Gündem

Yüksek Emekli Maaşı İçin Bunu Mutlaka Yapın!

Hizmet birleştirmesini zamanında yapan memurlar, yüksek
emekli aylığı alabiliyor. Emekliliğinde yüksek maaş almak için hizmet
birleştirmesinin zamanında yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Bilindiği
üzere 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalılık
statüleri
farklılık gösteriyordu. Bu kapsamda statülerin kendi kanunlarına
göre değerlendirilmesi sebebiyle sigortalıların bu hizmetlerini birleştirmeleri
için bazı işlemler yapmaları gerekiyordu. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’nun güncellendiği 1 Ekim 2008 tarihinden sonra
sigortalı kişilerin böyle bir işlem yapmasına gerek kalmadı.

Emekli Olmadan Önce
Yapılmalı

Memurların hizmet
birleştirilmesi
için emekli olmayı beklememeleri önem arz ediyor. Zira
hizmet birleştirmesi yapmak için emekli olacağı tarihi bekleyen memurlar, düşük
emekli aylığı alabiliyor. Bu bağlamda memuriyete başlamadan önce ya da
memuriyet arasında 4A’lı (eski adıyla SSK) ve 4B’li (eski adıyla Bağkur) geçen
sigortalılık sürelerinin birleştirme işlemlerine hizmet birleştirilmesi
denmektedir. Söz konusu işlemin memurun hizmet verdiği kamu dairelerince
yapılması önem teşkil etmektedir. Çünkü kamu idaresi sosyal güvenlik il veya
merkez müdürlüğünden bu sürelere ilişkin bilgileri aldıktan sonra birleştirme
işlemini yerine getirmektedir.

Bu işlemin hangi birimlerde yapılacağına dair memur
vatandaşlarda yanlış bir algının olduğu da görülmektedir. Bununla birlikte söz
konusu hizmet birleştirme işlemi emekli olmadan ne kadar erken bir tarihte
yapılırsa o kadar olumlu sonuçlar sağlamaktadır. Çünkü bu işlemin emekli
olunacak tarihte yapılması durumunda memurun daha önceki hizmeti emekli
aylığına esas derece ve kademesini yükseltecek olsa bile memur bu imkandan
yararlanamamaktadır.

İlk defa 1 Ekim 2008 tarihinden önce memuriyete başlayan
kişiler, diğer statülerde bulunan sigortalılık sürelerine ne kadar erken
birleştirirlerse o kadar yüksek emekli
aylığı
alma şansları artmaktadır. Bu noktada memurların daha düşük derece
ve kademeden emekli aylığı alması riski her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Önceki Aylıklar
Emekli Maaşını Etkiliyor

Memur vatandaşın, memur olmadan önce sigortalı olarak geçen
süresi emekli aylığını artırabilecek bir nitelikteki hizmet bolsa bile hizmet
birleştirmesi emeklilikten önce bir tarihte yapılmadığı takdirde emeklilik
aşamasında bu hizmetin birleştirilmesi emekli aylığını artırmaktadır. Hizmet
birleştirmesinin emekli olunan tarihte yapılması, memurun emekli aylığını
düşürdüğü gibi aynı zamanda Sosyal
Güvenlik Kurumu
(SGK) prim
gelirini de düşürmektedir. Bu nedenle hem SGK zarara uğramakta hem de emekli
olacak memur vatandaşın aylığı düşük olmaktadır. Dolayısıyla 1 Ekim 2008
tarihinden önce memuriyete başlayan kişilerin hizmet birleştirmelerini bir an
evvel tamamlamaları önem teşkil ediyor.

Yüksek Aylık İçin
Temel Şart

Bir örnekle açıklamak gerekirse, 4 yıllık fakülte mezunu
olan ve genel idare hizmetler kadrosunda 15.11.2007 tarihinde göreve başlayan
sigortalı memurun göreve başlamadan önce 4A yani SSK kurumuna bağlı olarak
geçen 1.170 gün sigortalılık süresi bulunuyorsa, bu durumda kişinin emeklilik
keseneğine esas aylığı için terfi tarihi sigortalılık süresi kadar geriye
götürülmektedir. Bu kapsamda memur olmadan evvel 3 yıl 3 ay sigorta süresi
bulunan bu kişinin emekliliğe esas aylığı için terfi tarihi 15.08.2004 olarak
bulunacak ve kişinin bu tarih üzerinden emekli
keseneğine
esas aylık derece kademesi ilerleyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.