Gündem

OBP Nedir, Nasıl Hesaplanır? 2020 Puan Hesaplama ve Etkisi (Okuldan Gelecek Puanı Hesaplama)

OBP hesaplama ve etkisi iyi bir üniversiteye yerleşme hayali kuran lise son sınıf ve lise mezunlarını doğrudan ilgilendirir. YKS sınavında başarılı olmak dışında OBP hesaplama ve YKS puanına etkisi bilinmeden, hayal edilen üniversiteye giriş için bir adım geride kalınır. OBP ve etkisi ise öğrencilerin, lisenin ilk yılları itibari ile okul derslerine önem vermesini zorunlu kılar.

OBP NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

OBP ortaöğretim başarı puanı kısaltması olarak kullanılır. Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin görmüş oldukları ders başarılarını ölçümleyen OBP, okul puanı ya da lise mezuniyet puanı olarak da bilinir.

YKS YERLEŞTİRME PUANINA OBP ETKİSİ NEDİR, NASIL EKLENİR?

YKS yerleştirme puanına OBP etkisi artıcı yöndedir. YKS puanı TYT ve AYT netlerinden gelen puana, OBP eklenmesi ile bulunur. Ortaöğretim başarı puanının doğrudan yerleştirme puanına etki etmesi, iyi bir üniversite hayali kuran gençler için YKS sınavı ile birlikte okul derslerine önem vermesini zorunlu kılar.

YKS puanına OBP eklenmesi, öğrencinin ek puan almasını gerektirici bir önceliği bulunmaması halinde “k” katsayısı ile çarpılması ardından gerçekleştirilir. Öğrencinin ek puan kazanmasını gerektirici bir sebebi bulunmaması halinde OBP puanı, yerleştirme puanına 0,12 ile çarpılarak eklenir. Basit ifade ile OBP puanının %12’si hesaplanarak YKS yerleştirme puanı oluşturulmasında kullanılır.

OBP (ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI) HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

OBP hesaplama işlemi basit olarak diploma notunun 5 ile çarpılması ile gerçekleştirilir. OBP hesaplama işlemi basit bir örnek ile şöyle ifade edilir:

Diploma Notu: 80

OBP Puanı: 80 x 5 = 400

YKS Puanına Etkisi: 400 x 0,12 = 48

Diploma Notu (Puanı) Nasıl Hesaplanır?

Diploma notu hesaplaması tüm yılların puanının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Lise öğrenimi boyunca alınan sene sonu puanlarına göre diploma notu şu şekilde hesaplanır:

9. Sınıf Ortalaması: 80 Puan

10. Sınıf Ortalaması: 70 Puan

11. Sınıf Ortalaması: 85 Puan

12. Sınıf Ortalaması: 95 Puan

Diploma Notu: (80+70+85+95) / 4 = 82,5 Puan

Mezuna Kalanlar İçin OBP Nasıl Hesaplanır?

Mezuna kalacakların OBP hesaplaması işleminde 3 farklı uygulama mevcuttur. Uygulamaların 2’sinde sonuç benzer iken, geriye kalanda OBP hesaplaması öğrenim gören öğrenciler ile benzerdir. Mezun öğrenciler için OBP hesaplaması ayrıntıları şöyledir:

  • Herhangi bir yükseköğretim programını tercih etmemiş öğrenciler için OBP puanı aynen eklenir.
  • YKS sonrası yükseköğretim programına yerleşmiş öğrencilerin OBP puanı ile çarpılan katsayıları yarıya düşer.
  • YKS ile yükseköğretim programına yerleşmiş fakat kayıt yaptırmamış öğrencilerin OBP puanı ile çarpılan katsayıları yarıya düşer.

Ek Katsayılı OBP (Ek Puan) Nedir, Nasıl Hesaplanır, Kimlere Verilir?

Ek puan, YKS sınavı ile yerleşilen yükseköğretim programının, ortaöğretimde mezun olunan bölümün devamı niteliğinde olması sonucu tanınan bir öncelik hakkıdır. Hesaplanan OBP ile çarpılacak katsayı, ek puana hak kazanan adaylar için 0,18 olarak uygulanır. OBP hesaplama ile ek puan alabilecek bölümler şunlardır:

  • Öğretmenlik bölümlerini seçen Anadolu Öğretmen Lisesi mezunları
  • İlahiyat bölümlerini seçen İmam Hatip Lisesi mezunları
  • Teknik yükseköğretim bölümlerini seçen Teknik Ortaöğretim Kurumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.