Gündem

SGK’daki aylık ve gelirinizi beş yıla kadar alabilirsiniz

Sosyal güvenlik kurumundan süresinde alınamayan aylık ve
gelirler için beş yıllık zam aşımı uygulaması getirildi. Hak sahipleri, talepte
bulundukları tarihten itibaren beş yıl geriye dönük aylık ve gelirini
alabilecekler. Bazı  yardım ve ödenekleri
beş yıl içinde alamayanlar ise hakları düşmüş olacak. SGK İş kazası, vazife mal
ünlü, meslek hastalığı ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve
aylıkların hakkın kazanıldığı tarihten hiç param beş yıl içinde alınması
gerekir. Bu aylıkların mi gelirlerin beş yıllık sürede alınamayan kısmı
zamanaşımına uğramış olur. İş kazası ve meslek hastalığı ile ölüm sigortasından
kazanılan diğer haklar ise hakkın 
doğduğu tarihten itibaren beş yıl içinde istenmezse düşmüş olur. Aylıkların
ve gelirin ödenmesinde beş yıllık zamanaşımı talep tarihinden geriye doğru  gidilerek hesaplanmaktadır. Bununla beraber
beş yılı aşan süreye ait gelir ve aylıklar ödenmemektedir. Daha önceden beş
yıllık zaman aşımının başlangıç tarihi olarak SSK’da  hakkın doğdu Bağkur’da ise ölüm tarihi dikkate
alınıyordu, fakat 2008’den sonra herkes için hakkın doğduğu tarihten itibaren
beş yıllık zamanaşımı söz konusu olmaya başladı.

İş kazası nda zamanaşımı raporun alındığı tarihte başlar

Meslek hastalıklarında ve iş kazalarında meslekte kazanma
gücünü en az %10 oranında kaybedilmiş olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunun
alındığı tarih ve zamanaşımı açısından başlangıç kabul edilmektedir. Fakat çoğu
zaman iş kazası ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı dava konusu
olabilmektedir. Dava açılması dahilinde gelirin ödenmemesine ve mahkeme
kararına  İzlenilen aybaşından itibaren
başlanılmaktadır. Sigortalı ya da hak sahiplerinin zamanında eksik aylık
aldıklarını ve bu kişilerin ölümünden sonra ortaya çıkması durumunda mirasçılar
eksik ödenen parayı alabilecekler. Yalnız bu durumda zamanaşımı süresi beş yıl
değil iki yıl olarak uygulanmaktadır. Uygulamada sadece son iki yıldaki eksik
ödenen paraları alabilmektedirler. .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.