar, özellikle Aristoteles tarafından ele alındı, ancak modern ekonomi çalışması, 18. yüzyıl Avrupa’sında, özellikle İskoçya ve Fransa’da başladı.

ekonomi haberleri

1776’da Ulusların Zenginliği adlı ünlü ekonomik kitabı yazan İskoç filozof ve ekonomist Adam Smith, kendi zamanında bir ahlak filozofu olarak düşünülmüştür. O ve çağdaşları, ekonomilerin tarih öncesi takas sistemlerinden paraya dayalı ve nihayetinde krediye dayalı ekonomilere evrildiğine inanıyorlardı.

19. yüzyılda, teknoloji ve uluslararası ticaretin büyümesi ülkeler arasında daha güçlü bağlar yarattı, bu süreç Büyük Buhran ve II. 50 yıllık Soğuk Savaş’tan sonra, 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın başlarında ekonomilerin yenilenmiş bir küreselleşmesi görüldü.

ekonomi haberleri

EKONOMİ HABERLERİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

EKONOMİ TÜRLERİ NELERDİR?

Ekonomi çalışması genellikle iki disipline ayrılır:

Mikroekonomi

Bireysel tüketicilerin ve firmaların nasıl karar verdiğine odaklanır; bu bireysel karar verme birimleri, tek bir kişi, bir hane, bir işletme/kuruluş veya bir devlet kurumu olabilir. İnsan davranışının belirli yönlerini analiz eden mikroekonomi, fiyattaki değişikliklere nasıl tepki verdiklerini ve neden belirli fiyat seviyelerinde yaptıklarını talep ettiklerini açıklamaya çalışır. Mikroekonomi, farklı mallara nasıl ve neden farklı şekilde değer verildiğini, bireylerin nasıl finansal kararlar aldığını ve bireylerin birbirleriyle en iyi nasıl ticaret, koordinasyon ve işbirliği yaptığını açıklamaya çalışır. Mikroekonominin konuları arz ve talep dinamiklerinden mal ve hizmet üretimiyle ilgili verimlilik ve maliyetlere; ayrıca emeğin nasıl bölündüğünü ve tahsis edildiğini de içerir; ticari firmaların nasıl organize edildiği ve çalıştığı risk ve stratejik oyun teorisi.

ekonomi haberleri

FAİZ HABERLERİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Makroekonomi

Ekonomiyi modellemek için yüksek düzeyde toplu ekonomik veriler ve değişkenler kullanarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde genel bir ekonomiyi inceler. Odak noktası farklı bir coğrafi bölgeyi, bir ülkeyi, bir kıtayı ve hatta tüm dünyayı içerebilir. Başlıca çalışma alanları, tekrarlayan ekonomik döngüler ve geniş ekonomik büyüme ve gelişmedir. İncelenen konular arasında dış ticaret, hükümetin maliye ve para politikası, işsizlik oranları, enflasyon ve faiz oranları düzeyi, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki (GSYİH) değişikliklerin yansıttığı şekilde toplam üretim çıktısının büyümesi ve genişleme, canlanma ile sonuçlanan iş çevrimleri yer almaktadır.

ekonomi haberleri

Gazetebanka.com’u takip ederek ekonomi haberleri ile alakalı tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.

FİYATI HABERLERİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Mikro ve makroekonomi iç içedir. Toplu makroekonomik fenomenler, açıkça ve kelimenin tam anlamıyla sadece mikroekonomik fenomenlerin toplamıdır. Ancak, ekonominin bu iki dalı, bazen birbiriyle çelişiyor gibi görünen çok farklı teoriler, modeller ve araştırma yöntemleri kullanır. Mikroekonomi temellerini makroekonomik teori ve araştırmaya entegre etmek, birçok ekonomist için başlı başına önemli bir çalışma alanıdır.

ekonomi haberleri

Ekonomi haberleri içerisinde neler var? Gazetebanka.com tüm önemli olayları, gelişmeleri ve bilgileri size aktarıyor!

İktisat Teorisi Okulları

Ekonomide birbiriyle rekabet eden, çatışan veya bazen birbirini tamamlayan birçok teori ve düşünce okulu vardır.
Ekonomistler, mantıksal tümdengelimden saf veri madenciliğine kadar birçok farklı araştırma yöntemi kullanır. İktisat teorisi genellikle, matematiksel mantık da dahil olmak üzere, belirli insan faaliyetlerinin sonuçlarının bir “araç-amaç” çerçevesinde değerlendirildiği tümdengelimli süreçler yoluyla ilerler.

ekonomi haberleri

GRAM ALTIN HABERLERİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bu tür bir ekonomi, örneğin, bireylerin veya şirketlerin, ihtiyaç duydukları veya istedikleri her şeyi kendi başlarına üretmeye çalışmak yerine, belirli emek türlerinde uzmanlaşmalarının ve daha sonra diğer ihtiyaçları veya istekleri için ticaret yapmalarının daha verimli olduğu sonucuna varır.

Ekonomi haberleri ile borsa, emtia ve diğer gündemleri en ince ayrıntısına kadar öğrenebilirsiniz.

Ayrıca, ticaretin bir değişim aracıyla koordine edildiğinde en verimli olduğunu gösterir., ya da para. Bu şekilde çıkarılan ekonomik yasalar çok genel olma ve belirli sonuçlar vermeme eğilimindedir: kârların yeni rakipleri bir pazara girmeye teşvik ettiğini söyleyebilirler, ancak bunu kaç kişinin yapacağını değil. Yine de, finansal piyasaların , hükümetlerin, ekonomilerin davranışını ve bu varlıkların arkasındaki insan kararlarını anlamak için önemli bilgiler sağlarlar.

HİSSE ÖNERİLERİ HABERLERİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

İktisadi düşüncenin diğer dalları, biçimsel mantıktan, özellikle de doğal bilimlerle ilişkili prosedürel gözlemleri ve yanlışlanabilir testleri kullanmaya çalışan mantıksal pozitivist yöntemlerden ziyade ampirizmi vurgular. Bazı ekonomistler, deneklerin kontrollü bir ortamda simüle edilmiş ekonomik kararlar vermeleri istendiği araştırmalarında doğrudan deneysel yöntemler bile kullanırlar.

ekonomi haberleri

Ekonomi haberleri son dakika verileri Gazete Banka ile sizlere sunuldu!

Gerçek deneylerin ekonomide kullanılması zor, imkansız veya etik dışı olabileceğinden, ampirik ekonomistler çoğunlukla basitleştirici varsayımlara ve geriye dönük veri analizine güvenirler. Bununla birlikte, bazı ekonomistler, ekonominin ampirik testlere pek uygun olmadığını ve bu tür yöntemlerin genellikle yanlış veya tutarsız cevaplar ürettiğini iddia ediyor.

HİSSE SENEDİ HABERLERİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Makroekonomide en yaygın olanlardan ikisi parasalcı ve Keynesyendir . Monetaristler, istikrarlı para politikasının ekonomiyi yönetmek için en iyi yol olduğunu savunan ve aksi takdirde kaynakları tahsis etmenin en iyi yolu olarak serbest piyasalar hakkında genellikle olumlu görüşlere sahip olan Keynesyen ekonominin bir dalıdır. Buna karşılık, diğer Keynesyen yaklaşımlar, irrasyonel piyasa dalgalanmalarını ve durgunluklarını yönetmek için eylemci bir hükümet tarafından maliye politikasını desteklemektedir ve piyasaların çoğu zaman kaynakları kendi başlarına tahsis etmede iyi çalışmadığına inanmaktadır.

ekonomi haberleri

Ekonomi haberleri dolar, euro ve diğer cinslerine göre bilgileri, uzman görüşlerini okuyabilirsiniz.

MERKEZ BANKASI HABERLERİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

EKONOMİK GÖSTERGELER NELERDİR?

Ekonomik göstergeler, bir ülkenin belirli bir alandaki ekonomik performansını detaylandıran raporlardır. Bu raporlar genellikle devlet kurumları veya özel kuruluşlar tarafından periyodik olarak yayınlanır ve yayınlandıklarında çoğu zaman hisse senetleri, sabit getirili ve forex piyasaları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Ayrıca yatırımcılar için ekonomik koşulların piyasaları nasıl hareket ettireceğini değerlendirmede ve yatırım kararlarına rehberlik etmede çok faydalı olabilirler.

Aşağıda, temel analiz için kullanılan başlıca ekonomi raporlarından ve göstergelerinden bazıları verilmiştir.

ekonomi haberleri

NE KADAR HABERLERİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Dünya ekonomi haberleri ile diğer ülkelerdeki önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz.

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH)

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) , birçok kişi tarafından bir ülkenin ekonomik performansının en geniş ölçüsü olarak kabul edilir. Belirli bir yılda veya başka bir dönemde bir ülkede üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam piyasa değerini temsil eder. Birçok yatırımcı, analist ve tüccar aslında nihai yıllık GSYİH raporuna değil, birkaç ay önce yayınlanan iki rapora odaklanır: ileri GSYİH raporu ve ön rapor. Bunun nedeni, nihai GSYİH rakamının sıklıkla gecikmeli bir gösterge olarak görülmesidir. Yani bir trendi onaylayabilir ama bir trendi tahmin edemez. Hisse senedi piyasasıyla karşılaştırıldığında, GSYİH raporu, bir halka açık şirketin yıl sonunda rapor ettiği gelir tablosuna biraz benzer.

YATIRIM HABERLERİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Endüstriyel üretim

Fabrika, maden ve kamu hizmetlerinin üretimindeki değişiklikleri raporlardır. Bu raporda yer alan yakından izlenen önlemlerden biri, kapasite kullanım oranıdır. Bir ülkenin artan üretim ve kapasite kullanım değerlerini yüksek seviyelerde görmesi tercih edilir. Tipik olarak, %82 ila %85 aralığındaki kapasite kullanımı “sıkı” olarak kabul edilir ve yakın vadede fiyat artışları veya arz sıkıntısı olasılığını artırabilir. %80’in altındaki seviyeler genellikle ekonomide “gevşeklik” olarak yorumlanır ve bu da resesyon olasılığını artırabilir.

ekonomi haberleri

BANKACILIK HABERLERİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

İstihdam Verileri

Genel olarak, istihdamdaki keskin artışlar, müreffeh bir ekonomik büyümeye işaret eder. Benzer şekilde, önemli düşüşler meydana gelirse potansiyel kasılmalar yakın olabilir. Bunlar genel eğilimler olmakla birlikte, ekonominin mevcut durumunu dikkate almak önemlidir. Örneğin, ülke son zamanlarda ekonomik sıkıntılar yaşadıysa, güçlü istihdam verileri para biriminin değer kazanmasına neden olabilir, çünkü büyüme ekonomik sağlık ve toparlanmanın bir işareti olabilir. Tersine, aşırı ısınmış bir ekonomide, yüksek istihdam da enflasyona yol açabilir ve bu durumda para birimini aşağı çekebilir.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) , perakende fiyat değişikliklerinin seviyesini (tüketicilerin ödediği maliyetler) ölçer ve enflasyonu ölçmek için bir ölçüttür. Ekonomideki mal ve hizmetleri temsil eden bir sepet kullanan TÜFE, aydan aya ve yıldan yıla fiyat değişimlerini karşılaştırır. Bu rapor , mevcut en önemli ekonomik göstergelerden biridir ve yayınlanması, öz sermaye, sabit gelir ve forex piyasalarındaki oynaklığı artırabilir. Beklenenden daha yüksek fiyat artışları, muhtemelen temel para biriminin değer kaybetmesine neden olacak bir enflasyon işareti olarak kabul edilir.

PARA PİYASALARI HABERLERİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

EKONOMİK SİSTEM TÜRLERİ NELERDİR?

Toplumlar, bireysel ve ortak amaçlara ulaşmak için mevcut araçları nasıl kullanacaklarına karar vererek kaynaklarını tarih boyunca birçok farklı şekilde organize etmişlerdir.

İlkelcilik

İlkel tarım toplumlarında insanlar, hane veya kabile düzeyinde tüm ihtiyaç ve isteklerini kendileri üretme eğilimindedir. Aileler ve kabileler kendi konutlarını inşa eder, kendi mahsullerini yetiştirir, kendi oyunlarını avlar, kendi kıyafetlerini şekillendirir, kendi ekmeklerini pişirir vb. Bu ekonomik sistem çok az işbölümü ile tanımlanır ve bunun sonucunda düşük üretkenlik, yüksek derecede verimlilik ortaya çıkar. Böyle ilkel bir toplumda, özel mülkiyet ve kaynaklar üzerinde karar verme kavramları, genellikle, üretken kaynaklar ve ortak zenginlik üzerinde daha kolektif bir aile veya kabile mülkiyeti düzeyinde uygulanır.

Feodalizm

Daha sonra medeniyetler geliştikçe kölelik ve feodalizm gibi sosyal sınıf üretimine dayalı ekonomiler ortaya çıktı. Kölelik, kişisel özgürlük veya haklardan yoksun olan ve sahiplerinin malı gibi muamele gören köleleştirilmiş bireyler tarafından üretimi içeriyordu. Feodalizm, lordlar olarak bilinen bir soylular sınıfının tüm topraklara sahip olduğu ve köylülerin üretimlerinin çoğunu lorda devrettiği küçük parselleri çiftçilere kiraladığı bir sistemdi. Karşılığında, lord köylülere yaşayacakları bir yer ve yiyecek yiyecek de dahil olmak üzere göreceli güvenlik ve güvenlik teklif etti.

GÜNDEM HABERLERİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Kapitalizm

Kapitalizm, sanayileşmenin ortaya çıkmasıyla ortaya çıktı. Kapitalizm, işletme sahiplerinin (girişimciler veya kapitalistler), kişisel tüketim için değil, kâr elde etmek amacıyla satılık mallar üretmek için araçlar, işçiler ve hammaddeler dahil olmak üzere üretken kaynakları organize ettiği bir üretim sistemi olarak tanımlanır.

Kapitalizmde işçilere ücret karşılığında işe alınır, toprak ve doğal kaynaklar sahiplerine kaynakların kullanımı karşılığında kira veya telif ücreti ödenir ve önceden yaratılmış servet sahiplerine servetlerinin bir kısmının kullanımından vazgeçmeleri için faiz ödenir.

Girişimciler, hangi malları üreteceklerine karar vermek ve iyi karar verirlerse kar elde etmek veya kötü karar verirlerse zarara uğramak için gelecekteki ekonomik koşullara ilişkin en iyi yargılarını uygularlar. Bu piyasa sistemi üretim için kaynakların nasıl tahsis edileceğine kimin karar vereceğine dair seçim mekanizması olarak fiyatlar, kâr ve zarar, kapitalist bir ekonomiyi tanımlayan şeydir.

Bu roller (işçiler, kaynak sahipleri, kapitalistler ve girişimciler), ayrı veya birbirini dışlayan insan sınıflarını değil, kapitalist ekonomideki işlevleri temsil eder. Bireyler, tipik olarak, taraf oldukları farklı ekonomik işlemler, ilişkiler, organizasyonlar ve sözleşmelere göre farklı roller üstlenirler. Bu, çalışanların aynı zamanda girişimci olduğu bir çalışanın sahip olduğu kooperatif veya firmasını kişisel tasarruflarından kendi kendini finanse eden ve bir ev ofis dışında faaliyet gösteren bir küçük işletme sahibi-operatör gibi tek bir bağlamda bile gerçekleşebilir, ve böylece girişimci, kapitalist, toprak sahibi ve işçi olarak aynı anda hareket eder.

Amerika Birleşik Devletleri ve bugün gelişmiş dünyanın çoğu, geniş ölçüde kapitalist piyasa ekonomileri olarak tanımlanabilir.

Ekonomi ve finans haberleri ile gündem artık sizinle!

Sosyalizm

Sosyalizm, kooperatif üretim ekonomisinin bir biçimidir. Ekonomik sosyalizm, üretim araçlarının (veya diğer üretken mülkiyet türlerinin) sınırlı veya hibrit özel mülkiyetinin olduğu bir üretim sistemidir ve fiyatlar, kârlar ve kayıplar sistemi, kimin üretimle uğraştığını belirlemek için kullanılan tek belirleyici değildir. Toplumun kesimleri bu işlevleri paylaşmak için bir araya gelirler.

Üretim kararları, toplu bir karar verme süreci aracılığıyla alınır ve ekonomi içinde, tümü olmasa da bazı ekonomik işlevler herkes tarafından paylaşılır. Bunlar, tüm vatandaşları etkileyen herhangi bir stratejik ekonomik işlevi içerebilir. Bunlar, kamu güvenliğini (polis, itfaiye ve EMS), ulusal savunmayı, kaynak tahsisini (su ve elektrik gibi kamu hizmetleri), eğitimi ve daha fazlasını içerir. Bunlar genellikle geri kalan taktiksel olarak bağımsız ekonomik işlevler (bireysel vatandaşlar, bağımsız işletmeler, dış ticaret ortakları, vb.) üzerinden alınan gelir veya kullanım vergileri yoluyla ödenir.

Modern sosyalizm, bir piyasa mekanizması gibi kapitalizmin belirli unsurlarını ve ayrıca bazı kaynaklar üzerinde bir miktar merkezi kontrolü içerir. Eğer ekonomik kontrolün daha fazla kısmı giderek artan şekillerde merkezileştirilirse, sonunda komünizme daha yakın hale gelebilir. Ekonomik bir sistem olarak sosyalizmin, İskandinav ülkelerinin demokratik sosyalizminden başka yerlerde bulunan daha otoriter kollara kadar çeşitli hükümet biçimleri altında gerçekleşebileceğini ve meydana geldiğini unutmayın.

Komünizm

Komünizm, neredeyse tüm ekonomik faaliyetlerin merkezileştirildiği ve devlet destekli merkezi planlamacıların koordinasyonu yoluyla bir komuta ekonomisi biçimidir. Bir toplumun teorik ekonomik gücü, genel olarak toplumun yararına sıralanabilir. Bunu gerçekte gerçekleştirmek teoride olduğundan çok daha zordur, çünkü toplum içinde kaynakların tahsisine meydan okumak için çatışan veya rekabet eden varlıklara ihtiyaç duymaz. Modern çağdaki ekonomik komünizm örneklerinin, teoride böyle olması gerekmese de otoriter bir hükümet biçimiyle birleştiğine dikkat edin.

Son dakika ekonomi haberleri ve gündeme dair önemli gelişmeleri aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

Kaynak: Gazete Banka