KOSGEB’in Destek Verdiği Sektörler Hangileri, Şartları Neler?

2
115
kosgeb'in desteklediği sektörler
kosgeb'in desteklediği işler

KOSGEB’in destek verdiği sektörler arasında toptan ve perakende ticaret vardır. KOSGEB küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri için destek programları yürütüyor. Bu destekler sayesinde de işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi sağlanıyor. Ancak bu desteklerden yararlanabilmek için KOSGEB’in desteklediği işlerden birisini yapmak gerekiyor. KOSGEB her sektör için destek sağlamıyor. Bu sektörlerin dışında kalanlar ise KOSGEB’ten hibe ya da kredi alamıyor. Toptan ve perakende ticaret dışında KOSGEB’in destek verdiği sektörlerden bazıları şunlardır:

 • Gıda ürünleri imalatı,
 • İnşaat,
 • Bilgisayar programa, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,
 • Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı,
 • Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı,
 • Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleriyle ilgili faaliyetler.

KOSGEB’in Destek Verdiği Sektörler İçin NACE Kodu Nedir?

NACE kodunun anlamı Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflandırması’nın kısaltılması olmasıdır. KOSGEB hangi işlere destek vereceğini bu NACE kodu ile belirler. Her bir işletmeye 6 haneli olan bir kod verilir. Bu kodlar sayesinde de işletmenin Avrupa standartlarına ne kadar yakın olduğu belirlenir. Böylece işletmelerin Avrupa Birliği’ne uyumlu olması da sağlanır. NACE kodu KOSGEB tarafından en dikkat edilen unsurlardan da birisidir.

NACE Koduna Göre Tehlike Sınıfları Nelerdir?

NACE kodu tehlike sınıflandırılması bir işletmeye destek verilip verilmeyeceğini gösterir. NACE koduna göre işletmeler tehlike sınıflandırılmasına tabi olurlar. Tehlike düzeyi ne kadar yüksek ise KOSGEB’ten de destek alma ihtimali o kadar azalır. Sektöre göre tehlike sınıfını öğrenmek isteyen kişiler Bakanlığın yayınladığı tebliğ listesine bakabilir. NACE koduna göre tehlike sınıfları ve bu sınıflarda yer alan bazı sektörler ise şu şekildedir:

 • İnşaat, maden gibi işlerin yapıldığı yerler: Çok tehlikeli,
 • İmalat, kesme, boya gibi işlerin yapıldığı yerler: Tehlikeli,
 • Büro hizmetleri, gıda, eğitim gibi işlerin yapıldığı yerler: Az tehlikeli.

KOSGEB Hangi Proje Giderleri İçin Destek Sağlar?

KOSGEB desteğinin karşıladığı proje giderleri arasında personeller için ödenen ücretler vardır. KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen kişilerin bir proje hazırlaması gereklidir. Bu proje kapsamında olan giderler için de KOSGEB hibe ya da kredi verir. Ancak projeye ait her türlü gider KOSGEB tarafından karşılanmaz. Bazı giderler KOSGEB desteği kapsamı dışında kalır. KOSGEB işe yeni başlamış olmak kaydıyla proje kapsamında istihdam edilecek olan personelin ücreti için destek verir. Ancak personele ait olan sosyal güvenlik primleri KOSGEB’in destek verdiği giderler arasında yer almaz. Proje kapsamında desteklenecek olan diğer giderler ise şu şekildedir:

 • Yeni makine, teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin giderler,
 • Proje hazırlamak için alınacak olan danışmanlık hizmetleri,
 • KOSGEB kurulu tarafından uygun bulunan diğer proje giderleri.

KOSGEB’in Destek Vermediği Proje Giderleri Hangileridir?

KOSGEB’in desteklemediği giderler arasında enerji, su ve kira giderleri vardır. KOSGEB proje kapsamında olmayan hiçbir gideri karşılamaz. Proje kapsamı içerisinde olan giderlerin hepsi de yine KOSGEB tarafından karşılanmaz. KOSGEB’in belirlediği bazı giderler vardır. Yalnızca bu giderler için destek alınabilmesi mümkün olur. Ayrıca bir işletmenin KOSGEB’in desteklediği işlerden birisini yapıyor olması da gereklidir. Proje kapsamında olsa da yine de KOSGEB’in desteklemeyeceği giderlerden bazıları şu şekildedir:

 • Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat gibi giderler,
 • Ticari taşıt giderleri,
 • Haberleşme giderleri,
 • Finansman giderleri,
 • Projeyle ilgili olmayan personele ait giderler.

KOSGEB Destek Programları Nelerdir?

KOSGEB’in destek programlarından en çok başvurulanlarından bir tanesi girişimcilik için verdiği desteklerdir. KOSGEB işletme sahipleri için farklı destek programları yürütüyor. Bu destekler sayesinde de farklı faaliyetler için hibe ya da kredi alınabiliyor. KOSGEB’e girişimcilik yapmak isteyen kişiler sıklıkla başvuruyor. KOSGEB’in bu alandaki destek programına dahil olabilmek için de uygulamalı girişimcilik eğitimine katılmak gerekiyor. Bu eğitimden başarılı olan kişilerin destek alabilmesi mümkün oluyor. KOSGEB’in diğer destek programları arasında ise şunlar vardır:

 • Gelişen işletmeler pazarı KOBİ destek programı,
 • Teknolojik ürün tanıtım ve pazarlama destek programı,
 • Stratejik ürün destek programı,
 • Genel destek programı,
 • Endüstriyel uygulama destek programı.

KOSGEB İşletmelere Ne Kadar Destek Veriyor?

KOSGEB’in verdiği desteğin miktarı hangi destek programına başvurulacağına göre değişiyor. Örneğin geleneksel girişimcilik için 60 bin TL destek verilirken ileri girişimcilikte bu destek 370 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Yeni girişimci desteği alacak olan kişilerin yararlanacağı tutarlar ise şu şekildedir:

 • İşletme kuruluşu için 3.000 TL,
 • Kuruluş dönemi makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılım desteği için 15.000 TL,
 • İşletme giderleri olarak 12.000 TL,
 • Sabit yatırım desteği 70.000 TL.

KOSGEB Desteği Alma Şartları Nelerdir?

KOSGEB desteği alma koşullarından en önemlisi desteklenen sektörlerin birisinde faaliyet gösteriyor olunmasıdır. Bu faaliyetler dışında kalan sektörlerde bulunan işletmeler KOSGEB desteklerinden faydalanamıyor. Bunun yanı sıra 18 yaşından büyük olmak da yine KOSGEB tarafından beklenen şartlardan bir tanesidir. KOSGEB destek vereceği işletmeleri seçerken daha önce herhangi bir destekten yararlanılıp yararlanılmadığına da bakar. Daha önceden KOSGEB desteklerini almış bir işletme sahibine yeni bir destek verilmez. Ayrıca KOSGEB’in desteklediği işlerden birisinde faaliyet gösteriyor olmak da gereklidir. Bunların dışında KOSGEB desteğinden yararlanmak için veri tabanına kayıt da zorunludur. Daha önceden kaydı olmayan kişilerin kayıt yaptırması, kaydı olan kişilerin ise bu bilgilerini güncellemesi şarttır.

Veri Tabanına Kayıt Nasıl Yapılır?

KOSGEB veri tabanına kayıt işlemi KOSGEB’in internet sitesi aracılığıyla hızlı bir şekilde yapılabilir. KOSGEB veri kaydının yaptırılması destek alabilmek için zorunlu bir uygulamadır. Bu kaydı olmayan kişilerin de ilk olarak KOSGEB’in internet sitesine girmesi gereklidir. KOSGEB’in internet sitesinin alt kısmında KOBİ/Girişimci Giriş linki mevcuttur. Bu linkin tıklanmasının ardından açılan ekranda KOSGEB’e Kayıtlı Değilseniz Tıklayınız yazısı seçilmelidir. Ardından ekrana bir bilgi formu çıkacaktır. Bu formdaki tüm bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Sonrasında ise kayıt işlemi tamamlanmalı ve bu belgenin çıktısı alınıp imzalanmalıdır.

KOSGEB Desteğine Başvurmak İçin Gerekli Olan Belgeler

KOSGEB desteği için gerekli olan evraklardan bir tanesi KOSGEB veri tabanına kayıt belgesidir. KOSGEB’in sağladığı hibe ya da kredi desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin gerekli olan belgeleri edinmesi gerekir. Bu belgelerden en önemlisi de KOSGEB veri tabanına kayıt belgesidir. Ayrıca KOBİ beyannamesi de yine başvuru için istenen evraklardandır. KOBİ beyannamesi olmayan kişilerin KOBİ beyannamesini de doldurması gerekir. Bu belgelerin dışında KOSGEB’in talep ettiği evraklar şunlardır:

 • Uygulamalı girişimcilik eğitim sertifikası,
 • İş planı,
 • KOBİ ticari kredilerinde istenen evrakların tümü.

KOSGEB Destek Ödemelerini Nasıl Yapar?

KOSGEB destek ödemesini harcamaların gerçekleştirilmesinin ardından yapar. KOSGEB’in hibe ya da kredisine başvuruda bulunan ve bu başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler KOSGEB’in desteğinden yararlanmaya başlayabilirler. KOSGEB tüm destek tutarını tek seferde ödemez. İşletme sahibi harcamaları yaptıkça bunu KOSGEB’e bildirmeli ve bu harcamaların ödemesini talep etmelidir. Bunun için de KOSGEB sistemi üzerinde bulunan Ödeme Talep Formunun oluşturulması gereklidir. Bu form oluşturulurken de ödeme belgeleri eklenmelidir. Daha sonrasında KOSGEB bu formu inceleyerek ödemeleri işletme sahibine yapacaktır. Ancak bu desteklerden yararlanmak için gerekli olan en önemli şartı KOSGEB’in desteklediği işler arasında bulunan faaliyetlerde hizmet veriyor olmak olduğunun unutulmaması gereklidir.


2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here