Gündem

Vestel Fabrikası Satıldı: 31,4 Milyon Dolarlık Anlaşma Sağlandı!

Vestel Elektronik’ten KAP’a bildirilen açıklamada, Polonya’daki televizyon montaj fabrikasının satıldığı bildirildi.

Açıklama içerisinde satış nedeni olarak maliyet optimizasyonu detayına yer verildi.

VESTEL’DEN KAP’A AÇIKLAMA!

Vestel’den KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

”Vestel Ticaret’in 1 Eylül 2016 tarihinde Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı Toshiba marka lisans anlaşması kapsamında 30 Aralık 2016’da paylarının tamamını satın aldığı Compal Electronics Europe sp. z o.o.’nun unvanı satın alma sonrası Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. olarak değiştirilmişti.

Satışa konu olan tesis bir televizyon montaj fabrikası olup, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verilmiştir.

Dolaylı bağlı ortaklığımız Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. tarafından gerçekleştirilen söz konusu maddi varlık satışı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde yer alan önemlilik kriteri hesaplamalarına göre önemli nitelikteki işlem kapsamına girmemektedir.

Bu açıklamada bahsi geçen maddi duran varlık satış işlemine ilişkin bağlayıcı olmayan teklif mektubu imzalanması aşamasında, satışa ilişkin bağlayıcı bir sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı belirsizlik taşıdığından ve kamuya açıklama yapılması yatırımcıları yanıltabileceğinden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında, söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanması Yönetim Kurulu’nun 21.02.2020 tarih ve 2020/9 sayılı erteleme kararı ile bağlayıcı bir satış sözleşmesi imzalanana kadar ertelenmiştir. Söz konusu işleme ilişkin nihai anlaşmanın imzalanması ve satışın gerçekleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmaktadır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.