Bankacılık

Ziraat Bankası’ndan Çiftçilere Özel Hayvancılık ve Su Ürünleri Kredileri 2020

Çiftçilere özel olarak hazırlanan Ziraat Bankası’ndan özel hayvancılık ve su ürünleri kredilerinden tüm çiftçiler faydalanabilmektedir. Çeşitli hayvansal üretim konularında faaliyet gösteren tüzel ya da gerçek kişilerin faydalanabileceği bu kredinin detayları ise aşağıdaki yazımızda yer alıyor.

HAYVANSAL ÜRETİM KREDİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Çeşitli hayvansal üretim konularında faaliyet gösteren çiftçilerin faydalanabileceği bu kredinin özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • Yem, ilaç, yakıt, makine onarım ve bakımı, sigorta, kira ve benzeri giderler ile belirli üretim konularında hayvansal üretim kredisi kullandırılmaktadır.
 • Söz konusu hayvansal üretim kredisi; büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan alımına ilişkin giderler için kullanılabilmektedir.
 • Ahır ya da ağıl yapımı, süt soğutma tankı, çeşitli ekipman alımına ilişkin harcamalar, arıcılığa ilişkin çeşitli harcamalar, söz konusu işletmenin ihtiyacı ile orantılı güneş, biogaz yatırımları, yatırımın yapılacağı tarla, arsanın alımı dahil yatırım harcamaları ile belirli üretim konularında ve özelliklerde büyükbaş, küçükbaş hayvan alımına ilişkin giderler için hayvansal üretim kredisi kullandırılmaktadır.
 • Kişiye göre belirlenen faiz oranları bulunmaktadır.
 • Hayvansal üretim kredisi için başvurular sadece Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılmaktadır.
 • Kredi başvurusunda bulunan çiftçilerden krediye karşılık teminat şartı aranmaktadır.

HAYVANSAL ÜRETİM KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Gerçek kişiler için gerekli olan belgeler:

 • Kimlik kartı,
 • Çiftçi belgesi / ÇKS belgesi,
 • Tarımsal işletmesini teşvik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontrası vs),
 • Krediye karşılık olarak gösterilecek olan teminatlara ilişkin belgeler,
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu.

Tüzel kişiler için gerekli olan belgeler:

 • Çiftçi belgesi / ÇKS belgesi,
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi,
 • Oda Kayıt Belgesi,
 • Vergi levhası,
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri,
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, eski tüzel kişiler için ise en az son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu,
 • Tarımsal işletmesini tesvik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı vb),
 • Krediye ilişkin teminat olarak gösterilecek olan belgeler.

SU ÜRÜNLERİ KREDİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

 • Su ürünleri yetiştiriciliği ya da avcılığı kapsamındaki faliyetlerde ihtiyaç duyulan her türlü alet ve ekipmanların bakım-onarım giderleri ile sigorta, buz, kasa ve benzeri alımı için su ürünleri kredisi kullandırılmaktadır.
 • Yetiştiricilikte; yavru, balık, yem, ila., yakıt ve benzeri giderler için de su ürünleri kredisi kullandırılmaktadır.
 • Avcılıkta; tekne bakım-onarımı, yakıt, işçilik ve benzeri giderleri de su ürünleri kredisi kullanarak karşılamak mümkündür.
 • Her türlü avlanma ve yetiştirme araç gereçlerinin alımı; üretme havuzu, soğuk hava deposu gibi binaların yapımında, motor, tekne, balıkçı gemisi, balık bulucu sistemler ile balık ağı alımında kullanılmaktadır.
 • Açık deniz balıkçılığında ise dalyan, kafes ve benzeri üretim tesisine yönelik harcamalar ile çeşitli demirbaş alımı için su ürünleri kredisi kullanılabilmektedir.
 • Su ürünleri kredisine sadece Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilmektedir.
 • Kredide teminat gösterilmesi gerekmektedir.

SU ÜRÜNLERİ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Ziraat Bankası’nın sağlamış olduğu su ürünleri kredisine başvuru için gerekli belgeler, hayvancılık kredisi belgeleri ile aynıdır. Bankanın sağlamış olduğu bu kredilerin hepsi Hayvancılık ve Su Ürünleri Kredileri’ne dahil oldukları için gerekli belgeleri birbirinin aynısıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.