Gündem

Taşeronlara ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? 4. ilave tediye ödemeleri için tarih ne zaman?

İkramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve ne kadar ödeme yapılacağı merak edilmektedir. Kadrolu kamu ve taşeron çalışanlarına tediye ödemeleri verilmeye devam etmektedir.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

Tediye, ödeme demektir ve ilave tediyede ek ödeme anlamına gelmektedir. İlave tediye, 6772 sayılı kanuna dayanarak kadroya girmiş olan taşeron ve kamu işçilerine verilir. Bu kişiler 52 günlük bu ödeme emrinin altına alınmıştır. Bu kişilere bir yıl içinde 52 günlük tediye ödemesinin yapılması gerekmektedir.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ VE İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

İlave tediye ödemeleri her yıl 4 taksitle ödenmektedir. Resmi Gazete’ de yayınlanan ilave tediye tarihleri 2020 tarihlerine göre 4’ e bölünmüştür. Bu tarihler;

•    İlk ilave tediye ödemesi 31 Ocak’ta yapılmıştır.

•    İkinci ilave tediye ödemesi 22 Mayıs’ta yapılmıştır.

•    Üçüncü ilave tediye ödemesi 27 Temmuz’da yapılmıştır.

4. ilave tediye ödemeleri ne zaman olacağı merak edilirken Resmi Gazete’ de açıklandı. 4. taksit ilave tediye ödemesi 14 Aralık 2020 tarihinde yapılacaktır. Kadroya geçmiş olan taşeron işçi ve kamu işçilerinden hemen hemen 900 bin kişi bu ödemeyi beklemektedir.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

Bu ilave tediye ödemesinin kimlere yapıldığı herkes tarafından sorgulanmaktadır. Herkese ilave tediye ödemesi yapılmamaktadır. İlave tediye ödemesi yapılanlar;

•    Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlarda çalışan işçilere verilir.

•    Kamu ve iktisadi teşekküllerinde çalışanlarına verilir.

•    Genel ve katma bütçeli kurumlarda çalışanlara verilir.

•    Özel bütçeli idarelerde çalışanlara verilir.

•    Belediye ve özel idarelerden hizmet akdi ile çalışan işçilere verilir.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ NE KADARDIR?

İlave tediye ödemesi 4 taksit halinde verilmektedir. Bu 4.ilave tediye ödemesi hesaplanırken çalışanın aldığı brüt ücret temel alınmaktadır. Bunun üzerinden hesaplanır. Hesaplandıktan sonra, SGK prim ve vergisinden farklı olarak damga vergisinde kesilir. 4. İlave tediye ödemesi, asgari ücretli bir çalışanda 52 günlük ikramiye tutarı 3 bin 646 lira olarak hesaplanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.