Ekonomi

Şirketlere Borç Yapılandırma Tasarısı Meclis’te!

Geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne AK Parti tarafından sunulan torba kanun tasarısı ile şirketlerin bankalara borçlarını yeniden yapılandırmasına iki yıl süreyle kolaylıklar getirildi. Bununla birlikte özel sektör uzmanları, yasa tasarısında yer alan maddelerin büyük bir çoğunluğunun bankaların talepleri doğrultusunda olduğunu ve yapılandırma işlemlerinde bankaların önündeki engellerin bir kısmının kaldırılmış olduğunda fikir birliğine varıyor.

Vergi kaynaklı maliyetlerin azaltılması amacıyla yapılan değişiklikler, kanun tasarısı kapsamında yer alan yapılandırma ile gündeme getirildi. Nitekim bu yasa tasarısı ile  kredi yapılandırma ya da aktiften silme işlemlerinin bankacılar açısından zimmet suçu sayılmasının da önüne geçilmesi sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan kur krizi yüzünden firmaların borç yükünün arttığı görüldü. Bu nedenle bu alanda hukuki düzenleme ihtiyacı her geçen gün artmaktaydı.

İki Yıl Süreyle
Kolaylık

AK Partili milletvekilleri tarafından dün itibarıyla Meclis’in gündemine taşınana tasarı ile bankacılık kanununa iki geçici madde eklenerek yeniden yapılandırmalar üzerindeki vergi kaynaklı maliyetler düşürülmüş oldu. Böylelikle yeniden yapılandırma işlemlerinde şirketlere iki yıl süreyle kolaylık sağlanmış olacak.Yapılandırma anlaşmaları yargı harcı ve damga verisinden, tahsil edilecek olacaklar ise Banka Sigorta Muamele Vergisi’nden muaf tutulacak. Bununla birlikte şirketlere kullandırılan krediler ise Kredi Kaynak Destekleme Fonu’ndan muaf tutulmuş olacak.

Öte yandan alacakların yapılandırılması kapsamında borcu bulunan firmaların varlıklarını devralan bankaların, söz konusu varlıkları satışından elde edeceği kazançların en az %50’si kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Bunun yanında borçlu olan firmaların bazı tip varaklıklarının da bankalara devri hususunda KDV’den muaf olacak.

Cumhurbaşkanı
Uzatabilir

Yasa tasarısı ile bankacılık kanununa bir madde eklenerek bu sayede aktif silme ve kredilerin yeniden yapılandırılması banka yöneticileri nezdinde zimmet suçu kapsamına alınmayacak. Öte yandan tasarıda iki yıllık olarak belirlenen uygulama süresi, cumhurbaşkanının tasarrufu ile iki yıl daha uzatılabilecek.

Uzmanlar Bankaların
Devreye Girmesi Gerektiğini Söylüyor

Sektör uzmanları, kredi yeniden yapılandırmalarının daha
hızlı bir sürece sahip olabilmesi için bankaların kamudan talep ettiği
değişikliklerin büyük bir bölümünün tasarıda yer aldığını fakat kredi
yapılandırmalarının hızlandırılması için bankaların devreye girmesi gerektiğini
söylüyor. Uzmanlar, yeniden yapılandırmaların sonuçlanması için esas olarak
borçlunun durumunun ve mali yapısının kritik unsur olacağını işaret ediyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.