Ekonomi

Merkez Bankası Açıkladı: Enflasyon Beklentilerindeki Olumlu Görünüm Devam Ediyor!

Merkez Bankası Şubat 2020 PPK Toplantı özetini yayımladı! 50 baz puan faiz indiriminin yapıldığı Şubat PPK Toplantısı özetinde Çin’deki salgından enflasyona kadar ekonomi gelişmeleri hakkında detaylar verildi.

ÇİN SALGINI VE OLUŞTURABİLECEĞİ ETKİLER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR!

Euro bölgesinde yaşanan toparlanma ile dış talebin arttığı vurgusunu yapan Merkez Bankası, yeni pazar kazanımları ile ihracatın olumlu seyrettiğini açıkladı. Kotonavirüs salgınının ve etkilerinin yakından izlendiğinin aktarıldığı özette, şu ifadeler kullanıldı:

“Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Son dönemde başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa Bölgesi PMI göstergeleri büyüme görünümünde kısmi bir iyileşmeye işaret etmiştir. Dış talepteki bu iyileşmenin yanı sıra yeni pazar kazanımlarının da ihracata olumlu yansımaları izlenmiştir.”

“Ancak, Çin’deki salgın hastalığa bağlı olarak küresel büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin yeniden belirginleşmesi dış talep görünümüne ilişkin belirsizlikleri arttırmaktadır. Öte yandan yurt içi talepteki toparlanmayla birlikte ithalat artmakta ve net ihracatın büyümeye katkısı gerilemektedir. Cari işlemler dengesi ılımlı bir seyir izlemekle birlikte talep kompozisyonundaki gelişmelerin ve salgın hastalığın oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.”

SON DÖNEMDE YATIRIMLARDA VE İSTİHDAMDA TOPARLANMA SİNYALLERİ ALINMAKTA!

Kredi faiz indirimlerinin istihdam ve yatırım faaliyetlerine katkılarına değinilen özette, bahsi geçen etkiler şöyle aktarıldı:

“Risk primindeki düşüş, belirsizliklerdeki azalma ve kredilerdeki canlanma yurt içi talebi desteklemekte ve iktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmektedir. Kredi faizlerindeki gerilemenin ve ekonominin genel gidişatına dair beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son dönemde yatırımlarda ve istihdamda toparlanma sinyalleri alınmakla birlikte zayıf seyir sürmektedir. Kurul, yatırım ve istihdam görünümündeki iyileşmenin devamı açısından büyüme ve talep istikrarının önemine vurgu yapmıştır”

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE OLUMLU GÖRÜNÜM KORUNUYOR!

Enflasyon beklentilerinde olumlu seyrin sürdüğünün aktrıldığı özette, kurulun görüşleri şu ifadelerle aktarıldı:

“Enflasyon beklentilerindeki olumlu görünüm korunmaktadır. Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir. Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır.”

“Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde daha ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir.”

JEOPOLİTİK RİSKLER YAKINDAN İZLENİYOR

Para politikasındaki temkinli duruş ile birlikte gelişmiş ülkelerdeki destekleyici para politikasının olumlu etkilerine değinilen özette, jeopolitik risklerin yakından takip edildiği aktarıldı. İşte o satırlar:

“Para politikasındaki temkinli duruş ve makroekonomik göstergelerdeki iyileşmenin yanı sıra, gelişmiş ülkelerdeki destekleyici para politikası uygulamaları Türkiye ülke risk primine olumlu yansımıştır. Buna karşın, küresel ve jeopolitik belirsizliklerin ülke risk primi ve kur oynaklığı kanalıyla orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği yukarı yönlü riskler yakından izlenmeye devam edilecektir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.