Gündem

Varlık Barışında Süre Uzatıldı!

Vatandaşların yurt dışında bulunan; para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin tamamının Türkiye’ye getirilmesi için verilen süreler uzatıldı. Varlık barışı kapsamından yararlanmak isteyen vatandaşlar için yılsonuna kadar uzatılan süre boyunca, taşınmaz mallarında kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek değerlendirilmesi mümkün hale getirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen yeni düzenlemeye göre, vatandaşların yurt dışında bulunan tüm varlıklarının (para, altın, döviz, menkul kıymet vb.) 31 Aralık 2019 tarihine kadar, bu malları Türkiye’deki bankalara bildirmeleri gerekmektedir. Bildirilen mallar üzerinde kişilerin serbestçe mallar üzerindeki tasarruflarını kullanmaya devam etmeleri de mümkün hale getirilecektir.

Yurt dışında bulunan bu varlıklar için %1 oranında vergi ödenmesi ön görülmüştür. Yurt dışındaki varlıkların bildirimini takip eden 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi hedeflenmektedir.

Varlık Barışına İlişkin Yeni Taslak Gündemde!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve varlık barışının işleyişine dair tebliğ taslağını barındıran düzenleme, yayımlanması için Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan bu taslağa göre, barıştan yararlanacak kişiler; yetkili vekillere ya da kanuni temsilcililere bildirimlerini yapabileceklerdir.

Yurt Dışındaki söz konusu varlıkların, bankalara ya da aracı kurumlara bildirimlerinin yapılması hedeflenmiştir. Gerçek ve tüzel kişiler bu sayede vergi dairelerine beyanda bulunmaları gerekmeyecek.

Sahip olunan varlıklar için tek bir bildirim yapmak esastır. Ancak, bildirimden sonra devam eden her ay farklı vergi dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yılsonuna kadar vatandaşların birden fazla bildirim yapmaları da mümkün hale getirilmiştir.

Varlıkların arttığına ilişkin bildirim yapmak isteyen kişiler normal süre dışında ilave bildirim yapabilecekler. Eğer bildirim süresi sona erdikten sonra yeniden bildirim yapılmak istenirse, bu kişilerin düzeltme ve ilave talepleri dikkate alınmayacaktır.

Bildirim Yapan ve Varlığı Transfer Edenler Farklı Değerlendirilecek!

Vatandaşların bildirdikleri varlıkları nedeniyle herhangi bir vergi incelemesi ya da vergiye ilişkin tarhiyat yapılmayacaktır. Varlık bildirim işlemlerinin bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi gerekirken, transfer eden kişiler için bu şart aranmayacaktır. Varlık barışında belirlenen bu hükümden, bildirimi yapan hesap sahibi ve yurt dışında varlığını transfer eden kişilerin farklı olmalarının herhangi bir önemi bulunmayacaktır.

Borç ödemelerinde kullanılacak olan yurt dışındaki varlıkların, Türkiye’ye getirilme şartı, yapılan düzenleme ile kaldırılmıştır. Ancak, bu kişilerin borcun kapatıldığına dair yazılarını diğer bildirimlerine eklemeleri gerekmektedir. Yurt dışında kayıtlı varlıkların, yurt dışında bulunan bankalarda ya da diğer aracı kurumlarda bulunan varlıklar, 31 Aralık tarihine kadar kredilerin kapatılması için kullanılabilecek.

Banka ya da herhangi bir aracı kurum tarafından bildirilen varlıklara ilişkin %1 oranında hesaplanacak olan vergilerin, bildirimi takip eden 15 gün içinde bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

Bildirimlerde Türk Lirası Esas Alınacak!

Türkiye’de bulunan fakat kanuni kayıtlara ve defterlere bildirilmeyen; para, döviz, taşınmaz vb. varlıklar, yılsonuna kadar (kesin tarih 31 Aralık 2019) ilgili vergi dairelerine online olarak ya da doğrudan bildirilmesi gerekmektedir. Varlık barışı kapsamında bu tarihe kadar vatandaşların tüm mal varlıklarını bildirmelerinin önü açılmıştır. Varlık barışında uzatılan süre kapsamında, bildirim taleplerinin artması beklenmektedir.

Döviz varlıklarının bildirilmesini takip eden dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının o döneme ait döviz kuru fiyatları üzerinden TL karşılığında varlıklar dikkate alınacaktır.

Şirket ya da şirket ortaklarına ait olan şirket varlıklarının, kanuni temsilcileri ya da ortakları dışındaki kişilerce tasarruf edilmesi, şirket adına bildirim veya beyanlara konu edilerek düzenlemeden faydalanılabileceklerdir. Bildirimi gerçekleştirilen tüm varlıklar, TL karşılığında bulunan değerleri üzerinden vergilendirilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.