Gündem

SSK Prim Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir?

SSK prim sorgulaması, sigortalı çalışan herkes için çok önemli bir konudur. SSK Prim sorgulama bilgisinin edinilmesiyle birlikte çalışan kişi emekli olmak için ne kadar süre prim ödemesi gerektiğini ve emekliliğine ne kadar kaldığını öğrenebilir. SSK prim sorgulama ile daha farklı bilgiler de edinilebilirse de en merak edilen konular bu ikisidir.

E-Devlet Üzerinden SGK Prim Sorgulama

E-Devlet üzerinden SGK prim sorgulama işlemi yaparak çalışan kişi internet ortamında hizmet dökümünü alır. Böylece ödenmiş prim gün sayısı ve ödenmesi gerekli gün sayısı ortaya çıkar. E-devlet üzerinden SSK prim sorgulama yapılması için izlenmesi gereken basamaklar şunlardır:

 • İlk
  basamakta başvuru sahibi TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-devlet
  kapısına giriş yapar.
 • Ekranda
  açılan sayfadan ‘’Hizmet Dökümü’’ yazısına tıklanarak bu sayfaya giriş yapılır.
 • Ekrandaki
  seçenekler arasında 4A bilgilerinin görüntülenmesi istenir.
 • 4A
  Hizmet Dökümüne tıkladığında başvuru sahibi işe başlangıç tarihinden başvuru
  yaptığı güne kadarki bütün sigortalılık süresini görür.

Emekli Olmak İçin Gerekli Gün Sayısı

Emekli olmak için gerekli gün sayısı 3600 gün ya da 5400 gün üzerinden hesaplanır. Fakat emekli olmak için başvuru sahibinin yasalarla belirlenen yaş şartını da yerine getirmesi gerekir. Yaş şartı cinsiyete göre değişen bir rakamdır. Kadınlar biraz daha erken emekli olabilmektedirler. Bunun için gerekli bilgiler başvuru sahibinin tercihine göre internet üzerinden öğrenilir ya da en yakın SGK kurumuna gidilerek başvuru yapılarak öğrenilir.

Erken Emeklilik Koşulları

Erken
emeklilik koşulları
her sigortalı çalışanı ilgilendiren bir konudur. Sigortaya borçlanabilmek
açısından yasal olarak bildirilen bilgiler şunlardır. 5510 Sayılı Sosyal
Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası uyarınca sigortalıların borçlanabileceği
durumlar şunlardır:

 • Askerlik
  borçlanması, er ya da erbaş olarak askerlik yapılan süre ve eğer gidildi ise
  yedek subay okulunda geçen zaman,
 • 4.üncü
  madde birinci fıkra c bendi ‘ne göre personelin aylıksız olarak kullandığı izin
  süreleri için harcadıkları zaman,
 • Sigorta
  ödemesi olmadan doktora öğrenimi ya da tıpta uzmanlık için yurt içi ve/veya
  yurtdışında harcanan zaman ve normal doktora/uzmanlık öğrenimi için harcanan
  zaman,
 • Sigortasız
  olarak yapılan avukatlık stajı için harcanan zaman,
 • Sigortalı
  çalışılırken herhangi bir suç nedeniyle tutuklanma ya da gözaltına alınma
  aşamalarından geçtikten sonra aklanan kişilerin, gözaltında oldukları süre
  boyunca harcadıkları zaman,
 • Doktorların
  fahri asistanlıkta harcadıkları zaman,
 • Çalışanın
  grev ve/veya lokavt sırasında harcadığı zaman,
 • Seçime
  katılmak için görevinden istifa etmiş olan çalışanların, istifa tarihi ile
  seçim tarihinin akabindeki aya kadar açıkta harcadıkları zaman için borçlanma
  yapılabilir.

Yani bu
sürelere ait primler dışarıdan ödenir ve çalışılmamış olmasına rağmen emekli
prim günlerine ilave edilebilir.

Doğum Sonrası Borçlanma

Doğum sonrası borçlanma kısaca şu şekilde anlatılır. Kadınlar anne olduktan sonraki döneme denk gelen 2 yıl için (760) gün prim borcu ödeyerek bu süreyi emekliliklerine saydırabilirler. Bu uygulama kadının doğurduğu her bir çocuk için geçerlidir. 3 çocuğa kadar kanunun verdiği bu ayrıcalıktan faydalanılabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, başvuru sahibinin bu haktan yararlanılabilmesi için  doğumdan evvel sigortalı bir işte çalışıyor olması gerektiğidir.

Bu uygulama
sadece prim gün süresini arttırır. Emeklilik yaşı üzerinde herhangi bir etkisi
yoktur.

Askerlik Süresi Borçlanması

Askerlik süresinin borçlanılarak dışarıdan ödenmesi sigortalı erkeklere verilmiş bir haktır. Bu sürenin borçlanması da prim günleri üzerine etkilidir. Emeklilik yaşının öne çekilmesini sağlamaz.

3600 Gün Üzerinden Emekli Olmak

3600 gün tamamlanarak emekli olunabilir. 3600 Gün yani 15 yıllık hizmet süresinin doldurulması le birlikte bazı özel koşulları sağlayan sigortalılar emeklilik talebinde bulunabilir. Bu kapsamda dikkatle üzerinde durulması gereken detay başvuru sahibinin 08.Eylül. 1999’dan önce işe girmiş olmasıdır. Bu koşulu sağlayan sigortalı çalışanlar en yakın SGK şubesin başvuru yaparak durumları hakkında bilgi edinebilirler. Bu gibi durumlar için SSK prim sorgulaması ön bilgi edinmek açısından önemlidir.

Engellilik/Malulen Emeklilik

Engelli/malul emekliliği yukarıda anlatılanlardan biraz daha farklı bir kavramdır. Çalışılan iş kolu fark etmeksizin, eğer sigortalının sağlık koşulları işini yapamayacak derece bozuksa malulen emekliliğini isteyebilir. Kişinin şartları yasada belirtilen koşulları sağlıyorsa, SGK tarafından prim gününü doldurup doldurmadığına bakılmaksızın emekli edilir.

Bunun için
önce SGK’ ya malul emeklilik başvurusunda bulunulur. Daha sonra SGK tarafından
gidilmesi bildirilen hastaneden heyet raporu alınır. Heyet raporunda çalışanın
engel durumu hastane tarafından % ile belirtilir.

Bunun için
yasaya göre kişinin çalışma gücünün en az %60 ’ını kaybetmiş olması veya heyet
tarafından verilen rapora göre başvuru sahibinin meslekte kazanma gücünü
kaybetmiş olduğunun belirtilmesi gereklidir. Ayrıca genel kural olarak başvuru
sahibi sigortalının 10 yıllık bir süre boyunca SGK’ ya prim ödemesi yapılmış
olmalıdır.

Bu
sayılanların dışında başvuru sahibinin duyusal, ruhsal, bedensel, zihinsel veya
sosyal yeteneklerinin belli derecelerde kaybetmiş olmaları ve bunu heyet raporu
ile ibraz etmeleri halinde de kişiler engelli sayılır ve engelli emekliliğine
hak kazanırlar. Bunun için de ön koşul kişinin sigortalı bir işte çalışmış ya
da çalışıyor olması gerektiğidir.

Bütün bu bilgilere göre çalışanlarının yaşam programlarını yönlendirebilmeleri açısından SSK prim sorgulama yaparak, ödenmiş prim gün sayılarını ve emekliliğe kalan süre gibi durumlarını detaylı olarak öğrenmelerinde yarar vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.