Ekonomi

TCMB Açıkladı: Mevduat Uygulanacak Sabit ve Değişken Faiz Oranları Serbest Belirlenecek!

Merkez BankasıMevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarar Katılma Oranları Hakkında Tebliği” başlığı ile bugün tarihli Resmi Gazetede yeni tebliğini yayınladı. Yayınlanan tebliğ ile birlikte vadeli ve vadesiz mevduat faiz oranları ve kredi faiz oranları ile ilgili önemli değişiklikler yapıldı.

VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA SERBEST BELİRLEME

TCMB tebliğine göre bankalar, vadeli mevduat hesaplarına uygulayacakları sabit veya değişken faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecek. Değişken faiz oranı ise TL mevduatta 3 ay ve daha uzun vadede, yabancı para (döviz) mevduatta 6 aydan uzun vadeli mevduat hesapları için Merkez Bankası uygun görüşü alınması sonrası belirlenebilecek.

VADESİZ MEVDUAT YILLIK FAİZİNE SINIRLAMA

Merkez Bankası tebliği ile vadeli mevduat faizlerinde bankalara serbestlik tanınırken, vadesiz mevduat hesaplarda yıllık %0,25 oranı ile sınırlandırma getirildi.

DEĞİŞKEN FAİZ ORANLARI HESAPLAMA ESASLARI

Merkez Bankası tarafından yayınlanan tebliğ ile yukarıda belirtilen değişken faiz hesaplama yöntemlerinde aşağıdaki esaslar baz alınarak uygun görüş alınacak:

Türk Lirası mevduatlar için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

ÜFE ve TÜFE endekslerini oluşturan alt kalemlerden üretilen endekslerle hesaplanmış enflasyon oranı

Para piyasalarında gerçekleşen faiz oranları

Merkez Bankası borç alma veya borç verme faiz oranları

Bankalarca belirlenmiş mevduat faiz oranları

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) faiz oranları

Borsa İstanbul A.Ş. endeksleri

Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem göre hisse senetlerinden oluşturulmuş sepetlerin fiyat değişimi

KREDİ FAİZ ORANLARINA SERBESTLİK, KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARINA SINIRLAMA

Merkez Bankası tebliği ile TCMB kaynaklı reeskont ve avans kredileri dışında kalan kredilere uygulanacak faiz oranları serbestçe belirlenecek. Düzenleme ile bireysel ve tüketici kredi faiz oranları belirlemesinde bankalara serbestlik tanındı.

Kredili mevduat hesaplarında uygulanan azami akdi ve gecikme faiz oranları ise sınırlandırıldı. Sınırlama için esas alınacak yöntem ise Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca Merkez Bankası tarafından belirlenmiş azami oranlar olarak belirtildi.

KATILMA HESAPLARINDA SÖZLEŞME İLE SERBESTLİK

TCMB tebliği ile katılma hesaplarında toplanan fonların işletilmesi ile elde edilen kara katılma oranına serbest belirleme getirildi. Hesap sahibi ile katılım bankası arasında düzenlenen sözleşme ile bu oran serbestçe belirlenebilecek. Ayrıca katılım bankalarının kendi kasıt, kusur ve ihmalleri dışında kalan oluşan zararlar ise hesap sahibinin olacak.

FAİZ ORANLARI UYGULAMA ÖNCESİ MERKEZ BANKASI VE TÜKETİCİLERE BİLDİRİLECEK

Merkez Bankası faiz oranlarının değişimleri için ilan ve bildirme konusunda da esaslar belirleyecek. Bu esaslar çerçevesinde uygulanacak mevduat ve katılma hesapları azami oranları, TCMB’ye bildirilmesi dışında tüm şubelerde ve internet sitelerinde yayımlanacak.

ESKİ TEBLİĞ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girilecek olan yeni tebliğ sonrası, Aralık 2006 tarihine yayımlanmış “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ” yürürlükten kaldırıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.