Ekonomi

Yeni BES Düzenlemesi! Sistemden Çıkmadan Nakit Çekilebilecek

Meclis’e sunulan 2019 – 2023 On Birinci Kalkınma Planı’nda
yurt içi tasarrufların artırılması amacıyla pek çok yeni düzenleme bulunuyor.
Bunlar arasında yer alan Bireysel Emeklilik
Sistem
i (BES) yeni
düzenlemesinde, katılımcılar diledikleri takdirde sağlık masrafları, eğitim
harcamaları, evlilik durumları ve mülk sahibi olma gibi ihtiyaçları için
sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını nakit olarak çekebilecek.

Yurt içi tasarrufların artırılması ve artan tasarrufların
imalat sanayisindeki öncelikli sektörlere ve üretken alanlardaki yatırımların
finansmanına yönlendirilmesi amacıyla 11.
Kalkınma Planı
Meclis’in gündemine taşındı. 2019 ila 2023 yılları arasını
kapsayan bu planda yer alan planlar arasında Bireysel Emeklilik Sistemi’ne
yönelik yeni düzenlemeler de yer alıyor. Bu kapsamda uzun vadeli tasarruf yapma
eğiliminin güçlendirilmesi için kamu emeklilik sistemi dışındaki emeklilik
sistemlerine katılımlar teşvik edilecek. Bununla birlikte bireylerin sadece
kamu emeklilik sistemi ile değil alternatif sistemler sayesinde gelirlerinin
artması da sağlanacak. Öte yandan BES katılımcı sayısının artırılmasının
hedeflendiği bu planlarda ayrıca, katılımcıların sistemde kalış süreleri ve fon
tutarlarında da yüksek rakamlar hedef haline getirilecek.

Gençlere cazip seçenekler sunulacağı düzenlemede, gençlerin
uzun dönemli tasarrufları tercih etmeleri için BES’teki mevcut devlet
destekleri yaşa göre farklılık gösterecek. Bunun yanında BES katılımcılarının
kısa vadede gerekli olan nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sistemden
çıkışlarının önüne geçilecek. Bu doğrultuda sağlık harcamaları, eğitim masrafları,
mülk sahibi olma ve evlilik gibi durumlarda ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle
bireylere sistemden çıkmadan BES sisteminde biriktirdikleri fonların bir
kısmını nakit olarak çekme imkanı sunulacak.

Kıdem Tazminatı İle
Birleştiriliyor

Bireysel Emeklilik Sistemi içinde önemli bir paya sahip olan otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artırma hedefi doğrultusunda yeniden düzenlenecek. Bununla birlikte bireysel hesaplar kapsamına uygun şekilde kurulacak olan Kıdem Tazminatı Fonu, Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre hale getirilecek.

Öncelik verilen sektörler başta olmak üzere tüm iş
kollarında, şirket tasarrufları ve verimli kullanımı ilave vergisel teşvikler
ile artırılacak. Meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi uygulama
örnekleri doğrultusunda sektörel gelişme hedeflenecek. Bununla birlikte
öncelikli sektörlerde yer alan şirketlerin nakit sermaye artırımları ilave
vergisel düzenlemelerle teşvik edilmiş olacak.

İkinci ve Sonraki
Konutlar İçin Yeni Vergi Düzenlemesi

İkinci konut veya ikiden fazla konut alımlarında vergileme ve konut kredisi kullanıma ilişkin düzenlemeler yeniden gözden geçirilecek. Mevcut durumda imar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirmesi hakkında mevzuat ve uygulamada güçlendirmeler yapılacak. Hane halkı tasarruflarının artırılması amacıyla borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışına teşvikler yapılacak.

Eğitim, dayanıklı tüketim malları ve tatil gibi harcamalarda, söz konusu harcama kalemi gruplarına özel olarak bankalarda birikim hesapları oluşturulmasının önü açılacak. Bu kapsamda vatandaşların bu birikimlerini kullanarak gerçekleştirdikleri harcamalarda satın alacakları ürünler ile ilgili olarak vergisel teşvikler yapılacak.

Meclis’e sunulan 11. Kalkınma Planı kapsamında gerçekleştirilmesi
planlanan düzenlemeler ile geçtiğimiz yıl %26,5 olan yurt içi tasarrufların
gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payının plan sonunda %30,3’e çıkması
hedefleniyor. Bununla birlikte mevcut durumda BES katılımcı sayısının da 11,6
milyondan 15,2 milyona çıkarılması amaçlanırken, BES fon tutarının da 96,3
milyar liradan 296 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor.

Özel Sektöre Yeni
Düzenlemeler

11. Kalkınma Planı kapsamında uygulamaya geçirilecek
düzenlemeler arasında cari açığın finansmanına yönelik hedefler de yer alıyor.
Bu bağlamda özel sektör yatırımını kolaylaştıracak temel bir düzenlemenin yanı
sıra, öngörülebilirliği, şeffaflığı artıracak, yatırımcı güvenini pekiştirecek,
aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğini garanti altına alacak, yatırımların
hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak yeni yönetmelik planlamaları
gündeme getirilecek.

Özel sektöre yapılacak olan yatırımlarda, her türlü resmi
işlemin kamu idaresi tarafından tek bir muhatap üzerinden tamamlanması için
düzenleme yapılacak. Böylece bürokratik işlemlerde süreç hızlandırılmış olacak.
Zira özel sektör yatırımlarına ilişkin gerekli izinleri alma, onaylama ve
ruhsat alma gibi süreçlerin hızlı, kullanıcı dostu ve düşük maliyetli olması
sağlanacak. Aktif tanıtım, müzakere ve özelleştirilmiş teşvik mekanizmaları ile
imalat sanayisinde yüksek katma değer yaratması planlanan yatırımların ülkeye
çekilmesi amaçlanacak.

Yabancı Emeklilik
Fonları Türkiye’de Toplanacak

Cari işlemler açığının büyük oranda borç yaratmayan dış kaynaklardan finanse edilmesi sağlanacak, böylelikle finansman kalitesi artırılmış olacak. Ayrıca yatırımcıların uzun vadeli planlarına uygun olacak şekilde, uzun vadeli uluslararası ortaklık temelli finansman araçları üretilecek. Ülkedeki yatırım ortamı hazırlanacak olan detaylı bir programla uluslararası alanda kamuoyuna tanıtılacak. Bu sayede dünyadaki emeklilik fonları başta olmak üzere, tüm büyük ölçekli finansmanların Türkiye’de uzun vadeli yatırımlarda kullanılması amacıyla yeni finansal projeler geliştirilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.