Yeni BES Düzenlemesi! Sistemden Çıkmadan Nakit Çekilebilecek

Meclis gündemine taşınan ve 2019 ile 2023 yılları arasını kaplayan 11. Kalkınma Planı kapsamında Bireysel Emeklilik Sistemi'nde de pek çok değişiklik yapılacak. Bu bağlamda katılımcılar ihiyaç duyduklarında BES'ten çıkmadan nakit çekebilecek...

0
127
Yeni BES Düzenlemesi
Yeni BES Düzenlemesi

Meclis’e sunulan 2019 – 2023 On Birinci Kalkınma Planı’nda yurt içi tasarrufların artırılması amacıyla pek çok yeni düzenleme bulunuyor. Bunlar arasında yer alan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yeni düzenlemesinde, katılımcılar diledikleri takdirde sağlık masrafları, eğitim harcamaları, evlilik durumları ve mülk sahibi olma gibi ihtiyaçları için sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını nakit olarak çekebilecek.

Yurt içi tasarrufların artırılması ve artan tasarrufların imalat sanayisindeki öncelikli sektörlere ve üretken alanlardaki yatırımların finansmanına yönlendirilmesi amacıyla 11. Kalkınma Planı Meclis’in gündemine taşındı. 2019 ila 2023 yılları arasını kapsayan bu planda yer alan planlar arasında Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yönelik yeni düzenlemeler de yer alıyor. Bu kapsamda uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi için kamu emeklilik sistemi dışındaki emeklilik sistemlerine katılımlar teşvik edilecek. Bununla birlikte bireylerin sadece kamu emeklilik sistemi ile değil alternatif sistemler sayesinde gelirlerinin artması da sağlanacak. Öte yandan BES katılımcı sayısının artırılmasının hedeflendiği bu planlarda ayrıca, katılımcıların sistemde kalış süreleri ve fon tutarlarında da yüksek rakamlar hedef haline getirilecek.

Gençlere cazip seçenekler sunulacağı düzenlemede, gençlerin uzun dönemli tasarrufları tercih etmeleri için BES’teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılık gösterecek. Bunun yanında BES katılımcılarının kısa vadede gerekli olan nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sistemden çıkışlarının önüne geçilecek. Bu doğrultuda sağlık harcamaları, eğitim masrafları, mülk sahibi olma ve evlilik gibi durumlarda ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan BES sisteminde biriktirdikleri fonların bir kısmını nakit olarak çekme imkanı sunulacak.

Kıdem Tazminatı İle Birleştiriliyor

Bireysel Emeklilik Sistemi içinde önemli bir paya sahip olan otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artırma hedefi doğrultusunda yeniden düzenlenecek. Bununla birlikte bireysel hesaplar kapsamına uygun şekilde kurulacak olan Kıdem Tazminatı Fonu, Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre hale getirilecek.

Öncelik verilen sektörler başta olmak üzere tüm iş kollarında, şirket tasarrufları ve verimli kullanımı ilave vergisel teşvikler ile artırılacak. Meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi uygulama örnekleri doğrultusunda sektörel gelişme hedeflenecek. Bununla birlikte öncelikli sektörlerde yer alan şirketlerin nakit sermaye artırımları ilave vergisel düzenlemelerle teşvik edilmiş olacak.

İkinci ve Sonraki Konutlar İçin Yeni Vergi Düzenlemesi

İkinci konut veya ikiden fazla konut alımlarında vergileme ve konut kredisi kullanıma ilişkin düzenlemeler yeniden gözden geçirilecek. Mevcut durumda imar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirmesi hakkında mevzuat ve uygulamada güçlendirmeler yapılacak. Hane halkı tasarruflarının artırılması amacıyla borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışına teşvikler yapılacak.

Eğitim, dayanıklı tüketim malları ve tatil gibi harcamalarda, söz konusu harcama kalemi gruplarına özel olarak bankalarda birikim hesapları oluşturulmasının önü açılacak. Bu kapsamda vatandaşların bu birikimlerini kullanarak gerçekleştirdikleri harcamalarda satın alacakları ürünler ile ilgili olarak vergisel teşvikler yapılacak.

Meclis’e sunulan 11. Kalkınma Planı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan düzenlemeler ile geçtiğimiz yıl %26,5 olan yurt içi tasarrufların gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payının plan sonunda %30,3’e çıkması hedefleniyor. Bununla birlikte mevcut durumda BES katılımcı sayısının da 11,6 milyondan 15,2 milyona çıkarılması amaçlanırken, BES fon tutarının da 96,3 milyar liradan 296 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

Özel Sektöre Yeni Düzenlemeler

11. Kalkınma Planı kapsamında uygulamaya geçirilecek düzenlemeler arasında cari açığın finansmanına yönelik hedefler de yer alıyor. Bu bağlamda özel sektör yatırımını kolaylaştıracak temel bir düzenlemenin yanı sıra, öngörülebilirliği, şeffaflığı artıracak, yatırımcı güvenini pekiştirecek, aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğini garanti altına alacak, yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak yeni yönetmelik planlamaları gündeme getirilecek.

Özel sektöre yapılacak olan yatırımlarda, her türlü resmi işlemin kamu idaresi tarafından tek bir muhatap üzerinden tamamlanması için düzenleme yapılacak. Böylece bürokratik işlemlerde süreç hızlandırılmış olacak. Zira özel sektör yatırımlarına ilişkin gerekli izinleri alma, onaylama ve ruhsat alma gibi süreçlerin hızlı, kullanıcı dostu ve düşük maliyetli olması sağlanacak. Aktif tanıtım, müzakere ve özelleştirilmiş teşvik mekanizmaları ile imalat sanayisinde yüksek katma değer yaratması planlanan yatırımların ülkeye çekilmesi amaçlanacak.

Yabancı Emeklilik Fonları Türkiye’de Toplanacak

Cari işlemler açığının büyük oranda borç yaratmayan dış kaynaklardan finanse edilmesi sağlanacak, böylelikle finansman kalitesi artırılmış olacak. Ayrıca yatırımcıların uzun vadeli planlarına uygun olacak şekilde, uzun vadeli uluslararası ortaklık temelli finansman araçları üretilecek. Ülkedeki yatırım ortamı hazırlanacak olan detaylı bir programla uluslararası alanda kamuoyuna tanıtılacak. Bu sayede dünyadaki emeklilik fonları başta olmak üzere, tüm büyük ölçekli finansmanların Türkiye’de uzun vadeli yatırımlarda kullanılması amacıyla yeni finansal projeler geliştirilecek.


CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here