Huzurumuz ve Refahımız İçin Tercihlerimiz Doğru Olmalı    - Remzi Sarıkaş

Huzurumuz ve Refahımız İçin Tercihlerimiz Doğru Olmalı   


“Tarih tekerrürden ibarettir. Eğer ders alınsaydı tekerrür eder miydi?” Sözü her devirde anlamının doğruluğunu koruyor. Demek ki geleceğin aynası olarak ifade ettiğimiz geçmişimizden hiç ders almamışız ki, geçmişte yaşadıklarımız tekerrür ediyor. Bir arpa boyu olarak yol alamamışız. O halde tercihlerimizi gözden geçirmeliyiz. Tercihlerimiz yanlış.

Hayat, bir tercihler manzumesidir. Ömrümüz iyi ile kötü, doğru ile yanlış, güçlü ile zayıf, kahramanlık ile korkaklık, haram ile helal arasında tercih yapmakla geçiyor. Tercihlerin doğru olabilmesi, birikim ve deneyimlerimize bağlıdır. Nasıl ki bir manzumenin edebi değer taşıyabilmesi için ritim, uyak, ölçü, imge gibi ahenk unsurlarını barındırmasına bağlıysa, sosyal hayatımızın kalitesi de yaptığımız/yapacağımız tercihlere bağlıdır.

Toplumsal hayatımızın düzgün, kaliteli ve sorunsuz olması için her alanda ve her konuda doğru tercihler yapmalıyız. Güçlü toplumlar; donanımlı, ferasetli ve güçlü bireylerin varlığıyla kaimdir. Neyzen Tevfik’in güzel bir sözü vardır: “Hayat üç buçukla dört arasındadır; ya üç buçuk atarsın ya da dört dörtlük yaşarsın.” Demek ki doğru tercih, kararlı duruş ve doğru adım atma, hayat kalitemizi yükseltecek, bizi insanca yaşayabileceğimiz imkanlar sunacaktır. Tercihlerimiz doğru değilse, yaşamı-mız çekilmez hal alacak, sürüm sürüm sürünüp yerle yeksan olacağız.

Yanlış tercihler hem toplumsal hem de bireysel hayatımızı zora sokup yaşanmaz kılar. Öyle ki tuzun şekerle, zehrin panzehirle karıştırılması hayatımızda facialara neden olabilir. Doğru tercih, bu faciaların önüne geçeceği gibi, toplumsal ve bireysel hayatımızın huzurunun temininin de güvencesi olacaktır. Toplum olarak arzu ettiğimiz ve beklentimiz olan refahı elde etmek ancak tercihlerimizin doğru olmasına bağlıdır. Bu, hayatımızı amaçlı kılacaktır. Bireylerin ruh ve düşünce yüceliği amaçlarında saklıdır. Herkes amacı kadar büyüktür ya da küçüktür. Büyük insanların idealleri de büyüktür, küçük maksatlar için ömür tüketmezler. Küçük amaçlar, küçük adamlara özgüdür; kendi çıkarlarından başka amaçları ve hedefleri yoktur. Onların dünyasında başkaları, hep çıkarları ve menfaatleri için vardır.

İnsanca, dostça, kardeşçe huzur ve refah içerisinde yaşamak elimizde, yeter ki tercihlerimiz doğru olsun. Saplantılara kapılmayalım, algılarla düşüncelerimizi dumura uğratmayalım, bizleri mankurtlaştırmalarına izin vermeyelim. O zaman göreceğiz ki her şey adil, doğru ve güzel olacak. Doğru tercihlerin rahatlığını, güzelliğini, huzurunu ve mutluluğunu yaşamak milletçe özlemimi çektiğimiz bir realitedir. Doğru tercihlerimizle hep birlikte güzellikleri paylaşmak dileğiyle..

remzisarikas@gazetebanka.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
20Oca

Kutlu Yürüyüş

19Oca
17Oca

Huzur Veren Beyanatlar!

16Oca
15Oca

Güneş Mutlaka Doğacak..