Gündem

Son Dakika! Ekonomi Torba Yasa Teklifinin İlk 17 Maddesi Meclis’ten Geçti!

Ülke ekonomisine yeniden şekil verecek olan önemli düzenlemelerin yer aldığı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi“nin 1. ile 17. maddelerini kapsayan ilk etabı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edildi.

Kabul edilen kanun maddelerine göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemiyle elde eden mükelleflerin istemelerine bağlı olarak, gelir ve kurumlar vergisinin hesaplanmasında esas olan kazancın tespitinde yeni bir döneme girildi. Bu kapsamda daha önceden uygulanmakta olan gelir ve giderleri karşılaştırma yöntemi yerine, söz konusu mükelleflerin elde ettiği hasılatın %10’u kazanç kabul edilecek ve gelir ya da kurumlar vergisi oranları uygulanacak. Bununla birlikte kazançları bu şekilde tespit edilenlerin, bu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye tabi diğer kazanç ya da iratlarının tespitinde dikkate alınmayacak. Ayrıca 2 yıllık bağlı kalınan süre tamamlanmadıkça bu usulden çıkış yapılamayacak.

Öte yandan bir takvim yılı içinde birden fazla ceza kesilen
mükellefler, cezanın kesildiği ve takip eden iki takvim yılına ait kazançları
için bu uygulama kapsamı dışına çıkarılacak. Söz konusu hükümler kurumlar
vergisi mükellefleri hakkında da uygulamaya tabi tutulacak. Son olarak
Cumhurbaşkanı %10 olarak belirlenen oranı iki katına kadar artırması veya
yarısına kadar indirmesi hususunda yetki verilecek.

Varlık Barışı Süresi
Uzatıldı

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin hükümleri arasında yer alan Varlık Barışı
süresinin yıl sonuna kadar uzatılması gündeme geldi. Bu kapsamda yurt dışında
bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını,
31 Aralık 2019 tarihine kadar Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren banka veya
aracı kurumlara bildirip kayıt yapan kişiler veya şirketler, bunlarla ilgili serbestçe
tasarruf hakkına sahip olacak.

Bu noktada banka veya aracı kurumlar, şahısların veya şirketlerin kendilerine bildirdikleri varlıklara ilişkin %1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan edecek, aynı süre içinde de ödeyecekler. Söz konusu varlıklar, yurt dışında faaliyetlerini sürdüren banka veya benzeri finansal kuruluşlarda kullanılan ve envanterlerine kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Ancak yurt dışındaki bankaların kanuni defterlerinde kayıtlı
olan sermaye avanslarının, teklifin yasalaşmasından önce Türkiye’deki bankalara
getirilmiş olması durumunda, söz konusu avanslar defter kayıtlarından düşülmesi
halinde yine düzenleme kapsamına alınabilecek.

Vergi İncelemesi
Yapılmayacak

Türkiye’deki bankalara kaydedilen ve vergi dairelerine beyan edilen varlıkların toplam değeri üzerinden %1 oranında vergi alınacak. Bunun yanında vergi, gider yazılmayacak ya da başka bir vergiden mahsup edilemeyecek. Bu şekilde Türkiye’ye getirilen ya da kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider ya da indirim olarak kabul edilmeyecek.

Kanun kapsamında bu hükümlerden faydalanılabilmesi için
bildirilen tutarlara ilişkin verginin vadesinde ödenmesi gerekecek. Söz konusu
beyan edilen varlıklar bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde
Türkiye’ye getirilecek ya da Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren banka ve
benzeri aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilecek. Son olarak
Cumhurbaşkanına bu düzenlemede yer alan süreleri, bitim tarihinden 6 aya kadar
uzatma yetkisi verilecek.

Şirketlere Ödeme
Kolaylığı Sağlanacak

Türkiye’de özel sektörde faaliyetlerini sürdüren bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen borçlular, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amacıyla diğer borçlularla bütün olarak ya da kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.