Bankacılık

KOSGEB Hayvancılık Destekleri 2019

KOSGEB tarafından verilen hayvancılık destekleri sayesinde hayvancılık faaliyetleri ile uğraşan kişilerin işi kolaylaşıyor. KOSGEB hayvancılık desteği Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından her sene düzenli olarak veriliyor. Başvurular her yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarında alınıyor. Destekler sayesinde Doğu Anadolu, Konya Ovası, Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hayvancılık yatırımı yapan ya da yapmak isteyen vatandaşların yüzü gülüyor.

KOSGEB Hayvancılık
Desteklerinin Amaçları Nelerdir?

KOSGEB hayvancılık
desteği amaçları
aşağıdaki gibidir:

 • Et üretiminde verimlilik ve kaliteyi artırmak,
 • Bölgesel kalkınmayı sağlamak,
 • Damızlık boğa alımı yatırımlarının
  desteklenmesi,
 • Yapılan yatırımların izlenmeye alınması,
 • Yatırımların raporlanması,
 • Yatırıma alınma koşullarını belirlemek,
 • Yatırım için hak ediş düzenlemeleri yapmak,
 • Başvuru koşullarını belirlemek,
 • Hayvancılık işletmelerinin modernizasyonunu
  sağlamaktır.

KOSGEB Hayvancılık
Desteklerinin Konuları Nelerdir?

KOSGEB hayvancılık desteği konuları 3 farklı temel başlıkta toplanabilir. Bu konular:

 • İnşaat,
 • Hayvan alımı,
 • Makine alet ve ekipman alımı şeklinde
  sıralanabilir.

İnşaat yatırımında yeni inşaat ve tadilat konularını
kapsamaktadır. Hayvan alımlarında damızlık boğa, koç ve teke alımını kapsar.
Makine alet ve ekipman alımlarında ise gübre sıyırıcı sistemi ve süt sağım
makinesi dahil edilir.

KOSGEB Hayvancılık
Desteklerinin Hibe Oranları Ne Kadar?

KOSGEB hayvancılık
desteği hibe oranları
aşağıdaki gibidir:

 • Yeni inşaatlarda yüzde 50,
 • KOSGEB
  hayvancılık desteği
  kapsamında hayvan alımlarında yüzde 50,
 • Makine alet ve ekipman alımında yüzde 50 hibe
  oranı uygulanır.

KOSGEB Hayvancılık
Desteklerinin Üst Sınırları Ne Kadar?

KOSGEB hayvancılık desteği üst sınırlar damızlık erkek materyal alımları ve inşaatlarda geçerlidir. Bu sınırlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Büyükbaş işletmeleri için anaç varlığında alt
  sınır 10 olarak belirlenmiştir. Üst sınır ise 50 baştır.
 • Küçükbaş işletmeler için alt sınır 100 baş
  olarak üst sınır ise 200 baş olarak belirlenmiştir.
 • İşletme kapasitesinin büyükbaş olan
  işletmelerinde 50 baş olan kısım için hibe desteğinden faydalanılır.
 • Küçükbaş işletmeler için bu değer 200 baş olarak
  belirlenmiştir.

KOSGEB Hayvancılık
Desteklerinden Faydalanmak için Başvuru Nereye Yapılır?

KOSGEB hayvancılık
desteği için başvuru
yapmak için yatırımın yapılacağı il müdürlüklerine
başvuru yapmaları gerekmektedir. İl müdürlüklerine başvuru yapması gereken
kişiler inşaat yatırımı, makine alet ve ekipman alımı yapmak isteyen kişileri
kapsamaktadır. Buna ek olarak:

 • Damızlık boğa ve koç teke alımı için hibe desteğinden
  yararlanmak isteyen kişilerin il ya da ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları
  gerekmektedir.
 • Yukarıda sayılan üç yatırımı da beraber yapmak
  isteyen kişiler başvurularını il müdürlüklerine iletmelilerdir.

KOSGEB Hayvancılık
Desteklerinden Faydalanmak için Başvuru Ne Zaman Yapılır?

KOSGEB hayvancılık desteği için başvuru zamanı her yılın 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasındadır. Eğer komisyon kararı çıkarsa, kişi başvuru süresinin uzatılmasını talep edebilir. Bunun için Genel Müdürlük tarafından merkez proje değerlendirmesi yapmak gerekir. Aynı karar ile birlikte başvuru süresinin kısaltılması ya da yeniden başvuru yapılması da mümkün olur.

Başvuruların yatırıma alınmaması söz konusu olabilir. Bu
durumda kişinin bir sonraki yıl yeniden başvuru yapması gerekir. Eğer yapılan
başvuru bir kere onaylanır ve yatırımcı yatırım yapmaktan vazgeçerse, bir
sonraki yapılacak yatırımlarda, puanlama yapıldığı sırada eksi puanlama
verilir.

KOSGEB Hayvancılık
Desteklerinden Faydalanmak için Başvuru Taahhütnamesi

KOSGEB hayvancılık
desteği için başvuru taahhütnamesi
imzalanır. Bu yatırımlar yatırımcı ile
il müdürlüğü arasında imzalanır. Bu taahhütnamenin imzalanmasının amacı
yatırımcı ile il müdürlüğü arasında anlaşmaya varıldığının belirlenmesidir.
Buna ek olarak, taahhütnamenin imzalanması ile birlikte, yatırımcı bakanlık
tarafından, diğer kamu kuruluşları tarafından verilen desteklerden
yararlanmadığını belirtir. Aksi durumun ortaya çıkması durumunda yatırımcı
hakkının iptal edileceğini kabul etmiş olur.

KOSGEB Hayvancılık
Desteklerinden Faydalanmak için Gerekli Başvuru Evrakları Nelerdir?

KOSGEB hayvancılık desteği için başvuru belgeleri bakanlık tarafından belirlenir. Bu belgeler ile birlikte yatırımcıların faydalanabileceği bir de uygulama rehberi yayınlanır. Bu belgeler;

 • İnşaat yatırımları,
 • Makine alet ve ekipman alımları,
 • Damızlık boğa alımı,
 • Koç ve teke alımı için geçerli olacaktır.

KOSGEB Hayvancılık
Desteklerinden Kimler Faydalanabilir?

KOSGEB hayvancılık
desteğinden faydalanabilecek kişiler
hem gerçek kişi hem de tüzel kişiler
olabilir. Bu kişilerin destekten faydalanabilmeleri için kararda belirtilen
yatırım koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Koşulları yerine getiren:

 • Kolektif şirketler,
 • Koyun keçi kayıt sistemine kayıtlı olan tüzel ve
  gerçek kişiler,
 • Borcu bulunmayan tarımsal kooperatifler (İlgili
  kanuna göre kurulmuş olmalıdır),
 • Yukarıda sayılan birliklerin üst örgütleri.
 • Limited şirketler,
 • Anonim şirketler,
 • Şirketlerin aralarında oluşturduğu ortaklıklar
  da KOSGEB Hayvancılık Destek Paketlerinden faydalanabilirler.

Yukarıda sayılan oluşumların 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’na ve 6098 sayılı Borçlar Kanuna uygun olması gerekmektedir.

KOSGEB Hayvancılık
Desteklerinde Başvuru Koşulları Nelerdir?

KOSGEB hayvancılık desteği başvuru gereklilikleri yerine getirilmediği takdirde kişilerin destek paketinden faydalanmaları mümkün değildir. Başvuru yapan gerçek kişilerin Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmalıdır. Kayıtlanma başvuru yapılan tarihten en az 1 sene önce gerçekleşmiş olmalıdır. Buna ek olarak:

 • Başvuru yapan kişilerin en az 10 en fazla 49 baş
  anaç sığırı olması ya da,
 • En az 100 en fazla 200 olmak koşulu ile belirlenmiş
  sayıda koyun keçi kapasitesi olan kişilerin başvuruları değerlendirmeye
  alınacaktır.

Kişilerin başvuru yaptıkları tarihte aktif işletmesi
bulunmak zorundadır. Yukarıdaki gereklilikler yalnızca gerçek kişiler için
geçerlidir.

KOSGEB Hayvancılık
Hibe Destekleri Alanları Nelerdir?

KOSGEB hayvancılık
desteği alanları
tavukçuluk, arıcılık, büyükbaş ve küçükbaş gibi farklı
hayvancılık faaliyetleri kapsamaktadır. Daha detaylandıracak olursak,
hayvancılık ile uğraşan kişilere yapılacak yardımlar:

 • Kaba yem deposu,
 • Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi için tesis,
 • Hayvan tartısı,
 • Yem ezme makinesi,
 • Kültür balıkçılığı,
 • Süt soğutma tankı ve ekipmanları,
 • Tavuk yetiştiriciliği sabit yatırımları,
 • Yatak durak demir seti ve hayvan yatağı,
 • Buzdağı kulübe ve yemlikleri,
 • Hayvan fırça ve kaşıyıcıları şeklinde
  sıralanabilir.

KOSGEB Hayvancılık
Hibe Destek Miktarları Ne Kadar?

KOSGEB hayvancılık desteği miktarları her sektör için farklıdır. Örnek vermek gerekirse, koyun ve keçi desteği için her hayvana 25 TL destek verilmektedir. Koyun ve keçiler için yapılan destekler 12 ile 120 ay arasında değişmektedir.

Süt primi ise inek, keçi ve manda ve benzeri hayvanlar için
geçerlidir. Süt primi için yapılacak destek miktarları her yıl değişmekle
birlikte, Bakanlık tarafından belirlendikten sonra duyurulur.

İpek böceği yetiştiricileri de devletin sağladığı destekten
faydalanabiliyorlar. Eğer tohumlar kutu halinde satılıyorsa yapılan yardımlar
70 ile 75 TL arasında değişmektedir. Eğer yaş koza alımı yapılacaksa yardımlar
adet başı yapılır. Yardımlar 50 ile 55 TL arasında miktar değişir.

Arıcılık yetiştiricileri de, yapılan yardımlar sayesinde
işlerini kolaylaştırıyorlar. Yardımlar arılı kovanın adetine yapılıyor. Adet
başına yardım miktarı 10 TL olarak belirlenmiştir. Ana arı adetinde 15 TL
yardım yapılır. Damızlık ana arılar için yardım miktarı adet başına 40 TL’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.