Türk Dünyası Bir Bütündür… - Remzi Sarıkaş

Türk Dünyası Bir Bütündür…


Dünyamız, emperyalizmin tükenmeyen iştahının ve doyumsuz hırsının tatmini senaryolarıyla farklı bölgelerde coğrafi bölgelerde kan gölüne döndü. Bu bölgeler, zengin petrol ve doğalgaz yataklarının olduğu coğrafyalardaki ülkeler. Ortadoğu ülkeleri ve Kafkaslar..Vahşi kapitalizmin temsilcisi ülkeler, ülkelerinin çıkarları için vampirliklerini acımasızca bu ülkelerde gösteriyorlar. Baktığımızda, bu senaryoların yaşandığı coğrafyalardaki ülkeler ya İslam ülkeleri, ya da Türk ülkeleri. Sömürgeci ülkeler, kurdurdukları birtakım örgütler vasıtasıyla bu ülkelerin insanlarını birbirine düşürüyor ve ardından sözde sükuneti ve barışı tesis etmek bahanesiyle asker gönderip işgallerini gerçekleştiriyorlar.

Tıpkı Irak’ta, Afganistan’da, Suriye’de yaşananlar gibi. Şimdi de senaryonun uygulama alanı olarak Kazakistan seçildi. Amaç belli, yapımcılar belli, senaristler belli; baş rol oyuncular belli, figüranlar belli, senaryo belli; sadece farklı olan ise, ikna edici olması açısından bahane ve çekimin yapılacağı mekan..İçerideki işbirlikçilerin de katkısı neticesinde büyük bir başarıyla hazırlanan platformda yapılıyor çekim. Farklı bir mekanda yaşanıyor trajedi. Yine kan, yine can kaybı, yine yakılıp yıkılan mekanlar, maddi kayıplar..Güvenlik güçlerinin yetersiz kalmasıyla önlenemeyen ayaklanma.İşte işgal için yaratılan bahane..

Olayların başlangıcına baktığımızda haklı tepkiler olduğu ilk anda dikkatimizi çekiyor. Kazakistan’da yaşananlar akaryakıta ve doğalgaza yapılan zamlar yüzünden. Zengin doğalgaz ve petrol yataklarına sahip ülkede haklı bir tepki olarak görülüyor ilk bakışta. Ancak, zamların geri alınması ve hükümetin istifası bile olayların, durmasını sağlamaması yanında daha da tırmanmasını ortaya koyması meselenin üzerine, başlangıçta insani ve sosyal bir tepki olduğu gerçeğini kara bir örtü ile örtüyor. Tıpkı bizim yakın geçmişte yaşadığımız Gezi Olayları gibi. Gezi olayları da bir çevre hareketi olarak o tarihte sosyal hayatımızdaki yerini almışken, sonrasında işin içine ustaca marjinal gruplar dahil edilerek yüce amaçla başlayan sosyal tepki, terörist bir kalkışmaya dönüştürülmüş ve başlangıçtaki halk desteğini kaybetmişti. Kazakistan’da yaşananlarda tıpkı buna benziyor. Tek fark, bizim güvenlik güçlerimizin bu terörist hareketi başarıya bertaraf etmesiydi. 

Kazakistan devleti maalesef bunu başaramadı. Çareyi Rusya, Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Belarus ülkeleriyle imzalanan sözde “ Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü” nden yardım almakta buldu. Rusya’da fırsatı ganimet sayarak, bu örgütle yapılan anlaşmaya dayanarak bir hava indirme tugayını sözde bu anlaşmaya dayanarak iç güvenliğini sağlamak amacıyla Kazakistan’a indirdi. Yasal olarak, hem de Örgütün diğer ülkelerini de temsilen! Tam da kedinin beklediği ciğer!

Dünya, ABD, AB Ülkeleri, Rusya, Çin gibi süper emperyalist devletlerin çıkarları için kan gölüne döndürüldü. Ne yazık ki, yazılan senaryoda öldürenlerle ölenler aynı kan bağına sahip, aynı ülkenin insanları. Ne için birbirlerini öldürdüklerinin, kimin çıkarlarına hizmet ettiklerinin farkında değiller bile. Emperyal güçler tarafından kullanıldıklarını dahi göremiyorlar. İçlerine öylesine kin ve nefret tohumları ekildi ki, kardeşin kardeşi boğazladığını da gözleri görmüyor. Fırsatçı emperyalist canavar kurtarıcı postuna bürünerek şirin görüntüsüyle beyinlerini işgal etmiş, düşünme melekelerini dumura uğratmış, gözlerine mil çekmiş. Bir türlü kendileri olamıyorlar, bir türlü kendilerine gelemiyorlar.

Rusya, çıkarı için büyük bir fırsat yakaladı. Komünizmin çökmesiyle kısmen kaybettiği Türk ülkeleri üzerindeki nüfuzunu yeniden ele geçirme imkanına sahip oldu. BM’ye göre her şey yasal ve imzalanan anlaşmalara uygun! Rusya gibi emperyalist emelleri olan bir ülke ayağına gelen böyle bir fırsatı kaçırır mı hiç?

Konunun Türkiye ve Türk Dünyası Teşkilatı açısından da büyük bir önemi vardır. Bu teşebbüsten Türk Dünyası Teşkilatı yara alacaktır. Sessiz kalınırsa “Turan”ın gerçekleşme umudu zorlaşacaktır. Türk Dünyasının en kısa süre içerisinde bir araya gelip gerekli tedbirleri alması şarttır. Kazakistan’ın durumunu irdelemeye daha sonra devam edeceğim.
 

remzisarikas@gazetebanka.com

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
20Oca

Kutlu Yürüyüş

19Oca
17Oca

Huzur Veren Beyanatlar!

16Oca
15Oca

Güneş Mutlaka Doğacak..