Ekonomi

Vergi İncelemesi ve Vergi Tarhiyatı Yapılmayacak

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan
ve içeriğinde Varlık Barışı kapsamındaki yeni düzenlemeleri de barındıran
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi
“nin ilk yedi maddesi, TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından resmen kabul edildi. Ekonomi alanında önemli
düzenlemeler içeren söz konusu torba teklifin ilk etapta kabul edilen maddeleri
neler? Mevcut ekonomik sistemde ne gibi değişiklikler olacak? Detaylar
haberimizde…

“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi”nin komisyon tarafından kabul edilen maddeleri merak konusu oldu. Buna göre; şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemi ile elde eden mükelleflerin talep etmeleri halinde gelir ve kurumlar vergisinin hesaplanmasında esas olan kazancın tespitinde yeni yöntem uygulanmaya başlanacak. Mevcut sistemde uygulanan gelir ve giderleri karşılaştırma yöntemi yerine, söz konusu mükelleflerin elde edilen hasılatın %10’u kazanç kabul edilerek, gelir veya kurumlar vergisi oranları uygulanacak.

Öte yandan kazançları bu yöntemle tespit edilen
mükelleflerin söz konusu faaliyetlerine ilişkin gider veya maliyetleri, vergiye
tabi diğer kazanç veya iratlarının tespitinde dikkate alınmayacak. Ayrıca iki
yıl geçmediği sürece bu usulden çıkış yapılamayacak.

Bir yılda iki kez ceza verilen mükellefler, cezanın kesildiği ve takip eden iki takvim yılına ait kazançları için bu hükümlerden yararlanması mümkün olmayacak. Kanunda yer alan hükümler, kurumlar vergisi mükelleflerini de kapsayacak. Bununla birlikte cumhurbaşkanına tanınan yetki ile söz konusu %10 oranını iki katına kadar çıkarmaya ve yarısına kadar indirmeye hakkı olacak.

Varlık Barışı Süresi Uzatılıyor

Kanun teklifinde kabul edilen bir diğer maddelerden biri de Varlık Barışı süresinin 6 ay
uzatılmasına ilişkin. Bu bağlamda yurt dışında bulunan para, altın, döviz,
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 31 Aralık 2019 tarihine
kadar Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren banka veya aracı kurumlara bildiren
kişiler veya şirketler, bu varlıkları ile ilgili olarak serbest tasarruf
hakkına sahip olacak.

Bu noktada bankalar ve aracı kurumlar, Varlık Barışı
kapsamında kendilerine bildirilen varlıklar hakkında %1 oranında hesaplanılan
vergiyi, vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecekler. Bu varlıklar,
yurt dışında faaliyetlerini sürdüren bankalarda kullanılan, kanuni defterlerde
kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Aralık 2019’a kadar kapatılmasında
kullanılabilecek.

Vergi İncelemesi ve
Vergi Tarhiyatı Yapılmayacak

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında vergi alınacak. Türkiye’ye
getirilen ya da beyanda bulunarak kanuni deftere kaydedilen varlıkların elden
çıkarılmasından kaynaklanan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması
bakımından gider ya da indirim olarak kabul edilmeyecek. Bununla birlikte
bildirimi yapılan veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi
tarhiyatı yapılmayacak.

Söz konusu kanun teklifinde kabul edilen hükümlerden
yararlanılabilmesi için bildirimi yapılan veya beyan edilen tutarlara ilişkin
vergi vadesinde ödenecek, varlıklar bildirim yapıldığı tarihten itibaren 3 ay
içinde Türkiye’ye getirilecek ya da Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren
bankalarda açılacak bir hesaba transfer edilecek. Bunun yanında cumhurbaşkanına
bu düzenlemeye tabi tutulan süreleri, bitim tarihinden itibaren 6 aya kadar
uzatabilme yetkisi verilecek.

Merkez Bankası Düzenlemeleri

Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası’nın
temel görev ve yetkilerinde de birtakım değişiklikler
gündeme getirildi. Buna göre para politikası aracı olan zorunlu karşılıkların
etkinliğini artırma üzere bankaların ve Merkez Bankası tarafından uygun görülecek
diğer mali kuruluşların bilanço içi veya dışı uygun görülen kalemlerinde
meydana gelen değişikliklerin, sıkça farklılaşan piyasa koşullarına göre
zorunlu karşılığa tabi tutulması mümkün olacak.

Belirtilen bu kuruluşların taahhütlerine karşı
bulunduracakları umumi disponibilitenin nitelik ve oranının, gerektiğinde
bankaca tespit edileceğine” dair hükümde yer alan “taahhüt”
ibaresi de Meclis’te görüşülen torba yasa teklifi ile ilgili maddeden
çıkarılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.